Popis stanovništva 2011.

Popis stanovništva 2011. godine prema Hrvatskom zavodu za statistiku

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, grad Varaždin ima 46.946 stanovnika, od čega je 24.806 žena. Prema dobnoj strukturi, 2.156 stanovnika ima do 4 godine, 2.042 ih je od 5 do 9 godina,2.340 u dobi je od 10 do 14 godina, a 2.507 u dobi je od 15 do 19 godina. U Varaždinu živi 2.700 mladih u dobi od 20 do 24 godine, 3.268 ih je u dobi od 25 do 29 godina, 3.343 u dobi od 30 do 34 godine te 3.306 u dobi od 35 do 39 godina. 3.151 stanovnik Varaždina ima od 40 do 44 godine, 3.482 ih je u dobi od 45 do 49 godina, 3.477 u dobi od 50 do 54, te 3.358 u dobi od 55 do 59 godina. Od 60 do 64 godine ima 3.001 Varaždinac, od 65 do 69 godina 2.622 Varaždinca, od 70 do 74 godine 2.417 Varaždinaca, a 1.921 ih ima od 75 do 79 godina. U Varaždinu živi i 1.142 stanovnika stara od 80 do 84 godine, njih 565 ima od 85 do 89 godina, ,118 ih je u dobi od 90 do 94 godine, a njih 30 je „oko stotke“ – 95 i više.

Dobne skupine stanovnika Varaždina, popis 2011.

Dobne skupine ukupno muškarci žene
0-6 godina 2.977 1.493 1.484
7-14 godina 6.583 3.294 3.244
15-17 godina 8.071 4.073 3.998
18-19 godina 9.045 4.582 4.463
Radno sposobno stanovništvo
(15-64 godine)
31.593 15.457 16.136
60 i više godina 11.816 4.721 7.095
65 i više godina 8.815 3.389 5.426
75 i više godina 3.776 1.277 2.499
Ukupno 46.946 22.140 24.806
Prosječna starost 42,5 40,5 44,3

Izvor: www.dzs.hr - KONTINGENTI STANOVNIŠTVA PO GRADOVIMA, POPIS 2011.

Privatna kućanstva i stambene jedinice

Broj članova kućanstva broj kućanstva broj osoba
1 4.079 4.079
2 4.612 9.224
3 3.549 10.647
4 2.885 11.540
5 1.143 5.715
6 486 2.916
7 176 1.232
8 66 528
9 18 162
10 6 60
11 1

12

Ukupno 17.021 46.115

Izvor: www.dzs.hr - KONTINGENTI STANOVNIŠTVA PO GRADOVIMA, POPIS 2011.

Narodnost stavnovnika Varaždina

narodnost       broj stanovnika
Hrvati 45.735
NACIONALNE MANJINE U VARAŽDINU
Albanci 140
Austrijanci 4
Bošnjaci 48
Bugari 8
Crnogorci 31
Česi 14
Mađari 27
Makedonci 33
Nijemci 17
Poljaci 1
Romi 42
Rusi 13
Rusini 3
Slovaci 9
Slovenci 124
Srbi 378
Talijani 13
Turci 2
Ukrajinci 8
   

Izvor: www.dzs.hr - KONTINGENTI STANOVNIŠTVA PO GRADOVIMA, POPIS 2011.

Vjeroispovijest stanovnika Varaždina

Vjeroispovijest broj stanovnika
Katolici 40.900
Pravoslavci 324
Protestanti 172
Ostali kršćani 256
Muslimani 155
Židovi 5
Istočne religije 50
Ostale religije, pokreti i svjetonazori 43
Agnostiti i skeptici 553
Nisu vjernici i ateisti 2.569

Izvor: www.dzs.hr - KONTINGENTI STANOVNIŠTVA PO GRADOVIMA, POPIS 2011.

Mjesto rođenja stanovnika Varaždina

Mjesto rođenja ukupno muškarci žene
Rođeni u Hrvatskoj 44.031 20.700 23.331
U mjestu stanovanja 25.306 12.917 12.389
U drugom naselju
istoga grada/općine
1.909 851 1.058
U drugom gradu/ općini iste županije 9.140 3.583 5.557
U drugoj županiji 7.647 3.336 4.311
Nepoznato mjesto
u Republici Hrvatskoj
29 13 16
Rođeni u inozemstvu 2.722 1.388 1.334
Bosna i Hercegovina 1.187 624 563
Srbija 366 190 176
Njemačka 349 186 163
Kosovo 91 60 31
Slovenija 323 123 200
Makedonija 94 48 46
Ostale zemlje 312 157 155

Izvor: www.dzs.hr - KONTINGENTI STANOVNIŠTVA PO GRADOVIMA, POPIS 2011.

Stanovništvo staro 15 i više godina prema najvišoj završenoj školi, popis 2011.

stupanj obrazovanja Ukupno muškarci žene
Bez škole 260 94 166
Osnovna škola  6.560 2.323 4.237
Industrijske i obrtničke strukovne škole, škole za zanimanje u trajanju od 1–3 godine i škole za KV i VKV radnike  10.795 6.475  4.320
Tehničke i srodne strukovne škole, škole za zanimanje u trajanju od 4 i više godina 9.260 4.126  5.098
Gimnazija 2.770  1.014  1.756
Viša škola, I. (VI.) stupanj fakulteta i stručni studiji  3.459 1.512  1.947
Fakulteti, umjetničke akademije i sveučilišni studiji  5.594 2.632 2.962
Magisterij (znanstveni, stručni, umjetnički) 308 214 94
Doktorati 127 95 32

Izvor: www.dzs.hr - KONTINGENTI STANOVNIŠTVA PO GRADOVIMA, POPIS 2011.

Stanovništvo staro 15 i više godina prema obrazovnim područjima i spolu, popis 2011.

obazovno područje srednja škola viša škola visoka škola magisterij doktorat
Humanističke znanosti i umjetnost 256 63 685 39 16
Društvene znanosti, poslovanje i pravo 4.384 1.063 2.204 122 37
Prirodne znanosti 100 14 282 16 15
Inženjerstvo, prerađivačka industrija i građevinarstvo 10.962 959 909 50 18
Poljoprivreda 402 67 259 22 8
Zdravstvo i socijalna skrb 982 253 531 37 24
Usluge 2.705 309 386 16 2

Izvor: www.dzs.hr - KONTINGENTI STANOVNIŠTVA PO GRADOVIMA, POPIS 2011.