TD Varaždin Airport d.o.o. "u stečaju"

Stečajni upravitelj: Goran Jujnović Lučić
Vlasnički udio Grada Varaždina: 100%