Kultura

U Varaždinu, gradu kulture, bogat se kulturni život odvija kroz pet javnih gradskih ustanova u kulturi: HNK Varaždin, Gradski muzej, Koncertni ured Varaždin, Gradska knjižnica i čitaonica „Metel Ožegović“ i Galerijski centar.

Kulturnoj raznolikosti doprinosi i živa aktivnost brojnih udruga i kulturno – umjetničkih društava.

Sve o priredbama i događajima u tekućem mjesecu, kao i brojne korisne informacije u ustanovama u kulturi, možete pronaći u knjižici Varaždin info.

Gradske ustanove u kulturi

HNK U VARAŽDINU

Augusta Cesarca 1
42000 Varaždin
T: 042/214-688
F: 042/211-218
E: hnkvz@hnkvz.hr
Web:​ www.hnkvz.hr
v.d. intendantica: mr. Jasna Jakovljević

GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

Kula stražarnica
Strossmayerovo šetalište 7
42000 Varaždin
T: 042/658-750
F: 042/658-755
E: gradski-muzej-vz@vz.t-com.hr
Web: www.gmv.hr
Ravnatelj: Miran Bojanić Morandini

KONCERTNI URED VARAŽDIN

Augusta Cesarca 1
42000 Varaždin
T: 042/212-907
F: 042/212-907
E: koncured@varazdin.hr
Web: www.koncertni-ured.com.hr
Ravnatelj: Rajmond Rojnik

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA „METEL OŽEGOVIĆ“

Trg Slobode 8a
42000 Varaždin
T: 042/212-767
​F: 042/212-767
E: info@knjiznica-vz.hr
Web: www.knjiznica-vz.hr
Ravnatelj: Mario Šoštarić

GALERIJSKI CENTAR VARAŽDIN

Augusta Cesarca 16a
42000 Varaždin
T: 042/311-312
Web: www.gcv.hr
Ravnatelj: mr. Ivan Mesek