LIFEbauhausing Europe

 

 

 

Akronim: LIFEbauhausing Europe

Predviđeno trajanje projekta: listopad 2023. – listopad 2027.

Program: New European Bauhaus

Proračun projekta: 4.624.141,82 EUR

Sufinanciranje LIFE Program Europske komisije: 60%

Vrijednost za Grad Varaždin: 613.377,50 EUR

Partneri: 

Konzorcij projekta LIFE Bauhausing Europe čini deset međunarodnih partnera iz javnih, privatnih i neprofitnih organizacija, odabranih prema geografskoj lokaciji, socioekonomskom stanju ciljanih susjedstava, mogućnostima obnove općinskih zgrada javne namjene te njihovim tehničkim i financijskim kapacitetima s ciljem postizanja transfezalnosti.

 • Eurovertice Consultores SL (EV) – Projektni kordinator
 • Universidad Politecnica de Cartagena (UPCT)
 • Ayuntamiento de Cartagena (Cartagena)
 • Ayuntamiento de Blanca (Blanca)
 • Budapest Fovaros VII Kerulet Erzsebetvaros Onkormanyzata (Erzsebetvaros)
 • Ekodoma (Ekodoma)
 • Adazu Novada Pasvaldiba (Adazi)
 • Hrvatski Savjet za Zelenu Gradnju (CGBC)
 • Grad Varazdin City of Varaždin (Varaždin)
 • Pro Progressione Kulturalis Nonprofit Kozhasznu Kft (PP)
 • Razvojna agencija sjever DAN (Varaždin) – suradnik na projektu.

 

OPIS PROJEKTA:

U listopadu 2023. godine započeo je projekt LIFEBauhausingEurope, koji je dio poziva programa Europske unije za okoliš i klimatske akcije (LIFE) iz 2022 godine. Tijekom sljedeće četiri godine, zaključno s rujnom 2027. godine, projekt će definirati i utjeloviti pristup Novog europskog Bauhausa (NEB) u različitim četvrtima i demonstrirati njegovu pogodnost za transformaciju bilo kojeg drugog područja, neovisno o njegovoj veličini, ruralnom ili urbanom karakteru, urbanim izazovima ili podložnosti degradacijskim procesima.

Novi europski Bauhaus (NEB) inicijativa je koju promovira Europska komisija, a kombinira višeslojni, participativni i transdisciplinarni pristup kako bi predvodila put prema transformaciji prema održivijim, ljepšim i inkluzivnijim zajednicama. NEB inicijativa započela je 2020. s namjerom da bude 'duša Europskog zelenog plana', a projektom LIFE_BauhausingEurope kojeg sufinancira Europska unija, stvorena je prilika i za njezino  testiranje na terenu. Projekt raspolaže financijskim sredstvima u iznosu 4.624.142 eura, od čega je 60% sufinancirano od strane Europske unije u okviru LIFE programa.

Projekt se provodi pod vodstvom španjolske konzultantske tvrtke EuroVertice Consultores, specijalizirane za urbanu agendu i transformaciju urbane sredine, koja je od samog početka usklađena s inicijativom Novog europskog Bauhausa, sudjelujući na NEB Festivalu s inicijativom UrbActivistas, a partnerstvo uključuje pet lokalnih uprava, odnosno gradova iz četiriju zemalja - Cartagena i Blanca u Španjolskoj, Varaždin u Hrvatskoj, Adazi u Latviji i četvrt Erszébetváros u Mađarskoj.

Svaki od njih nacionalno surađuje sa tehničkim partnerima multidisciplinarnih profila, redom: Viša tehnička škola arhitekture i graditeljstva Politehničkog Sveučilišta u Cartageni, energetska konzultantska tvrtka Ekodoma, Hrvatski savjet za zelenu gradnju te umjetnički hub grada Budimpešte Pro-Progresione.

Projekt će započeti primjenom NEB pristupa u procesu cjelovite obnove javnih zgrada. “Reimaginacija zgrada”, kako se ideja iza cijelog procesa naziva, bit će izvedena od strane multidisciplinardnog tima uz aktivno uključivanje korisnika i lokalnog stanovništva. Definirane ideje i novi načini korištenja bit će inkorporirani u popis mjera putem natječaja u organizaciji gradova za izradu projekta renovacije. Upravo ti projekti bit će izvanredna prilika za uključivanje korisnika i podizanje njihove svijesti u pogledu zajednice u kojoj žive, kao prostora namijenjenog svim povezanima s aktivnostima koje će se odvijati u svakoj pojedinoj zgradi.

Dodatno, kroz projekt će se revitalizirati vanjski prostor spomenutih gradova i njihovih četvrti s ciljem unaprjeđenja javnog korištenja takvih prostora i na taj način potaknuti stvaranje prilika za upoznavanje lokalnih zajednica. Rješenja za revitalizaciju također će biti donesena u suradnji sa lokalnom zajednicom, zasnovana na ponovnoj upotrebi i recikliranju postojećih materijala kako bi se smanjila upotreba novih resursa.

 

Učinci projekta:

Aktivnosti u zgradama i javnim prostorima pratit će intenzivan program praćenja ekoloških i društvenih pokazatelja radi mjerenja utjecaja projekta. Također, bit će provedena sveobuhvatna analiza integracije aspekata održivosti, ljepote i inkluzije kako bi se potvrdila primjena NEB pristupa.

Projekt LIFE_BauhausingEurope osigurat će dobrobit više od 57.000 građana putem obnovljenih zgrada i više od 76.000 putem vanjskih prostora. Očekuje se da će obnova zgrada ukupne površine od 4.067 m2 omogućiti uštedu od 572 GWh/godine te izbjegavanje emisije 115 tona CO2 godišnje. Gotovo 80 GWh čiste energije bit će proizvedeno putem sustava obnovljivih izvora energije instaliranih u zgradama. Implementacija projekta ostvarit će pozitivne učinke u smislu uštede vode i generiranja otpada                                                                                                                                            

Murcia – sastanak partnera listopad 2023.

 

Projekt Beli kipi:

U 48 mjeseci trajanja projekta, kroz više njegovih faza, sredstva će se utrošiti na sudjelovanje zainteresiranih građana, udruga i institucija u razradi idejnog rješenja, izradu projektne dokumentacije i izdavanje potrebnih akata za građenje, zelenu javnu nabavu za izvođenje radova, izvođenje radova na adaptaciji i uređenju odabranog objekta, okoliša uz objekt te monitoring u smislu utjecaja projekta na zajednicu.

Tema projekta je cirkularna ekonomija i kvaliteta života, a cilj projekta je u suradnji s budućim korisnicima definirati potrebne sadržaje i budući izgled jednog od postojećih vojnih hangara te okoliša, na temelju vrijednosti Novog europskog Bauhausa – održivosti, estetike i uključivosti. Projekt su zasad podržale udruge nordijskog hodanja i pješačenja „Drava“ i Virtus, udruga Zasadi stablo, ne budi panj!, Gradski muzej Varaždin (Prirodoslovni odjel) i JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, a slijede razgovori i s ostalom zainteresiranom javnošću. Na razini projektne mreže, cilj je pokrenuti proces transformacije u pet različitih europskih kvartova gradova Cartagene, Murcie, Adazia, Budimpešte i Varaždina, prateći principe NEB-a te pokazati da se ovaj pristup može primijeniti na bilo koji prostor bez obzira na njegovu veličinu, ruralni ili urbani karakter, urbane izazove ili procese degradacije kroz koje je prošao kako bi se stvorio uključiv, održiv i lijep prostor.