MAURICE

 

 

 

 

 

 

 

 

Management of urban water resources in Central Europe facing climate change

Upravljanje urbanim vodnim resursima u središnjoj Europi suočenoj s klimatskim promjenama

 

Akronim: MAURICE

Predviđeno trajanje projekta: 1.4.2023. - 31.03.2026.

Program: Interreg Central Transnational Programme „Maurice“

Proračun projekta: 2.920.259,45 EUR

Sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF):  80%

Vrijednost za Grad Varaždin: 51.996,00 EUR / Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu: 148.391,00 EUR

Zemlje partneri: Poljska, Češka, Italija, Njemačka, Slovenija, Hrvatska

Ukupno 11 partnera i 5 suradnika iz 6 zemalja

  • Grad Varaždin – partner
  • Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu - partner
  • Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. – suradnik

OPIS PROJEKTA

Klimatske promjene predstavljaju rizik za dostupnost vodnih resursa u mnogim zemljama srednje Europe. Regije moraju povećati otpornost na ekstremne vremenske prilike kao što su urbane suše i poplave, kao i iscrpljivanje resursa urbane podzemne vode. Dugoročno opadanje razine podzemne vode i prekomjerne količine vode u kratkom razdoblju postaju hitni rizici s kojima se treba pozabaviti odgovarajućim praksama upravljanja vodama.

Projekt MAURICE ima za cilj povećati otpornost i kapacitet regija u Središnjoj Europi na klimatske promjene u pogledu upravljanja gradskim vodnim resursima zajedničkim razvojem rješenja za prilagodbu klimi. Projektna rješenja koja će usvojiti javne uprave i tijela za upravljanje vodama rezultirat će promjenom ponašanja u praksi upravljanja vodama i prostornog planiranja kako bi se povećala otpornost regija na klimatske promjene. Ključne inovacije osigurane su kroz cjelovito razmatranje pitanja upravljanja vodama kao dijela širih koncepata prilagodbe klimatskim promjenama vezanih uz regiju i grad te sveobuhvatnog pristupa upravljanju vodama. Mreža suradnje od 11 organizacija zajednički će razviti i implementirati 6 pilot akcija, 8 rješenja, 6 akcijskih planova i strategija za dobrobit gradova, regija i povezanih organizacija za upravljanje vodama i vodoopskrbu. Sva zajednički razvijena rješenja u okviru pilot akcija imat će inovativan karakter i do sada nisu korištena u uključenim regijama. Kao rezultat toga, rješenja koja će usvojiti javna uprava (već tijekom trajanja projekta) donijet će promjenu u praksama upravljanja vodama i prostornog planiranja kako bi se povećala otpornost regija na klimatske promjene. U tri godine suradnje očekujemo da će poduzete aktivnosti i uspostavljena suradnja omogućiti povećanje svijesti kreatora lokalnih i regionalnih politika kroz implementaciju zajednički razvijenih dobrih praksi za prilagodbu regija klimatskim promjenama u kontekstu upravljanja urbanim vodama. Rad na transnacionalnoj razini povećat će prijenos znanja kako bi se smanjile prepreke učinkovitoj prilagodbi regija klimatskim promjenama.

 

MAURICE poster

Prvi sastanak partnera projekta MAURICE – Katowice

U Katowicama u Poljskoj 18. i 19. travnja 2023. godine održan je uvodni sastanak i početna konferencija projekta MAURICE.

Uz partnere iz Poljske, Njemačke, Slovenije, Češke i Italije, uvodnom sastanku prisustvovali su i hrvatski predstavnici iz tri institucije: u svojstvu partnera projekta Grad Varaždin i Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Razvojna agencija Sjever–DAN d.o.o. kao službeni suradnik.

Na sastanku je, u sklopu prezentacija svakog pilot područja, predstavljena i pilotna aktivnost za područje grada Varaždina koju je predstavio prodekan GTF-a  prof.dr.sc. Ranko Biondić, a odnosi se na prilagodbu elemenata prostornih propisa za obnavljanje kvalitete podzemnih voda otpornom na klimatske promjene u tom području.

 

Katowice – predstavljanje pilotne aktivnosti za područje grada Varaždina (travanj, 2023.)

 

U finalnom dijelu utvrđen je i datum sljedećeg sastanka konzorcija MAURICE koji će se održati u Varaždinu u listopadu ove godine.

 

Katowice – prvi sastanak partnera (travanj, 2023.)

Drugi sastanak partnera projekta MAURICE – Varaždin

Od 10. do 12. listopada 2023. godine na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu održan je sastanak projektnih partnera u svrhu pregleda rada proteklih šest mjeseci projekta i dogovora oko budućih zadataka koji su planirani za drugo izvještajno razdoblje.

U utorak 10. listopada 2023. godine u dvorani Geotehničkog fakulteta u Varaždinu započeo je dvodnevni sastanak sudionika europskog projekta MAURICE - Management of urban water resources in Central Europe facing climate change, koje je pozdravio varaždinski gradonačelnik dr.sc. Neven Bosilj: Spoj tradicionalnog i modernog Varaždina još više nas obvezuje da budemo svjesni i vodimo brigu o klimatskim promjenama. Mi smo u Varaždinu posvećeni očuvanju prirodnog okoliša. Svjesni  globalnih velikih klimatskih promjena, na lokalnom planu smo s riječi prešli na djela i počeli provoditi zelenu agendu. Zelenu tranziciju provodimo nastojeći fosilna goriva što više zamijeniti održivim oblicima energije. Posvećujemo naročitu pažnju očuvanju prirodnih resursa. Najvrjedniji resurs  koji Varaždin ima su velike količine kvalitetne pitke vode. Varaždin se nalazi uz rijeku Dravu, naša gradska tvrtka VARKOM d.o.o. izgradila je jednu od najboljih vodovodnih mreža u Hrvatskoj. Sustav zaštite otpadnih voda, kao i sustav vodovoda dalje nastojimo modernizirati. Nadam se da će 11 partnera iz 6 zemalja uključenih u projekt MAURICE pomoći svima u razvijanju alata otpornosti i kapaciteta koji nam garantiraju sigurniju budućnost.

Sudionike skupa pozdravio je i dekan Geotehničkog fakulteta u Varaždinu izv.prof.dr.sc. Hrvoje Mejaški koji je ukratko predstavio fakultet i modele uključivanja u europske projekte, a skup je otvorio prodekan prof.dr.sc. Ranko Biondić.

Na početku radnog dijela sastanka o ciljevima i daljnjim koracima u projektu govorio je Grzegorz Gzyl, voditelj projektne skupine iz Główny Instytut Górnictwa (Central Mining Institute) iz Poljske, ujedno i vodeći partner projekta.

 

Varaždin – Grzegorz Gzyl predstavlja ciljeve projekta MAURICE (listopad, 2023.)

 

Na sastanku projekta usuglašeno je da se u tri godine suradnje očekuje da će poduzete aktivnosti i uspostavljena suradnja omogućiti povećanje svijesti kreatora lokalnih i regionalnih politika kroz implementaciju zajednički razvijenih dobrih praksi za prilagodbu regija klimatskim promjenama u kontekstu upravljanja urbanim vodama.

Kao završni dio sastanka, odrađena je terenska posjeta pilot području Varaždinskog vodonosnika. Posjetom piezometra kod Ormoškog jezera, Vodocrplišta Varaždin kao glavne kontrolne jedinice za upravljanje vodoopskrbom Varaždinske županije te Hidroelektrane Čakovec, projektnim partnerima prikazano je cijelo područje koje će biti obuhvaćeno monitoringom podzemnih voda u analizama razina podzemnih voda prije i nakon izgradnje hidroelektrane na području rijeke Drave u Republici Hrvatskoj.

Analizirana će biti kvaliteta podzemnih i površinskih voda gdje će se uz osnovne fizikalne, kemijske i mikrobiološke parametre kvalitete voda, koje se provode redovno od strane ovlaštenih laboratorija, odraditi i analiza organskih mikroonečišćivala na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Također, ovaj sastanak projektnih partnera doprinosi povećanju znanja i razmjeni transnacionalnih iskustava u svrhu smanjenja prepreka učinkovitoj prilagodbi regije klimatskim promjenama.

 

Varaždin – drugi sastanak partnera (listopad, 2023.)