Gradsko vijeće 2021. - 2023. godine

Ime i prezime Stranka
Ivan Čehok Kandidacijska lista grupe birača dr. sc. Ivana Čehoka 
Zlatan Avar Kandidacijska lista grupe birača dr. sc. Ivana Čehoka 
Mario Lešina Kandidacijska lista grupe birača dr. sc. Ivana Čehoka 
Viktor Mrzlečki Kandidacijska lista grupe birača dr. sc. Ivana Čehoka 
Stjepan Cepanec Kandidacijska lista grupe birača dr. sc. Ivana Čehoka 
Josip Dreven Kandidacijska lista grupe birača dr. sc. Ivana Čehoka
Lidija Maček SDP
Gordana Marsenić SDP
Lovro Lukavečki SDP
Blaženka Beli SDP
Josip Garić SDP
Dubravka Novak Kandidacijska lista grupe birača Dubravke Novak
Ana Petrić Kandidacijska lista grupe birača Dubravke Novak
Ivan Obadić Kandidacijska lista grupe birača Dubravke Novak
Hrvoje Petrić Kandidacijska lista grupe birača Dubravke Novak
Damir Habijan HDZ
Alen Runac HDZ
Silvija Cupar HDZ
Zdravka Grđan nezavisna nositeljica liste Narodne stranke-Reformisti
Mirjana Kolarek-Karakaš nezavisna na listi Narodne stranke-Reformisti

Davor Patafta

Kandidacijska lista grupe birača Davora Patafte