Humanitarne i udruge u zdravstvu

UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA VARAŽDINA

Varaždin, Kolodvorska 18
T: 042 214 517
E: [email protected]

Udruga Futur egzaktni - UDRUGA UMIROVLJENIH VARAŽDINACA

Varaždin, Alojzija Stepinca 1
M: 091 366 7530
E: [email protected]
W: www.ufe-vz.hr                                                                            

KLUB ZA STARIJE OSOBE VARAŽDIN

Varaždin, Zavojna 6
M: 092 166 1063
E: [email protected]

UDRUGA UMIROVLJENIKA ZDRAVSTVA VARAŽDIN

Varaždin, Ivana Meštrovića 1

M: 098 493 483

E: [email protected]

UDRUGA UMIROVLJENIKA UNUTARNJIH POSLOVA VARAŽDIN

Varaždin, Milčetićeva 10

M: 091 310 7355

E: [email protected]

UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA RH

Varaždin, Optujska 66b – ogranak Varaždin
T: 042 212 222
M: 098 501 458
E: [email protected]

UDRUGA RODITELJA I UDOVICA POGINULIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA

Varaždin, Ivana Gundulića 4
T: 042 215 116
E: [email protected]

UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA – HVIDRA

HVIDRA, Varaždin, Zagrebačka 17
T: 042 213 315
M: 098 801 553
E: [email protected]

UDRUGA 7. GARDIJSKA BRIGADA „PUMA“ 

Varaždin, Augusta Harambašića 3
T: 042 230 065
M: 095 230 0652
E: [email protected]
Web: http://www.udruga-puma.hr/

UDRUGA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE „RODA VARAŽDIN

Varaždin, Poljana Biškupečka, Varaždinska 56a
T: 042 210 828
M: 091 328 4055
E: [email protected]

Web: http://usjp-roda.com.hr

UDRUGA 104. BRIGADE ZNG VARAŽDIN

Varaždin, Anina 11
M: 098 997 1739
E: [email protected]

Web: www.104-brigada.hr

UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA OPĆINE I GRADA VARAŽDINA

Varaždin, Stanka Vraza 4
T: 042 231 764
M: 091 536 5119
E: [email protected]

HRVATSKO DRUŠTVO LOGORAŠA SRPSKIH KONCENTRACIJSKIH LOGORA

Varaždin, Zagrebačka 17
M: 099 354 3489
E: [email protected]

Web: http://hdlskl.hr

klub varaždinskih branitelja 1991-1995 varaždin

Varaždin, Ferdinanda Konšćaka 5

M: 099 523 9676, 099 523 9677

E: [email protected]

DRUŠTVO DISTROFIČARA, INVALIDA, CEREBRALNE DJEČJE PARALIZE I OSTALIH INVALIDA GRADA VARAŽDINA

Varaždin, Kralja Petra Krešimira IV, br. 6
T: 042 241 393
M: 098 951 8155          
E: [email protected]
Web: www.ddvz.hr

UDRUGA SLIJEPIH VARAŽDINSKE ŽUPANIJE-VARAŽDIN

Varaždin, Trg Slobode 10
T: 042 213 185
M: 098 944 9433
E: [email protected]

Web: www.usvz.hr

UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH GRADA VARAŽDINA I VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Varaždin, Slavenska 22
T: 042 320 314
M: 091 881 3361
E: [email protected]

UDRUGA INVALIDA RADA GRADA VARAŽDIN

Varaždin, Trg slobode 10
T: 042 211 122
E: [email protected]

Web: https://uir-varazdin.hr/

DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Varaždin, Graberje 33
T: 042 206 250
E: [email protected][email protected]

Web: www.dms-varazdin.hr

"Sunce" Varaždin udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem

Varaždin, Tina Ujevića 44
M: 098 745 689
E: [email protected]m

Web: www.sunce-varazdin.hr

UDRUGA GLUHOSLIJEPIH VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Varaždin, Graberje 31
M: 095 260 6963
E: [email protected]

Web: www.ugsovarazdin.org

UDRUGA STAKLENO ZVONO

Varaždin, Međimurska 26 D
M: 091 276 4470
E: u[email protected]

Web: www.staklenozvono.hr

INVALIDSKO DRUŠTVO ILCO VARAŽDIN

Varaždin, Graberje 33
T: 042 206 182
M: 099 489 1600
E: [email protected]

UDRUGA SAVJETOVALIŠTA „UZ TEBE SAM“

Varaždin, Graberje 33
M: 098 961 4466
E: [email protected]

Web: www.uztebesam.hr 

Franjevački svjetovni red sv. Ivana Krstitelja Varaždin

Varaždin, Franjevački trg 8.
M: 091 720 5394
E: [email protected][email protected]

Web: http://ofs.hr

DRUŠTVO ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA VARAŽDIN

Varaždin, Ivana Meštrovića 1
M: 091 393 1555
E: [email protected]

Web: www.dzdv.hr

KLUB ŽENA VARAŽDIN 

Varaždin, Juraja Križanića 33
M: 098 950 4932
E: [email protected][email protected]

MAMMAE KLUB VARAŽDIN

Varaždin, Graberje 33
T: 099 206 9000
E: [email protected]
Web: www.rakdojke.com

DRUŠTVO "NAŠA DJECA" varaždin 

Varaždin, Graberje 33
T: 042 320 588
M: 098 246 337
E: [email protected]

UDRUGA ZA PROMICANJE KVALITETE ŽIVLJENJA „MEDENJAK“

Varaždin, Ulica Ljudevita Gaja 15

M: 098 607 906
E: [email protected]

CENTAR ZA PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE I EDUKACIJU „RAZVOJ“

Varaždin, Vilka Novaka 16
M: 091 375 5322 
E: [email protected]

UDRUGA SVETI LOVRO ZAJEDNICA CENACOLO, PODRUŽNICA VARAŽDIN

Varaždin, Cehovska 6
M: 098 175 0914
E: [email protected]

"ZIPKA" UDRUGA UDOMITELJA ZA DJECU I MLADE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Varaždin, Graberje 33
M: 092 354 7443
E: [email protected]

Web: www.zipkavarazdin.hr

BEDEM LJUBAVI

Varaždin, Graberje 3
T: 042 206 366
M: 091 561 3053
E: [email protected]

Web: www.bedemljubavi.hr

UDRUGA ZA RAZVOJ ŽIVOTNIH VJEŠTINA POJEDINCA I OBITELJI „UZ VAS“

Varaždin, Kućan Marof, Varaždinska 7
M: 099 639 1920
E: [email protected]

DRUŠTVO PSIHOLOGA varaždin

Varaždin, Graberje 33

M: 099 592 0551

E: [email protected]

UDRUGA ZA ODRASLE OSOBE S AUTIZMOM "PLAVO SRCE"

Varaždin, Prešernova 2a

M: 098 604 605

E: [email protected]

Web: www.plavosrce.hr

UDRUGA APSTINENATA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE "HRABROST"

Varaždin, Alojzija Stepinca 1

M: 099 418 3123

E: [email protected]

Web: http://udrugahrabrost.simplesite.com

UDRUGA ZDRAVOG ŽIVLJENJA "OBITELJSKI KLUB" VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Varaždin, Alojzija Stepinca 1

M: 091 570 6697

E: [email protected]

Web: www.obiteljskiklub.hr

udruga nordijskog hodanja i pješačenja drava

Varaždin, Koprivnička 7

M: 091 523 6684

E: [email protected]

SAVATE KLUB "ŠIMUNEC-GYM" VAraždin

Varaždin, Zagrebačka 145

M: 095 904 1044

E: [email protected]

Web: www.sksg.hr

"MIRNO MORE" VARAŽDIN

Varaždin, Janka Leskovara 5

M: 091 798 8564

E: [email protected]

Web: www.mirnomore.org

UDRUGA "HOĆU ŽIVOT"

Varaždin, V. Novaka 33

M: 095 812 5943

E: [email protected]

Web: www.hocuzivot.com

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VARAŽDIN

Varaždin, Trg Matije Gupca 3 
T: 042 214 496
E: [email protected]

UDRUGA “NOVI PUT“

Varaždin, Vodnikova 6
T: 042 230 700
E: [email protected]