Gradsko vijeće u mandatu od 2013. - 2017. godine

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i druge akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Grada. Bira se na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na način određen zakonom.

Nakon izbora koji su održani 19. svibnja 2013. godine, u vijeće od 25 članova izabrano je 5 vijećnica i 20 vijećnika.

Mandat članova Gradskog vijeća traje četiri godine.

Predsjednik Gradskog vijeća bio je Josip Hehet (SDP) koji je predsjedavao sjednicama predstavničkog tijela i zastupao ga, a zamjenici predsjednika bili su Božidar Kolarić (Hrvatski laburisti) i Otilija Cvetko (HDZ). 

Gradsko vijeće osniva odbore, komisije i druga radna tijela u kojima se razmatraju pitanja o kojima se odlučuje u Vijeću kao i obavljanje drugih poslova koji im se povjeravaju na temelju Statuta Grada i zakona.

Ime i prezime Stranka E-mail
Zlatan Avar nezavisni zlatan.avar@grad.varazdin.hr
Danijela Benkus / danijela.benkus@grad.varazdin.hr
Željko Bunić HSLS zeljko.bunic@grad.varazdin.hr
Krunoslav Burek HRAST krunoslav.burek@grad.varazdin.hr
Stjepan Cepanec nezavisni stjepan.cepanec@grad.varazdin.hr
Marijan Cingula / marijan.cingula@grad.varazdin.hr
Saša Crnčić HDZ sasa.crncic@grad.varazdin.hr
Otilija Cvetko HDZ otilija.cvetko@grad.varazdin.hr
Katica Darabuš HSU katica.darabus@grad.varazdin.hr
Josip Dreven HNS josip.dreven@grad.varazdin.hr
Branko Godinić  HNS branko.godinic@grad.varazdin.hr
Zdravko Golub  nezavisni zdravko.golub@grad.varazdin.hr
Josip Hehet  SDP josip.hehet@grad.varazdin.hr
Mladen Hižak  HSS mladen.hizak@grad.varazdin.hr
Ladislav Ilčić  HRAST ladislav.ilcic@grad.varazdin.hr
Božidar Kolarić Hrvatski laburisti - stranka rada bozidar.kolaric@grad.varazdin.hr
Anđelko Koprek  HDZ andelko.koprek@grad.varazdin.hr
Ljubica Križan  SDP ljubica.krizan@grad.varazdin.hr
Jadranka Lukavečki  Hrvatski laburisti - stranka rada jadranka.lukavecki@grad.varazdin.hr
Natalija Martinčević Narodna stranka - reformisti natalija.martincevic@varazdin.hr
Laura Musliu  HDZ laura.musliu@grad.varazdin.hr
Miodrag Pap  HSLS miodrag.pap@grad.varazdin.hr
Enriko Parlaj HNS enriko.parlaj@grad.varazdin.hr
Robert Podolnjak MOST nezavisnih lista robert.podolnjak@grad.varazdin.hr
Dražen Vincek / drazen.vincek@grad.varazdin.hr