Savjetovanje s javnošću u 2016. godini

KOORDINATOR SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Lucija Cahunek
T: 042/402-511
F: 042/210-742
E: [email protected]

Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje s javnošću Grada Varaždina

 

Zaključak o donošenju Plana savjetovanja s javnošću za 2016. godinu i Plan savjetovanja s javnošću za 2016. godinu

Zaključak o dopuni Zaključka o donošenju Plana savjetovanja s javnošću za 2016. godine

Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o donošenju Plana savjetovanja s javnošću za 2016. godinu

Redni broj

Naziv prijedloga propisa, općeg akta ili dokumenta
za koji se provodi savjetovanje

OČEKIVANO VRIJEME NJEGOVA DONOŠENJA ILI USVAJANJA Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja DRUGi PREDVIĐENi NAČINi NA KOJE SE NAMJERAVA PROVESTI SAVJETOVANJE

točno
vrijeme provedenog internetskog savjetovanja

1.

Strategija razvoja Grada Varaždina do 2020.

Nacrt Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

veljača siječanj Distribucija nacrta propisa svim članovima Partnerskog vijeća i radnim skupinama, institucijama, civilnom društvu te zainteresiranoj javnosti elektroničkom putem 10.03.2016. – 10.04.2016.
2.

Odluka o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Grada Varaždina

Nacrt Odluke o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Grada Varaždina

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Odluke o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Grada Varaždina putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu Odluke o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Grada Varaždina putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

veljača siječanj i veljača Distribucija nacrta propisa svim nadležnim institucijama, civilnom društvu i zainteresiranoj javnosti elektroničkom putem

04.02.2016. - 18.02.2016.

3.

Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina

Nacrt Programa mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Programa mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu Programa mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

veljača siječanj Distribucija prijedloga Programa  nadležnim institucijama (HGK, obrtnička komora i sl.), izlaganje na službenim web stranicama Grada Varaždina i javna rasprava 05.02.2016. - 19.02.2016.
4.

Odluka o uvjetima i postupku raspolaganja sa zemljištem na području Gospodarske zone Brezje

Nacrt Odluke o uvjetima prodaje zemljišta i poticanju investicija u Gospodarskoj zoni Brezje

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Odluke o uvjetima prodaje zemljišta i poticanju investicija u Gospodarskoj zoni Brezje putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu Odluke o osnivanju Gospodarske zone Brezje

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

veljača

siječanj

Distribucija prijedloga Programa  nadležnim institucijama (HGK, obrtnička komora i sl.), izlaganje na službenim web stranicama Grada Varaždina i javna rasprava 05.02.2016. - 19.02.2016.

II°

Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima prodaje zemljišta i poticanju investicija u Gospodarskoj zoni Brezje

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Odluke o izmjeni odluke o uvjetima prodaje zemljišta i poticanju investicija u Gospodarskoj zoni Brezje putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima prodaje zemljišta i poticanju investicija u Gospodarskoj zoni Brezje

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

svibanj svibanj   12.05.2016. - 23.05.2016.
5.

Prijedlog Programa Savjeta mladih Grada Varaždina za 2016. godinu

Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2016. godinu

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Prijedlogu Programa rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2016. godinu putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Prijedlogu Programa rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2016. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

siječanj/veljača 22.12.2015. – 22.1.2016. e-poštom dostaviti udrugama mladih 22.12.2015. - 22.01.2016.
6.

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina za 2016. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Nacrt prijedloga Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina za 2016. godinu

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina za 2016. godinu putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu prijedloga Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina za 2016. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

veljača/ožujak siječanj   12.02.2016. - 22.02.2016.
7.

Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina za razdoblje 2016. - 2020. godine

Nacrt prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina za razdoblje 2016. - 2020. godine

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina za razdoblje 2016. - 2020. godine

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina za razdoblje 2016. - 2020. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

veljača/ožujak veljača/ožujak   12.02.2016. - 22.02.2016.

8.

Proračun Grada Varaždina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Nacrt Proračuna Grada Varaždina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Prijedlogu Proračuna Grada Varaždina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Prijedlogu Proračuna Grada Varaždina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

prosinac

studeni/prosinac

  09.12.2016. - 26.12.2016.

9.

Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina

prosinac

studeni/prosinac

  *preseljeno u 2017. godinu
10.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Odluke o o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

veljača veljača   05.02.2016. - 18.02.2016.
11.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

veljača

veljača

 

05.02.2016. - 18.02.2016.

II°

Nacrt Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

svibanj svibanj   09.05.2016. - 20.05.2016.
12.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i korištenju poslovnih prostora

Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i korištenju poslovnih prostora

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i korištenju poslovnih prostora

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i korištenju poslovnih prostora

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

veljača veljača   17.02.2016. - 23.02.2016.
13.

Izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

svibanj svibanj   17.05.2016. - 24.05.2016.
14.

Odluka o donošenju Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina – III. Izmjene i dopune

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna GUP-a Grada Varaždina - III. izmjene i dopune

Ponovna Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna GUP-a Grada Varaždina - III. izmjene i dopune

rujan   Provođenje Javne rasprave sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Javna rasprava trajala od: 29.12.2015-12.01.2016.
 

Ponovna Javna rasprava trajala od: 11.05.2016.-18.05.2016.

15.

Odluka o stavljanju izvan snage Provedbenog urbanističkog plana povijesne jezgre grada Varaždina

Javna rasprava o Prijedlogu stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana povijesne jezgre grada Varaždina

rujan   Provođenje Javne rasprave sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Javna rasprava trajala od: 29.12.15.-12.01.2016.
16.

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Motičnjak u Varaždinu - istočni dio

Javna rasprava o Prijedlogu Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Motičnjak u Varaždinu - istočni dio

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi

prosinac studeni/prosinac Provođenje Javne rasprave sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Javna rasprava trajala od: 25.10.2016. - 25.11.2016.
17.

Odluka o osnivanju Gospodarske zone Brezje

Nacrt Odluke o osnivanju Gospodarske zone Brezje

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Odluke o osnivanju Gospodarske zone Brezje putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu Odluke o osnivanju Gospodarske zone Brezje

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

veljača veljača   05.02.2016. - 19.02.2016.
18.

Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Varaždina na korištenje udrugama

Nacrt Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Varaždina na korištenje udrugama

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Varaždina na korištenje udrugama

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Varaždina na korištenje udrugama

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

veljača veljača   17.02.2016. - 23.02.2016.
19.

ODLUKA O POTICANJU GOSPODARSKIH INVESTICIJA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

Nacrt Odluke o poticanju gospodarskih investicija na području Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Odluke o poticanju gospodarskih investicija na području Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu Odluke o poticanju gospodarskih investicija na području Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

svibanj svibanj   06.05.2016. - 20.05.2016.
20.

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O NAČINU UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA SPORTSKIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA VARAŽDINA

Nacrt Odluke o dopuni Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Odluke o dopuni Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu Odluke o dopuni Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

rujan rujan   01.09.2016. - 10.09.2016.
21.

Program potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2016. - 2020. godine

Nacrt Programa potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2016. - 2020. godine

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Programa potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2016. - 2020. godine

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu Programa potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2016. - 2020. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

 

studeni studeni   04.11.2016. - 14.11.2016.
22.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PODRUČJIMA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o područjima mjesnih odbora na području Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o područjima mjesnih odbora na području Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o područjima mjesnih odbora na području Grada Varaždina

Odluka o područjima mjesnih odbora na području Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

 

prosinac studeni/prosinac   11.11.2016. -.11.12.2016.
23.

plan mreže dječjih vrtića na području Grada Varaždina

Nacrt Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Varaždina

 

siječanj 2017. prosinac 2016. /siječanj 2017.   16.12.2016. - 16.01.2017.