LIFEbauhausing Europe

Predivno, održivo, zajedno: validacija pristupa Novog europskog Bauhausa za ponovno osmišljavanje javnih zgrada kao poticaja za projekte transformacije njihovih susjedstava

 

Broj projekta:  Projekt 101113886 – LIFE22-ENV-ES-LIFEBauhausingEurope

 

Opis projekta:

Klimatske promjene i zelena tranzicija globalni su izazovi koji zahtijevaju djelovanje na lokalnoj razini. Novi europski Bauhaus (NEB) promovira pristup temeljen na mjestu i podržava inicijative malog opsega pojedinaca, susjedstava i zajednica. Uz to, susjedstva su pokazala visoku učinkovitost u korištenju resursa kada osiguravaju ravnomjernu distribuciju korištenja prostora, infrastrukture i urbanih funkcija, te optimalnu gustoću građevina.

 

Nažalost, ponekad nije moguće postići takav učinak zbog problema kao što su degradacija i urbani izazovi. To može rezultirati nedostatkom javnih sadržaja, nestankom lokalnih trgovina te zanemarivanjem ili gubitkom zelenih površina. Ova situacija stvara nedostatak zajedničkog osjećaja i potiče individualističke stavove koji mogu negativno utjecati na okoliš i smanjiti svijest o važnosti zajedničkog djelovanja za postizanje zelene tranzicije i suočavanje s izazovima klimatskih promjena.

 

NEB kombinira višerazinski, participativni i transdisciplinarni pristup kako bi usmjerio put transformacije prema održivijim, estetski privlačnim i inkluzivnim zajednicama. LIFEBauhausingEurope ima za cilj pokrenuti proces transformacije u 5 različitih europskih susjedstava, prateći principe NEB-a, i dokazati da je ovaj pristup prikladan za transformaciju bilo kojeg teritorija, bez obzira na njegovu veličinu, ruralni ili urbani karakter te izazove ili procese degradacije koje je prošao. Ova urbana transformacija će težiti stvaranju održivijih, ljepših i cirkularnih teritorija koje zajedno upravljaju njihovi stanovnici.

LIFEBauhausingEurope ciljat će javne zgrade i prostore te lokalne zajednice iz 4 različite države članice: Hrvatske, Mađarske, Latvije i Španjolske.

 

Kako bi postigli opći cilj projekta, definirani su sljedeći specifični ciljevi (SO):

 

SO1. Osigurati učinkovito sudjelovanje partnera za visokokvalitetnu provedbu projekta, uz odgovarajuće upravljanje i praćenje.

 

SO2. Integrirati održivost, estetiku i inkluziju u renovaciju postojećih zgrada.

 

SO3. Poboljšati urbanu održivost na razini susjedstva.

 

SO4. Ojačati osjećaj zajedništva i pripadnosti u ciljanim susjedstvima.

 

SO5. Procijeniti primjenu pristupa NEB-a i utjecaj projekta.

 

SO6. Podići svijest i promovirati pristup NEB-a na tehničkoj i netehničkoj razini.

 

SO7. Prenositi znanje i iskustvo europskim dionicima.

 

Partneri:

 

    

 

 

Tijek provedbe:

2023. –  2027.

 

Budžet:

4.624.141,96 EUR / udio Grad Varaždin : 613.377,50 EUR