Obvezatne upute i Obrasci

Za provođenje izbora za vijeća mjesnih odbora, GIP Grada Varaždina za mjesne izbore donijelo je obvezatne upute i obrasce koje možete preuzeti u nastavku:

 

Obrasci

 

VMOGV-1 Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za članove vijeća mjesnog odbora na području Grada VaraždinaVMOGV-1

VMOGV-2 Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove vijeća mjesnog odbora na području Grada Varaždina

VMOGV-2/1 Popis birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača za članove vijeća mjesnog odbora na području Grada Varaždina

VMOGV-3 Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća mjesnog odbora na području Grada Varaždina

VMOGV-4 Izjava o prihvaćanju dužnosti člana Stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za mjesne izbore za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina

VMOGV-5 Izjava o prihvaćanju dužnosti člana Proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za mjesne izbore za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina

VMOGV-6 Izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina

VMOGV-7 Rješenje o imenovanju biračkog odbora za izbor članova vijeća mjesnog odbora na području Grada Varaždina

VMOGV-8  Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbor članova vijeća mjesnog odbora na području Grada Varaždina

VMOGV-9 Glasački listić za izbore za kandidacijsku listu za članove vijeća mjesnog odbora

VMOGV-10 Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor članova vijeća mjesnog odbora na području Grada Varaždina

 

Obvezatne upute

 

MSGV-I o obrascima za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina

MSGV-II  o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova u postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina

MSGV-III o odustanku od kandidature za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina

MSGV-IV o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina

MSGV-V o načinu uređenja prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu

MSGV-VI  o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom ili težom bolesti

MSGV-VII o zaštiti osobnih podataka