Participativni proračun za 2024. godinu

Datum objave: 25. rujna 2023. godine

Participativni proračun - sudjeluj i predloži male komunalne projekte!

Grad Varaždin, u svrhu sudjelovanja građana kod izrade prijedloga proračuna za 2024. godinu, treću godinu za redom, nastavlja s programom participativnog proračuna.

Sudjelovanjem u participativnom proračunu za 2024. godinu, aktivno doprinosite razvoju našeg grada i poboljšanju kvalitete života za sve nas. 

Za izradu participativnog proračuna za 2024. godinu izdvojit ćemo iznos od 300.000 eura, što znači da je ovo prilika da vaše ideje i prijedlozi za projekte dobiju konkretnu podršku i budu ostvareni.

 

Projektne prijedloge možete prijaviti na jedan od sljedećih načina od 25.09.2023. do 31.10.2023. godine:

  • ispunjavanjem online obrasca u nastavku
  • slanjem e-maila na adresu [email protected]: potrebno je poslati ispunjeni obrazac i pripadajuće fotografije lokacije (ako smatrate primjenjivim)
  • poštom na adresu Grad Varaždin, Franjevački trg 5, 42000 Varaždin: potrebno je poslati ispunjeni obrazac i pripadajuće fotografije lokacije (ako smatrate primjenjivim)
  • osobno: potrebno je ubaciti ispunjeni obrazac i pripadajuće fotografije lokacije (ako smatrate primjenjivim) u označenu kutiju postavljenu u prizemlju palače Patačić (Franjevački trg 5, 42000 Varaždin), radnim danom: ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7-15h, utorak: 7-17h i petak: 7-13h.

 

Što možete prijaviti?

  • uređenje i sanaciju javnih zelenih površina, dječjih igrališta, pješačkih staza i pješačkih zona (nogostupa, stepeništa, prolaza), nerazvrstanih cesta, javno prometnih površina (kolnika i parkirališta) na nerazvrstanim cestama, trgova, divljih odlagališta...
  • postavljanje i izgradnju zaštitnih ograda i branika, sprava i javnih sadržaja za rekreaciju odraslih, komunalne opreme (klupa, koševa...), vertikalne signalizacije (prometnih znakova, putokaznih ploča, naziva ulica...) na nerazvrstanim cestama, svjetlosne signalizacije (semafora, treptača...) na nerazvrstanim cestama, horizontalne signalizacije (iscrtavanje oznaka na kolniku, pješački prijelazi, parkirna mjesta, zaustavne linije, razdjelne linije, strelice, "STOP" natpisi...) na nerazvrstanim cestama, objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, ogradnih zidića, autobusnih čekaonica...

NAPOMENA: printane verzije prijavnih obrazaca također možete preuzeti u palači Patačić (Franjevački trg 5, 42000 Varaždin)

 

Vaše ideje, potrebe i prioriteti su od velikog značaja za našu zajednicu, stoga je ovo prilika da se čuju Vaši glasovi, a Vaši prijedlozi uzmu u obzir prilikom planiranja proračuna za 2024. godinu.

Pridružite nam se u oblikovanju bolje budućnosti za našu zajednicu. Vaša angažiranost čini razliku. Zajedno gradimo bolji grad za 2024. godinu i dalje!

 

15.02.2024.

Prijedlozi građana kroz projekt "Participativni proračuna za 2024. godinu" sa odgovorima