Gradsko vijeće u mandatu od 2013. - 2017. godine

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i druge akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Grada. Bira se na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na način određen zakonom.

Nakon izbora koji su održani 19. svibnja 2013. godine, u vijeće od 25 članova izabrano je 5 vijećnica i 20 vijećnika.

Mandat članova Gradskog vijeća traje četiri godine.

Predsjednik Gradskog vijeća bio je Josip Hehet (SDP) koji je predsjedavao sjednicama predstavničkog tijela i zastupao ga, a zamjenici predsjednika bili su Božidar Kolarić (Hrvatski laburisti) i Otilija Cvetko (HDZ). 

Gradsko vijeće osniva odbore, komisije i druga radna tijela u kojima se razmatraju pitanja o kojima se odlučuje u Vijeću kao i obavljanje drugih poslova koji im se povjeravaju na temelju Statuta Grada i zakona.

Ime i prezime Stranka
Zlatan Avar nezavisni
Danijela Benkus /
Željko Bunić HSLS
Krunoslav Burek HRAST
Stjepan Cepanec nezavisni
Marijan Cingula /
Saša Crnčić HDZ
Otilija Cvetko HDZ
Katica Darabuš HSU
Josip Dreven HNS
Branko Godinić  HNS
Zdravko Golub  nezavisni
Josip Hehet  SDP
Mladen Hižak  HSS
Ladislav Ilčić  HRAST
Božidar Kolarić Hrvatski laburisti - stranka rada
Anđelko Koprek  HDZ
Ljubica Križan  SDP
Jadranka Lukavečki  Hrvatski laburisti - stranka rada
Natalija Martinčević Narodna stranka - reformisti
Laura Musliu  HDZ
Miodrag Pap  HSLS
Enriko Parlaj HNS
Robert Podolnjak MOST nezavisnih lista
Dražen Vincek /