Zatvori

Zanima vas što ima u gradu? Pogledajte aktualni program događanja

Grad Varaždin - Početna Javni natječaji - arhiva

Javni natječaji - arhiva

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina

Rok za podnošenje prijava, nakon čega će započeti javno nadmetanje u prostorijama Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo, Trg slobode 12/2 je: Petak, 03.11.2023. do 09:00 sati
Srijeda, 18. listopad 2023.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina

Rok za podnošenje prijava, nakon čega će započeti javno nadmetanje u prostorijama Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo, Trg slobode 12, II. kat je: Četvrtak, 02.11.2023. do 09:00 sati
Utorak, 17. listopad 2023.

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata za 2023. / 2024. godinu

Rok za predaju: Nedjelja, 22.10.2023. do 23:59 sati
Utorak, 03. listopad 2023.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina

Rok za podnošenje prijava, nakon čega će započeti javno otvaranje pristiglih ponuda u prostorijama Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo, Trg slobode 12, II kat: Srijeda, 27.09.2023. do 09:00 sati
Utorak, 12. rujan 2023.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina

Rok za podnošenje prijava, nakon čega će započeti javno nadmetanje u prostorijama Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo, Trg slobode 12, II kat, je do: Srijeda, 09.08.2023. do 09:00 sati
Petak, 28. srpanj 2023.

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme (vježbenički staž) - Upravni odjel za društvene djelatnosti

Srijeda, 05. srpanj 2023.

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme (vježbenički staž) i službenika na neodređeno vrijeme - Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

Srijeda, 05. srpanj 2023.

Javni natječaj za prodaju nekretnine u Varaždinu javnim nadmetanjem

Rok za podnošenja prijava nakon čega će započeti javno nadmetanje u prostorijama Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo, Trg slobode 12/2., je do: Srijeda, 19.07.2023. do 11:00 sati
Srijeda, 21. lipanj 2023.

Javni natječaj za davanje u zakup dijela javne površine za postavu kioska za prodaju svijeća i nadgobnih lampiona postupkom usmenog javnog nadmetanja

Usmeno javno nadmetanje provesti će se u prostorijama Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo na drugom katu Trg Slobode 12, Varaždin, na dan: Utorak, 27.06.2023. s početkom u 14:00 sati
Srijeda, 14. lipanj 2023.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto: Viši stručni suradnik za civilno društvo - UO za društvene djelatnosti

Četvrtak, 01. lipanj 2023.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u Varaždinu javnim nadmetanjem

Rok za podnošenja prijava nakon čega će započeti javno nadmetanje u prostorijama Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo, Trg slobode 12/2., je do: Petak, 02.06.2023. do 10:00 sati
Srijeda, 17. svibanj 2023.

Natječaj za davanje u zakup dijelova javnih površina za postavu paketomata putem usmenog javnog nadmetanja

Usmeno javno nadmetanje provest će se u prostorijama Upravnog odjela za gradnju komunalno gospodarstvo na drugom katu Trg Slobode 12/II, Varaždin: Utorak, 25.04.2023. s početkom u 08:00 sati
Srijeda, 12. travanj 2023.

Natječaj za davanje u zakup dijelova javnih površina za postavu kioska putem usmenog javnog nadmetanja

Usmeno javno nadmetanje provesti će se u prostorijama Upravnog odjela za gradnju komunalno gospodarstvo na drugom katu Trg Slobode 12/II, Varaždin na dan: Utorak, 18.04.2023. s početkom u 08:00 sati
Četvrtak, 30. ožujak 2023.

Natječaj za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam

Rok za dostavu zahtjeva je zaključno do: Ponedjeljak, 03.04.2023. do 15:00 sati
Utorak, 07. ožujak 2023.

Natječaj za davanje u zakup dijela javne površine za postavu kioska putem usmenog javnog nadmetanja

Usmeno javno nadmetanje provesti će se u prostorijama Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo na drugom katu Trg Slobode 12/II, na dan: Utorak, 14.02.2023. s početkom u 08:00 sati
Utorak, 31. siječanj 2023.

Javni natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina

Rok za podnošenja prijava nakon čega će započeti javno nadmetanje u prostorijama Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo, Trg slobode 12, II kat je: Četvrtak, 08.12.2022. do 09:00 sati
Srijeda, 23. studeni 2022.

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo

Srijeda, 16. studeni 2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU GRADA VARAŽDINA

Srijeda, 09. studeni 2022.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u Varaždinu usmenim nadmetanjem

Rok za podnošenja prijava nakon čega će započeti javno nadmetanje u prostorijama Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo, Trg slobode 12, II kat: Srijeda, 16.11.2022. do 09:00 sati
Srijeda, 02. studeni 2022.

Javni natječaj za dodjelu prostora udrugama radi provođenja programa i projekata od interesa za Grad Varaždin

Prijave bez obzira na način dostave moraju biti zaprimljene u pisarnici Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo najkasnije do: Ponedjeljak, 14.11.2022. do 14:00 sati
Četvrtak, 13. listopad 2022.

Javni natječaj za dodjelu prostora udrugama radi provođenja programa i projekata od interesa za Grad Varaždin

Prijave bez obzira na način dostave moraju biti zaprimljene u pisarnici Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo najkasnije do : Ponedjeljak, 07.11.2022. do 14:00 sati
Srijeda, 05. listopad 2022.

Javni natječaj za dodjelu prostora udrugama radi provođenja programa i projekata od interesa za Grad Varaždin

Prijave bez obzira na način dostave moraju biti zaprimljene u pisarnici Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo najkasnije do : Ponedjeljak, 07.11.2022. do 14:00 sati
Srijeda, 05. listopad 2022.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina

Rok za podnošenje prijava, nakon čega će započeti javno nadmetanje u prostorijama Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo, Trg slobode 12, II kat, je: Četvrtak, 20.10.2022. do 09:00 sati
Srijeda, 05. listopad 2022.

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata za 2022. / 2023. godinu

Rok za predaju: Nedjelja, 23.10.2022. do 23:59 sati
Novim korisnicima smatraju se i korisnici stipendija koji su dobivali stipendiju Grada, ali im je ugovor o stipendiranju istekao završetkom studija za koji je ugovor sklopljen. Postojećim korisnicima stipendija smatraju se korisnici koji imaju važeći ugovor za studij za koji je ugovor sklopljen.  Prijave se podnose online, putem linka u nastavku, a dokumenti mogu biti iz sustava e-građani ili skenirane preslike.  
Utorak, 04. listopad 2022.

Pozivni natječaj za davanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždina

Prijedlog se podnosi zaključno do: Nedjelja, 30.10.2022. do 23:59 sati
Petak, 30. rujan 2022.

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

Petak, 08. srpanj 2022.

Javni natječaj za prodaju nekretnine u Varaždinu usmenim nadmetanjem

Rok za podnošenje prijava, nakon čega će započeti javno nadmetanje u prostorijama Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo, Trg slobode 12/2 je: Srijeda, 06.07.2022. do 09:00 sati
Ponedjeljak, 27. lipanj 2022.

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo

Petak, 24. lipanj 2022.

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

Srijeda, 15. lipanj 2022.

Javni natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina

Rok za podnošenje prijava nakon čega će započeti javno nadmetanje u prostorijama Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo, Trg slobode 12, II kat: Srijeda, 08.06.2022. do 09:00 sati
Četvrtak, 26. svibanj 2022.

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo

Petak, 20. svibanj 2022.

Javni natječaj za prijam na vježbenički staž u Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

Srijeda, 27. travanj 2022.

Natječaj za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova građenih po Programu društveno poticane stanogradnje za naredno razdoblje

Zahtjevi se mogu predati zaključno do: Utorak, 10.05.2022. do 15:00 sati
Utorak, 12. travanj 2022.

Javni natječaj za prodaju nekretnine u Varaždinu usmenim nadmetanjem

Rok za podnošenje prijava, nakon čega će započeti javno nadmetanje u prostorijama Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo, Trg slobode 12/2, je do: Srijeda, 13.04.2022. do 09:00 sati
Srijeda, 30. ožujak 2022.

Javni natječaj o davanju u zakup poslovnog prostora provođenjem usmenog javnog nadmetanja

Rok za predaju: Četvrtak, 07.04.2022. do 13:00 sati
JAVNI NATJEČAJ o davanju u zakup poslovnog prostora provođenjem usmenog javnog nadmetanja   za poslovne prostore: "Palača Patačić" Franjevački trg 5, i poslovni prostor u Ulici Ivana Gundulića 2
Petak, 25. ožujak 2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNIH ODJELA GRADA VARAŽDINA

Srijeda, 23. ožujak 2022.

Natječaj za davanje u zakup dijela javne površine k. č. br.16762 broj z.k.ul.12826 K.O. Varaždin za proširenje gospodarskog dvorišta i parkirališta

Usmeno javno nadmetanje provesti će se u prostorijama Upravnog odjela za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša na drugom katu Trg Slobode 12/II, Varaždin u: Utorak, 29.03.2022. u 09:00 sati
Petak, 18. ožujak 2022.

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove u kulturi „Koncertni ured Varaždin“

Rok za predaju: Petak, 25.02.2022. do 23:59 sati
Četvrtak, 10. veljača 2022.

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradskog muzeja Varaždin

Rok za predaju: Četvrtak, 24.02.2022. do 23:59 sati
Srijeda, 09. veljača 2022.

Javni natječaj i Oglas za prijam u službu u UO za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, UO za gospodarske djelatnosti, UO za društvene djelatnosti

Petak, 14. siječanj 2022.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u Varaždinu usmenim nadmetanjem

Rok za podnošenje prijava nakon kojeg započinje javno nadjetanje u prostorijama Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo na lokaciji Trg slobode 12, II. kat, je: Srijeda, 24.11.2021. do 09:00 sati
Srijeda, 10. studeni 2021.

Javni natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Varaždina

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama, na adresu Grada Varaždina, Trg kralja Tomislava 1, do: Subota, 27.11.2021. do 23:59 sati
Četvrtak, 28. listopad 2021.

Oglas za prijam u službu u Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

Utorak, 12. listopad 2021.

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata – NOVI KORISNICI STIPENDIJA – 1. GODINA DEFICITARNIH STUDIJA

Rok za predaju: Srijeda, 20.10.2021. do 23:59 sati
Prijave se podnose isključivo popunjavanjem online obrasca u nastavku i prilaganjem obveznih i neobveznih dokumenta u za to predviđena polja. Dokumenti mogu biti originali iz sustava e-građani ili skenirane preslike.  Ovaj prijavni obrazac se odnosi isključivo na studente 1. godine studija koji se školuju za deficitarna zanimanja. 
Utorak, 05. listopad 2021.

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata – NOVI KORISNICI STIPENDIJA

Rok za predaju: Srijeda, 20.10.2021. do 23:59 sati
Novim korisnicima smatraju se i korisnici stipendija koji su dobivali stipendiju Grada, ali im je ugovor o stipendiranju istekao završetkom studija za koji je ugovor sklopljen. Prijave se podnose isključivo popunjavanjem online obrasca u nastavku i prilaganjem obveznih i neobveznih dokumenta u za to predviđena polja. Dokumenti mogu biti originali iz sustava e-građani ili skenirane preslike.  
Utorak, 05. listopad 2021.

Dostava dokumentacije za nastavak stipendiranja 2021/2022 za postojeće korisnike

Rok za predaju: Srijeda, 20.10.2021. do 23:59 sati
Postojećim korisnicima stipendija smatraju se korisnici koji imaju važeći ugovor za studij za koji je ugovor sklopljen, te oni podnose traženu dokumentaciju isključivo popunjavanjem online obrasca u nastavku i prilaganjem obveznih dokumenta u za to predviđena polja. Dokumenti mogu biti originali iz sustava e-građani ili skenirane preslike.  
Utorak, 05. listopad 2021.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u Varaždinu javnim prikupljanjem ponuda

Rok za podnošenje ponuda, nakon čega će započeti javno otvaranje ponuda u prostorijama Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo, Trg slobode 12, je do: Srijeda, 20.10.2021. do 09:00 sati
Utorak, 05. listopad 2021.

Pozivni natječaj za davanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždina

Prijedlog se podnosi zaključno do: Utorak, 26.10.2021. do 23:59 sati
Utorak, 05. listopad 2021.

Natječaj za izbor i imenovanje upravitelja Zaklade solidarnisti Grada Varaždina

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se do: Petak, 15.10.2021. do 23:59 sati
Petak, 01. listopad 2021.

Oglas za prijam u službu u Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša

Ponedjeljak, 06. rujan 2021.

1 2 3 4 5