Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt SRUP-a Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027.