pokroviteljstvo

Odluka o kriterijima i postupku za prihvaćanje pokroviteljstva gradonačelnika Grada Varaždina u 2024. godini

Opisni i financijski obrazac za izvještavanje o namjenskom trošenju financijske potpore

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

online obrazac za pokroviteljstvo koji sadrži opis programa, troškovnik i izjavu o nepostojanju dvojnog financiranja - u nastavku

 

Zamolba za pokroviteljstvo podnosi se najmanje trideset (30) dana prije online i na adresu: 

Grad Varaždin

(za pokroviteljstvo - ne otvaraj)

Trg kralja Tomislava 1

42000 Varaždin 

Zamolba za pokroviteljstvo

Sastavni dio zamolbe su: opći podaci, opisni obrazac, troškovnik i izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja. Nakon što ispunite obrazac i stisnete 'pošalji', na e-mail koji ste upisali unutar obrasca doći će pdf verzija za ispis koju je potrebno isprintati, ovjeriti potpisom i pečatom te poslati na Grad Varaždin (za pokroviteljstvo - ne otvaraj), Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin.

lokalni značajnacionalni značaj međunarodni značaj

* obvezna polja