Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina - Dan Grada Varaždina 2015.