Zatvori

Zanima vas što ima u gradu? Pogledajte aktualni program događanja

Grad Varaždin - Početna Javne rasprave

Javne rasprave

Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš na Studiju utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje državne ceste Varaždin-Čakovec

Srijeda, 06. rujan 2023.

JAVNU RASPRAVA O PRIJEDLOGU IV. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA

Petak, 10. prosinac 2021.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SJEVERNOG DIJELA GRADA VARAŽDINA I S TIM U VEZI IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA VARAŽDINA

Petak, 10. prosinac 2021.

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu II Izmjene i dopune PPUG-a Varaždin

Petak, 08. listopad 2021.

Javna rasprava o Prijedlogu V. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina

Utorak, 28. rujan 2021.

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina

Srijeda, 09. siječanj 2019.

Javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina

Utorak, 08. siječanj 2019.

Izvješće o Javnoj raspravi na prijedlog urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Motičnjak u Varaždinu - istočni dio

Petak, 23. prosinac 2016.

Javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja UPU-a gospodarske zone Motičnjak u Varaždinu - istočni dio

Četvrtak, 20. listopad 2016.

Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina – III. izmjene i dopune

Utorak, 03. svibanj 2016.

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna GUP-a Grada Varaždina - III. izmjene i dopune

Ponedjeljak, 28. prosinac 2015.

Javna rasprava o prijedlogu stavljanja izvan snage provedbenog urbanističkog plana povijesne jezgre Grada Varaždina

Ponedjeljak, 28. prosinac 2015.

Javna rasprava u postupku ocjene utjecaja na okoliš za zahvat ''Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Varaždin''

 
Subota, 26. rujan 2015.

Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat ''Rekonstrukcija postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada Varaždin''

Petak, 20. ožujak 2015.

Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina

Ponedjeljak, 02. ožujak 2015.

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat ''Brza cesta Varaždin – Ivanec – Krapina''

Utorak, 27. siječanj 2015.

Javna rasprava o prijedlogu izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina

Četvrtak, 06. ožujak 2014.