Ugostiteljska ponuda

Ugostiteljska ponuda grada Varaždina raznolika je i bogata s naglaskom na jela varaždinskog kraja uz nezaobilaznu internacionalnu kuhinju.
Sa željom da doprinese njezinom obogaćivanju Grad Varaždin, u skladu s mogućnostima, osigurava potporu za rad Udruge kuhara Varaždinske županije.