Savjetovanja s javnošću

KOORDINATOR SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Anica Mušanović
T: 042/402-502
F: 042/210-742
E: [email protected]

Odluka o imenovanju koordinatorice za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Grada Varaždina

 

SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2024. GODINU

Savjetovanja s javnošću siječanj - prosinac 2024.

 

SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2023. GODINU

Savjetovanja s javnošću siječanj - prosinac 2023.

 

SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2022. GODINU

Savjetovanja s javnošću siječanj - prosinac 2022.

 

SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2021. GODINU

Savjetovanja s javnošću siječanj - prosinac 2021.

 

SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU za 2020. GODINU

Savjetovanja s javnošću siječanj - prosinac 2020.

 

SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU za 2019. GODINU

Savjetovanja s javnošću siječanj - prosinac 2019.

Savjetovanja s javnošću za 2018. godinu

 

Savjetovanja s javnošću siječanj - prosinac 2018.

Savjetovanja s javnošću za 2017. godinu

Savjetovanja s javnošću siječanj - prosinac 2017.

Savjetovanja s javnošću za 2016. godinu

Savjetovanja s javnošću siječanj - prosinac 2016.

Plan normativnih aktivnosti za 2015. godinu

Plan normativnih aktivnosti siječanj - lipanj 2015.

Plan normativnih aktivnosti za 2014. godinu

Plan normativnih aktivnosti siječanj - lipanj 2014.
Plan normativnih aktivnosti srpanj - prosinac 2014.