Kontakt - telefonski imenik grada Varaždina

 

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKa i gradskog vijećA

Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin

T: 042/402-502 
F: 042/210-742

 

ANICA MUŠANOVIĆ, mag. admin. publ.

Pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

042/402-515

 

dr. sc. VESNA HALUGA

Viša stručna savjetnica za posebne projekte, medije i međunarodne odnose

042/402-510

 

KRISTINA JAKOPEC, mag. oec.

Viša stručna referentica - poslovna tajnica gradonačelnika

042/402-503

 

SNJEŽANA POŽGAJ

Stručna referentica za proračun

042/402-525

 

ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE

BRANKA MATAVULJ, dipl. inf.

Zamjenica pročelnice - voditeljica Odsjeka za opće

042/402-538


EMIR TUHOLJAK, dipl. iur.

Viši upravni savjetnik za pravne poslove

042/402-550

 

RENATA FRNTIĆ, mag. admin. publ.

Viša upravna savjetnica za ljudske potencijale

042/402-513

 

MARIJANA JAMBREŠIĆ, mag. admin. publ.

Viša stručna savjetnica za civilnu zaštitu

042/402-523 

 

INES LOVREKOVIĆ, mag. iur.

Viša stručna suradnica za pravne poslove

042/402-502

 

MARKO BLAŽUNAJ

Stručni referent za informatičke poslove

042/402-516

 

NIKOLA ŠOŠTARIĆ

Stručni referent za poslove arhive

042/402-530

 

ANA OBELIĆ-JURIČIĆ

Stručna referentica za poslove pisarnice

042/402-559

 

LJERKA PINTER

Poslužiteljica

042/402-552

 

BRANKO HEREGA

Vozač službenog vozila

042/402-506

 

KATICA MIHALINEC, ing. odj. teh.

Djelatnica za dostavu i ekonomat

042/402-520

 

JULIO BENGERI

Domar - tehničar za održavanje

042/402-506

ODSJEK ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA

 

ZVJEZDANA HORVAT, dipl. iur.

Viša upravna savjetnica za poslove Gradskog vijeća

042/402-536

 

SNJEŽANA CEPANEC

Djelatnica za dostavu i tehničku obradu akata

042/402-539

ODSJEK ZA PROTOKOL, ODNOSE S JAVNOŠĆU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU

DRAŽEN DRETAR, dipl. soc.
Voditelj Odsjeka za protokol, odnose s javnošću, međugradsku i međunarodnu suradnju

042/402-508

 

MAJA HREŠĆ, mag. nov.

Viša stručna savjetnica za odnose s javnošću i protokol

042/402-534

 

TENA DOMJAN, mag. oec.

Viša stručna suradnica za međugradsku i međunarodnu suradnju, odnose s javnošću i protokol

042/402-534

 

MARTINA GRADEČAK, mag. ing. techn. graph.

Viša stručna suradnica za GRIC

042/402-501

 

ANITA GOLUB

Stručna referentica

042/402-555

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Franjevački trg 4, 42000 Varaždin

T: 042/201-440

 

VLATKA STOLNIK, mag. oec.

Pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

042/201-451

 

TAMARA STRELEC, dipl. inf.

Zamjenica pročelnice - voditeljica Odsjeka za financije, proračun i računovodstvo

042/201-442

 

SONJA RUŽIĆ-CVRTNJAK, dipl. iur.

Viša upravna savjetnica za pravne poslove i javna davanja

042/201-416

 

ODSJEK ZA FINANCIJE, PRORAČUN I RAČUNOVODSTVO

 

DRAŽEN OSTROŠKI, dipl. oec.

Viši stručni savjetnik za financije, računovodstvo i financijsku kontrolu

042/201-432

 

DALIBORKA GOLUB, dipl. oec.

Viša stručna savjetnica za proračun

042/201-444

 

NIVES ROJNIK, mag. oec.

Viša stručna savjetnica za financije i proračun

042/201-454

 

MAJA CAFUK, mag. oec.

Viša stručna suradnica za proračunsko računovodstvo

042/629-363

 

LIDIJA HRUPEK, inf.

Stručna suradnica - specijalistica za poslove riznice

042/201-452

 

DUBRAVKA VITEZ, oec.

Stručna suradnica - specijalistica za naplatu javnih prihoda

042/201-447

 

IRENA KOŠĆAK

Stručna referentica za obračun plaće

042/201-448

 

PETRA BOSILJ

Stručna referentica za obračun plaće

042/201-448

 

JASMINKA CVETKOVIĆ

Računovodstvena referentica - financijska knjigovotkinja za analitiku kupaca

042/201-450

 

KRISTINA MERKAŠ

Računovodstvena referentica - financijska knjigovotkinja za imovinu grada i blagajnu

042/201-440

 

ODSJEK ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA

 

MARIJA KELEMEN, inf.
Stručna suradnica - specijalistica za javna davanja

042/201-425

 

MIRJANA SABLJAK

Stručna referentica za naplatu potraživanja

042/201-446

 

ŽELJKA SAKAČ, mag.oec.

Savjetnik za naplatu potraživanja

042/201-460

 

ODSJEK ZA JAVNU NABAVU

 

SANJA LISJAK LABAŠ

Viša stručna savjetnica za javnu nabavu

042/201-449

 

TATJANA KREČ, mag. oec.

Viša savjetnica za javnu nabavu

042/201-443

 

KARMEN MEIĆ

Stručna referentica za javnu nabavu

042/201-437

UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNo gospodarstvo

Trg slobode 12, 42000 Varaždin

T: 042/201-410
F: 042/201-990 
 

VLADO PODBREŽNIČKI, dipl. ing. građ.

Pročelnik Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo

042/201-410 

 

BOJAN LUKMAN, ing. građ.

Viši stručni savjetnik za visokogradnju

042/629-590

 

MARIJANA CINDRIĆ, mag. crim.

Viša stručna savjetnica za urbanu i prometnu sigurnost

042/201-429

 

NEVENKA PREVEDAN, oec.

Stručna suradnica - specijalistica za programe i proračun

042/629-592

 

MAJA FERLIN

Stručna referentica za poslove pisarnice

042/201-427

 

VESNA ŠIKET

Stručna referentica za poslove pisarnice i opremu pošte

042/201-410

ODSJEK ZA PRAVNE POSLOVE I JAVNA DAVANJA

MARIJAN BAKULIĆ, dipl. iur.

Zamjenik pročelnika - voditelj Odsjeka za pravne poslove i javna davanja

042/201-418

 

ANDREJANA ŠANTEK, dipl. iur.

Viša upravna savjetnica za pravne poslove i javna davanja

042/201-414

 

MAJA GRĐAN, mag. ekonomije

Viša savjetnica za pripremu i provedbu projekata i nabavu

042/402-522 

 

TANJA RIHTARIĆ, struc. spec. ing. sec.

Stručna suradnica - specijalistica za javna davanja i poreze

042/201-423

 

DANIELA MARCIUŠ, mag. oec.

Stručna suradnica za javna davanja i poreze

042/629-596

 

JOSIP VALJAK

Upravni referent za javna davanja

042/201-445

 

LOVRO CAR

Upravni referent za javna davanja - vježbenik

042/402-524

 

SANDRA ŠMIC

Upravna referentica za javna davanja - vježbenica

042/402-519

ODSJEK ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

mr.sc. MARTINA CESAR-KELEMEN

Voditeljica Odsjeka za izgradnju i održavanje objekata i komunalne infrastrukture

042/629-591

 

ROBERTO KRAJCER, dipl. ing. geot.

Viši stručni savjetnik za izgradnju i održavanje objekata i komunalne infrastrukture

042/201-411

 

VALENTINA MATIJA, mag. inž. građ.

Viša stručna suradnica za održavanje prometnica i javnih površina

 

MARIJAN VRATARIĆ, mag. ing. el.

Viši savjetnik za elektroenergetiku 

042/629-597

 

VEDRAN LUKMAN

Stručni referent za evidenciju komunalne infrastrukture

042/629-593

ODSJEK ZA URBANIZAM, PROMET I ZAŠTITU OKOLIŠA

DAVORKA KOVAČ, dipl. ing. arh.

Voditeljica Odsjeka za urbanizam, promet i zaštitu okoliša

042/201-413

 

EMANUELA GRĐAN, dipl. ing. arh.

Viša stručna savjetnica za urbanizam

042/201-417

 

JANA MARKOVIĆ, mag. ing. arch.

Viša stručna suradnica za urbanizam

042/201-453

 

SNJEŽANA GALIĆ GROZAJ, mag. ing. traff.

Viša stručna suradnica za promet

042/201-428

 

ODSJEK ZA KOMUNALNO, PROMETNO I POLJOPRIVREDNO REDARSTVO

KREŠIMIR SEVER, dipl. ing. agr.

Voditelj Odsjeka za komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo

042/629-595

 

DOMAGOJ ŠKORIĆ, mag. ing. agr.

Viši stručni suradnik - poljoprivredni redar

042/201-455

 

MARKO HUNJAK, ing.inf.

Stručni suradnik za komunalno-prometno redarstvo

042/201-421

 

DAMIR ŽLIBAR, ing.chem.

Stručni suradnik za komunalno-prometno redarstvo

042/201-422

 

ROBERT HOJSAK

Komunalno-prometni redar

042/201-434 

 

VELIMIR TEŽAK

Komunalno-prometni redar

042/201-420 

 

KRUNOSLAV VIDAČIĆ, ing.traff.

Komunalno-prometni redar

042/201-434

 

DEJAN ŽMUK, bacc. ing. techn. text.

Viši stručni referent za poslove komunalno-prometnog redarstva

042/201-436

ODSJEK ZA RASPOLAGANJE IMOVINOM I STAMBENE POSLOVE

KATARINA CONAR-BROD, dipl. iur.
Voditeljica Odsjeka za raspolaganje imovinom i stambene poslove

042/201-438

 

dr. sc. TOMISLAV BOGOVIĆ

Viši stručni savjetnik za imovinu i vođenje registra

042/201-459

 

RENATA KOLARIĆ MILUŠIĆ, dipl. iur. univ. spec. iur.

Viša savjetnica za raspolaganje imovinom

042/201-439

 

TOMISLAV HRANIĆ, dipl. iur.

Viši savjetnik za raspolaganje imovinom

042/201-433

 

BILJANA BILAVER, bacc.ing.str.

Stručna suradnica - specijalistica za stambene i komunalne poslove

042/201-426

ODSJEK ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA

E: [email protected]

MELANIJA CAR, dipl. ing. građ.

Voditeljica Odsjeka za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja

042/658-058

 

DAMIR MIKULIĆ, dipl. ing. građ.

Viši stručni savjetnik za graditeljstvo

042/658-053

 

ZORAN ŠANJEK, mag. admin. publ.

Savjetnik za graditeljstvo i prostorno uređenje

042/658-056

 

GORAN PUČEK, dipl. ing. građ.

Viši stručni suradnik za graditeljstvo

042/658-099

 

ĐURĐICA KOMAR, mag.ing.arch.

Viša stručna suradnica za graditeljstvo

042/658-054

 

MAJA POLJAK, bacc. ing.aedif.

Stručna suradnica za graditeljstvo

042/402-518

 

MILENA FRNTIĆ, bacc. ing.aedif.

Stručna suradnica za graditeljstvo

042/658-098

 

BOŽIDAR BLAŽEKOVIĆ

Stručni referent za graditeljstvo

042/658-057

 

DRAŽENKA SMETIŠKO

Stručna referentica za poslove pisarnice prostornog uređenja

042/658-023

 

NIKOLINA SRAGA

Stručna referentica za poslove pisarnice prostornog uređenja

042/658-050

 

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Petra Preradovića 10, 42000 Varaždin 

T: 042/658-020 
F: 042/658-021

SLAĐANA MIOČIĆ, dipl. ing. arh.

Pročelnica upravnog odjela za gospodarske djelatnosti

042/658-012

 

SANJA RIBIĆ

Stručna referentica za poslove riznice i pisarnice

042/658-020

ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I STRATEŠKO PLANIRANJE

mr. sc. TATJANA POSAVEC

Viša savjetnica za gospodarstvo i strateško planiranje

042/629-315

 

VALENTINA VUSIĆ, dipl. uč.

Viša savjetnica za gospodarstvo i strateško planiranje

042/658-034

 

IVANA BOROVEC, mag.comm

Viša stručna suradnica za gospodarstvo i strateško planiranje

042/658-025

ODSJEK ZA EU PROJEKTE

REA POLJAK, univ. spec. pol.
Viša savjetnica za pripremu i provedbu EU projekata

042/658-030

 

MIRNA MIKULEK, mag.iur.
Savjetnica za pripremu i provedbu EU projekata

042/658-010

 

DEJAN BJELIVUK, mag.oec.
Stručni suradnik za pripremu i provedbu EU projekata

042/658-027

ODSJEK ZA ITU MEHANIZAM

GORANKA GRGIĆ, dipl. oec.

Voditeljica Odsjeka za ITU mehanizam

042/658-022

 

TANJA GOLUB, mag. polit.
Viša savjetnica za provedbu ITU mehanizma

042/658-017

UPRAVNI ODJEL ZA društvene djelatnosti

Petra Preradovića 10, 42000 Varaždin
T: 042/658-040 
F: 042/658-041

 

DANIJELA VUSIĆ, mag. inf.

Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti

042/658-042

 

MIRJANA JARMIĆ, dipl.iur

Viša upravna savjetnica za pravne poslove

042/658-032

 

INES STANKO HABEK, mag. rel. publ.

Viša stručna suradnica za programe i proračun

042/658-055

 

SUZANA MEDVED

Stručna referentica za poslove riznice i pisarnice

042/658-040

ODSJEK ZA OBRAZOVANJE

MATEJA JAGAČIĆ BIZEK, mag. oec.

Savjetnica za obrazovanje

042/658-036

 

MIHOVIL GOTAL, mag. soc., mag. ethnol. et anthrop.

Viši stručni suradnik za projekte u obrazovanju

042/658-043

 

KAROLINA BESEK SAKALJ, mag. oec.

Viša stručna suradnica za obrazovanje - vježbenica

042/658-015

ODSJEK ZA KULTURU

LUCIJA DUGANDŽIĆ, dipl. polit.

Voditeljica Odsjeka za kulturu

042/658-014

 

DRAŽENKA DEVIĆ, univ. spec. oec

Viša stručna savjetnica za kulturu

042/658-013

ODSJEK ZA SPORT I REKREACIJU

DRAŽEN CESAR, mag. inf.

Voditelj Odsjeka za sport i rekreaciju

042/658-016

ODSJEK ZA CIVILNO DRUŠTVO, MLADE I SOCIJALNU SKRB

ANDREJA BOBEK, dipl. soc. radnica

Zamjenica pročelnice - voditeljica Odsjeka za civilno društvo, mlade i socijalnu skrb

042/402-541

 

MIRNA KEZELE, dipl. iur.

Viša upravna savjetnica za mlade i civilno društvo

042/402-509

 

VESNA GALIĆ, dipl. soc. radnica

Viša savjetnica za socijalnu skrb i zdravstvo

042/402-531


ADRIANA PUPAVAC, mag. soc. rada

Viša stručna suradnica za civilno društvo

042/402-507

 

TATJANA DŽUNDŽEV

Upravna referentica za civilno društvo, mlade i socijalnu skrb

042/402-527

 

Odjel za unutarnju reviziju

DRAŽEN HRAIN, dipl. ing. sig.

Voditelj Odjela za unutarnju reviziju

042/402-542

 

JADRANKA PAVLOVIĆ, dipl. iur.

Viša unutarnja revizorica

042/402-543