pokroviteljstvo

 

Odluka o kriterijima i postupku za prihvaćanje zamolbe za pokroviteljstvo gradonačelnika Grada Varaždina

online obrazac za pokroviteljstvo koji sadrži opis programa, troškovnik i izjavu o nepostojanju dvojnog financiranja - u nastavku

 

Obrazac ugovor o pokroviteljstvu

obrazac opisnog i financijskog izvještaja

Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

 

Zamolba za pokroviteljstvo podnosi se najmanje trideset (30) dana prije online i na adresu: 

Grad Varaždin

(za pokroviteljstvo - ne otvaraj)

Trg kralja Tomislava 1

42000 Varaždin 

 

Zamolba za pokroviteljstvo

Pokroviteljstvo se daje nad domaćim i međunarodnim javnim događanjima u Gradu Varaždinu, manifestacijama, akcijama i projektima (u daljnjem tekstu: događaj), ukoliko predmet pokroviteljstva sadržajem, ciljevima, brojem sudionika i važnošću pridonosi razvoju i promicanju određenog područja, ako je to događanje od važnosti za Grad Varaždin ili ima jubilarni značaj, tradiciju ili humanitarno značenje. Pod događajem u smislu ove Odluke, podrazumijevaju se obljetnice, važna događanja iz povijesti, kongresi, konferencije, znanstveno-stručni skupovi, festivali, natjecanja, izložbe, sajmovi i druga događanja koja se odvijaju na području Grada Varaždina. Događajem se, u smislu ove Odluke smatraju i projekt ili akcija koji nemaju karakter događaja, ali su od šireg društvenog značaja ili velike važnosti, imaju promotivni, humanitarni, sportski ili kulturni karakter te doprinose nekom od strateških ciljeva Grada Varaždina. Gradonačelnik, u pravilu, može biti pokrovitelj onim događajima koji se zbog opravdanih razloga nisu mogli prijaviti na neki od otvorenih javnih poziva. Iznimno, gradonačelnik može prihvatiti pokroviteljstvo nad događajem izvan Grada Varaždina, kad je to od interesa za Grad Varaždin. Sastavni dio zamolbe su: opći podaci, opisni obrazac, troškovnik i izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja. Nakon što ispunite obrazac i stisnete 'pošalji', na e-mail koji ste upisali unutar obrasca doći će pdf verzija za ispis koju je potrebno isprintati, ovjeriti potpisom i pečatom te poslati na Grad Varaždin (za pokroviteljstvo - ne otvaraj), Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin.

lokalni značajnacionalni značaj međunarodni značaj

Pročitao/pročitala sam uvjete za dobivanje pokroviteljstva i prihvaćam ih.

* obvezna polja