Zatvori

Zanima vas što ima u gradu? Pogledajte aktualni program događanja

Početna Javni natječaji - arhiva

Javni natječaji - arhiva

Obavijest o ishodu postupka za prijam u službu na određeno vrijeme vježbenika u UO za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša

Utorak, 27. studeni 2018.

Javni natječaj o davanju u zakup poslovnih prostora provođenjem usmene javne licitacije

Rok za predaju: Srijeda, 14.11.2018. do 12:00 sati
Utorak, 06. studeni 2018.

Natječaj za dodjelu stipendija Grada Varaždina za akademsku/školsku godinu 2018./2019.

Rok za predaju: Nedjelja, 21.10.2018. do 23:59 sati
Četvrtak, 11. listopad 2018.

Prijam u službu - Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša

Rok za predaju: Četvrtak, 18.10.2018. do 23:59 sati
Srijeda, 10. listopad 2018.

Javni natječaj za davanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždina

Rok za predaju: Petak, 26.10.2018. do 23:59 sati
Utorak, 02. listopad 2018.

Javni natječaj o davanju u zakup poslovnih prostora provođenjem usmene javne licitacije

Rok za predaju: Srijeda, 19.09.2018. do 12:00 sati
Javni natječaj o davanju u zakup poslovnih prostora provođenjem usmene javne licitacije.  
Utorak, 11. rujan 2018.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

Rok za predaju: Srijeda, 30.05.2018. do 23:59 sati
Utorak, 22. svibanj 2018.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - Viši stručni suradnik za odnose s javnošću i marketing

Rok za predaju: Utorak, 22.05.2018. do 10:00 sati
Srijeda, 16. svibanj 2018.

Javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama na području Grada Varaždina za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Rok za predaju: Petak, 01.06.2018. do 10:00 sati
Utorak, 15. svibanj 2018.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - Viši stručni suradnik za grafički dizajn i GRIC

Rok za predaju: Ponedjeljak, 21.05.2018. do 08:00 sati
Utorak, 15. svibanj 2018.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - Viši stručni suradnik za glavnu knjigu

Rok za predaju: Ponedjeljak, 21.05.2018. do 12:00 sati
Utorak, 15. svibanj 2018.

Javni natječaj za prijam vježbenika na određeno vrijeme radi osposobljavanja za službu i obavljanja vježbeničke prakse (vježbenički staž)

Rok za predaju: Četvrtak, 10.05.2018. do 23:59 sati
Srijeda, 02. svibanj 2018.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - Viši stručni suradnik za odnose s javnošću i marketing u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

Rok za predaju: Utorak, 08.05.2018. do 23:59 sati
Ponedjeljak, 30. travanj 2018.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - Viši upravni referent za javna davanja i poreze u Upravnom odjelu za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša

Rok za predaju: Srijeda, 25.04.2018. do 23:59 sati
Utorak, 17. travanj 2018.

Javni natječaj za prodaju zemljišta u Varaždinu usmenim nadmetanjem

Rok za podnošenje prijava je do: Srijeda, 14.03.2018. do 10:00 sati
Utorak, 27. veljača 2018.

Javni natječaj za dodjelu prostora udrugama radi provođenja programa i projekata od interesa za Grad Varaždin

Prijave bez obzira na način dostave moraju biti zaprimljene u pisarnici Upravnog odjela za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša najkasnije do: Srijeda, 21.03.2018. do 15:00 sati
Ponedjeljak, 19. veljača 2018.

Natječaj za izbor upravitelja Zaklade solidarnosti Grada Varaždina

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se do: Petak, 26.01.2018. do 23:59 sati
Utorak, 16. siječanj 2018.

Natječaj za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam

Rok za dostavu zahtjeva: Petak, 17.11.2017. do 23:59 sati
Utorak, 17. listopad 2017.

Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku/školsku godinu 2017./2018.

Prijava na natječaj zaključno do: Utorak, 31.10.2017. do 23:59 sati
Utorak, 17. listopad 2017.

Javni natječaj o davanju u zakup poslovnih prostora provođenjem usmene javne licitacije

Ponude se dostavljaju osobno u Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam, Trg Slobode 12/II Varaždin, do: Srijeda, 25.10.2017. do 12:00 sati
Utorak, 17. listopad 2017.

Pozivni natječaj za davanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždina

Rok za podnošenje prijedloga: Petak, 27.10.2017. do 23:59 sati
Utorak, 03. listopad 2017.

Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za organizaciju gospodarsko-turističkih manifestacija u 2017. godini

Krajnji rok za dostavu prijava, bez obzira na način dostave: Petak, 18.08.2017. do 12:00 sati
Utorak, 18. srpanj 2017.

Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora programima udruga u turizma u 2017. godini

Rok za predaju: Petak, 11.08.2017. do 12:00 sati
Utorak, 11. srpanj 2017.

Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora programima udruga koje promiču razvoj socijalnog (društvenog) poduzetništva u 2017. godini

Rok za predaju: Petak, 11.08.2017. do 12:00 sati
Utorak, 11. srpanj 2017.

Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za aktivnosti udruga međunarodne suradnje u 2017. godini

Rok za predaju: Petak, 11.08.2017. do 12:00 sati
Utorak, 11. srpanj 2017.

Javni natječaj o davanju u zakup poslovnih prostora provođenjem usmene javne licitacije

Rok za predaju: Srijeda, 19.07.2017. do 12:00 sati
Utorak, 11. srpanj 2017.

Javni natječaj o davanju u zakup poslovnih prostora provođenjem usmene javne licitacije

Ponude se dostavljaju osobno u Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam, Trg Slobode 12/II Varaždin, do: Srijeda, 14.06.2017. do 12:00 sati
Utorak, 06. lipanj 2017.

Javni natječaj o davanju u zakup poslovnih prostora provođenjem usmene javne licitacije

Ponude se dostavljaju osobno u Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam, Trg Slobode 12/II Varaždin, do: Srijeda, 24.05.2017. do 12:00 sati
Utorak, 16. svibanj 2017.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se u: Utorak, 02.05.2017. u 08:30 sati
Ponedjeljak, 24. travanj 2017.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se u: Ponedjeljak, 10.04.2017. u 09:00 sati
  Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaždina Viši upravni referent za javna davanja i poreze
Ponedjeljak, 03. travanj 2017.

Javni natječaj za dodjelu prostora udrugama radi provođenja programa i projekata od interesa za Grad Varaždin

Prijave bez obzira na način dostave moraju biti zaprimljene u pisarnici Upravnog odjela za komunalni sustav i urbanizam najkasnije do: Srijeda, 29.03.2017. do 15:00 sati
  prostor na adresi: Augusta Harambašića 34
Srijeda, 22. ožujak 2017.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - Viši upravni referent za javna davanja i poreze u Upravnom odjelu za komunalni sustav i urbanizam

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se do: Utorak, 21.03.2017. do 23:59 sati
Ponedjeljak, 13. ožujak 2017.

Javni natječaj za dodjelu prostora udrugama radi provođenja programa i projekata od interesa za Grad Varaždin

Prijave bez obzira na način dostave moraju biti zaprimljene u pisarnici Upravnog odjela za komunalni sustav i urbanizam najkasnije do : Četvrtak, 23.03.2017. do 15:00 sati
  prostori na adresi: Graberje 33
Utorak, 07. ožujak 2017.

Javni natječaj o davanju u zakup poslovnih prostora provođenjem usmene javne licitacije

Ponude se dostavljaju osobno u Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam, Trg Slobode 12/II Varaždin, do: Srijeda, 15.02.2017. do 12:00 sati
Utorak, 07. veljača 2017.

Javni natječaj o davanju u zakup poslovnih prostora provođenjem usmene javne licitacije

Ponude se dostavljaju osobno u Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam, Trg Slobode 12/II Varaždin, do: Srijeda, 01.02.2017. do 12:00 sati
Utorak, 24. siječanj 2017.

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaždina

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se do: Ponedjeljak, 02.01.2017. do 14:19 sati
Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaždina na radno mjesto:  Prometni redar
Srijeda, 28. prosinac 2016.

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu Grada Varaždina

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se do: Ponedjeljak, 02.01.2017. do 14:26 sati
Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu Grada Varaždina na radna mjesta: Viši stručni suradnik za glavnu knjigu, te Viši stručni suradnik za javnu nabavu.
Srijeda, 28. prosinac 2016.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Datum i vrijeme testiranja: Srijeda, 23.11.2016. u 09:00 sati
Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove Administrativni referent za poslove Gradskog vijeća
Utorak, 15. studeni 2016.

Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za aktivnosti udruga međunarodne suradnje u 2016. godini

Rok za predaju: Petak, 02.12.2016. do 12:00 sati
Srijeda, 02. studeni 2016.

Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku/školsku godinu 2016./2017.

Prijava na natječaj s potrebnom dokumentacijom zaključno do: Utorak, 08.11.2016. do 23:59 sati
Ponedjeljak, 24. listopad 2016.

Natječaj za dizajn logotipa i izradu vizualnog identiteta za Savjet mladih Grada Varaždina

Rok za predaju: Petak, 04.11.2016. do 23:59 sati
Petak, 21. listopad 2016.

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove Grada Varaždina

Rok za prijave s potrebnom dokumentacijom: Subota, 29.10.2016. do 23:59 sati
Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove Grada Varaždina na radno mjesto: Administrativni referent za poslove Gradskog vijeća
Petak, 21. listopad 2016.

Pozivni natječaj za davanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždina

Rok za predaju: Petak, 28.10.2016. do 23:59 sati
Utorak, 04. listopad 2016.

Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Varaždina u Gospodarskoj zoni Brezje

do popunjenja Zone ili do opoziva: Srijeda, 16.05.2018. do 07:27 sati
Javni natječaj biti će otvoren do popunjenja Zone ili do opoziva.
Ponedjeljak, 03. listopad 2016.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Datum i vrijeme testiranja: Četvrtak, 22.09.2016. do 09:00 sati
Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove Grada Varaždina: Administrativni referent za poslove Gradskog vijeća
Srijeda, 14. rujan 2016.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Datum i vrijeme testiranja: Petak, 23.09.2016. do 09:00 sati
Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Varaždina: Viši stručni suradnik za udruge i ustanove u kulturi
Srijeda, 14. rujan 2016.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Datum i vrijeme testiranja: Srijeda, 21.09.2016. do 08:00 sati
Upravni odjel za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju Grada Varaždina: Viši savjetnik za poduzetništvo
Srijeda, 14. rujan 2016.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Datum i vrijeme testiranja: Srijeda, 21.09.2016. do 12:00 sati
Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam Grada Varadžina: Savjetnik za elektroenergetiku
Srijeda, 14. rujan 2016.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Datum i vrijeme testiranja: Utorak, 20.09.2016. do 12:00 sati
Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Varaždina: Stručni referent - poslovni tajnik
Srijeda, 14. rujan 2016.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Datum i vrijeme testiranja: Utorak, 20.09.2016. do 08:00 sati
Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Varaždina: Viši stručni suradnik za odnose s javnošću i marketing
Srijeda, 14. rujan 2016.

1 2 3