Savjetovanje s javnošću u 2020. godini

 

KOORDINATica SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Anica Mušanović
T: 042/402-502
F: 042/210-742
E: anica.musanovic@varazdin.hr

Odluka o imenovanju koordinatorice za savjetovanje s javnošću Grada Varaždina

Zaključak o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina u 2020. godini

redni

broj

Naziv prijedloga propisa,općeg akta ili dokumenta
za koji se provodi savjetovanje

OČEKIVANO VRIJEME NJEGOVA DONOŠENJA ILI USVAJANJA Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja DRUGi PREDVIĐENi NAČINi NA KOJE SE NAMJERAVA PROVESTI SAVJETOVANJE točno
vrijeme provedenog internetskog savjetovanja

1.

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Varaždina za razdoblje od 2021. do 2024. godine

 

listopad rujan - listopad NE  

2.

Program potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2021.do 2025. godine

prosinac rujan - listopad NE  
3.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima

svibanj travanj NE  
4.

Strategija razvoja sporta Grada Varaždina od 2020. do 2028. godine

svibanj veljača NE  
5.

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU-a) zapadnog dijela mješovite namjene istočno od Istočne obilaznice u Varaždinu

ožujak - travanj veljača - ožujak NE  
6.

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždina

Nacrt Odluke o izradi II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina

Poziv - Savjetovanje - II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždina

veljača prosinac 2019. - siječanj 2020. NE 30.12.2019.- 30.01.2020.
7.

Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina

Nacrt Odluke o izradi V. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina

Poziv - Savjetovanje - V. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu odluke o izradi V. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Varaždina

 

veljača prosinac 2019. - siječanj 2020.
 
NE 30.12.2019.- 30.01.2020.
8.

Odluka o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu – jezeru Motičnjak u 2020. godini

svibanj ožujak NE  
9.

Odluka o područjima mjesnih odbora na području Grada Varaždina

lipanj svibanj NE  
10.

Odluka o građevinama koje se mogu graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta na javnim površinama na području Grada Varaždina

lipanj travanj - svibanj NE  
11.

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje rudina

travanj ožujak NE  
12.

Odluka o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina – naselje HRAŠĆICA I GRAD VARAŽDIN

Nacrt odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina - naselje Hrašćica i Grad Varaždin  

POZIV JAVNOSTI za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedlog o Nacrtu odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina – naselje Hrašćica i grad Varaždin

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina - naselje Hrašćica i Grad Varaždin  

ožujak siječanj NE 31.01.2019. - 01.03.2020.
13.

Odluka o imenovanju javnih građevina i prostora na području Grada Varaždina

lipanj svibanj NE  
14.

Procjena ugroženosti od požara Grada Varaždina

svibanj - lipanj ožujak - travanj NE  
15.

Plan zaštite od požara Grada Varaždina

svibanj - lipanj ožujak - travanj NE  
16.

Proračunski dokumenti Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023.

prosinac studeni - prosinac NE