Gospodarstvo

Varaždin, kao kulturno, prometno, upravno, ali i industrijsko središte sjeverozapadne Hrvatske spada u gospodarski natprosječno aktivne i izvozno orijentirane dijelove Hrvatske. Varaždin je iznimno povoljno geografski smješten na tzv. sjeverozapadnim vratima Hrvatske te je dobro prometno povezan s ostatkom Hrvatske i važnim prometnim čvorištima u inozemstvu. Udaljenost do Zagreba je samo 80 km, a do Republike Slovenije i Republike Mađarske dvadesetak odnosno četrdesetak kilometara.
Povoljan geografski položaj, kvalitetna obrazovna struktura stanovništva, poduzetnička tradicija te postojanje kvalitetne prometne infrastrukture snažan su doprinos potencijalu razvoja gospodarskih aktivnosti u Varaždinu.
Grad Varaždin svojim programima potpore poduzetnicima i obrtnicima te raznim projektima i aktivnostima potiče daljnji razvoj poduzetništva, a važan doprinos daju gradske tvrtke i potporne institucije: Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o., Tehnološki park Varaždin d.o.o., Regionalna energetska agencija Sjever - REA, Gradska tržnica d.o.o., Centar kompetencije za obnovljive izvore energije d.o.o. te Zona Sjever d.o.o.
Prema podacima iz Analize financijskih rezultata poslovanja poduzetnika grada Varaždina u 2016. godine (Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja) slijedi: Rangiranje Grada Varaždina kao županijskog središta u Republici Hrvatskoj (od 21):

 • po kriteriju broja poduzetnika, Grad Varaždin je pozicioniran na 8. mjestu (1.836)
 • po kriteriju broja zaposlenih kod poduzetnika, Grad Varaždin je pozicioniran na 5. mjestu (19.422)
 • po kriteriju ukupnog prihoda, Grad Varaždin pozicioniran je na 6. mjestu (12.462.903 kn).

Na rang listi gradova i općina Varaždinske županije poduzetnici grada Varaždina u 2016. godini zauzimaju 1. mjesto po:

 • broju poduzetnika (1.836 poduzetnika),
 • broju zaposlenih (19.422),
 • ukupnom prihodu (12,46 milijardi kuna),
 • dobiti razdoblja (446,02 milijuna kuna),
 • neto dobiti (220,96 milijuna kuna).

Varaždinski poduzetnici zapošljavaju 19.422 djelatnika, što čini 47,9% ukupno zaposlenih u Varaždinskoj županiji te 2,3% zaposlenih u Republici Hrvatskoj.

 

Sektorska struktura

Pregled djelatnosti 1.836 poduzetnika s područja grada Varaždina:

 • 455 poduzetnika se bavi trgovinom na veliko i malo s ukupno 2.703 zaposlena
 • 346 poduzetnika stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti s ukupno 1.033 zaposlena
 • 224 poduzetnika u prerađivačkoj industriji s ukupno 7.793 zaposlena
 • 161 građevinskih poduzetnika s ukupno 1.925 zaposlena
 • 123 poduzetnika iz područja Informacija i komunikacija s ukupno 576 zaposlenih.

Promatrano s razine ukupnog poduzetništva, tj. poduzetnika svih djelatnosti, poduzetnici s područja grada Varaždina čine 52,6% ukupnog broja poduzetnika Varaždinske županije te 1,6% ukupnog hrvatskog poduzetništva.
Prema broju zaposlenih po poduzetniku izdvajaju se dva područja djelatnosti – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, s približno 94 zaposlenih po poduzetniku i područje - Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša, s 55 zaposlenih po poduzetniku.

 

Ukupni prihodi, rashodi i dobit poduzetnika grada Varaždina

Poduzetnici s područja grada Varaždina u svojim financijskim izvještajima iskazali su ukupne prihode u iznosu od 12,5 milijardi kuna, što je 3% više od prethodne godine te čini 53% ukupnih prihoda Varaždinske županije i 2% ukupnih prihoda hrvatskog poduzetništva. Dobit razdoblja povećana je za 4,5%, a gubitak razdoblja smanjen je za 36,4%, što je rezultiralo povećanjem neto dobiti u odnosu na 2015. godinu za čak 203,3% i iznosila je 220,9 milijuna kuna.
Ukupni rashodi u iznosu od 12,2 milijardi kuna povećani su za 1,7% u odnosu na usporednu 2015. godinu te čine 53,4% ukupnih rashoda Varaždinske županije i 2% ukupnih rashoda hrvatskog poduzetništva. Varaždinski poduzetnici povećali su dobit prije oporezivanja za 5,9%, kao i dobit razdoblja (dobit nakon oporezivanja) za 4,5%.
Gubitak prije i nakon oporezivanja smanjen je za približno 36% te čini oko 48% udjela u ukupnom gubitku prije i nakon oporezivanja u Varaždinskoj županiji, odnosno 1,5% udjela u gubitku poduzetnika RH. Konačan ili konsolidirani financijski rezultat – neto dobit poduzetnika grada Varaždina pozitivnog je predznaka, što znači da su varaždinski poduzetnici u 2016. godini poslovali s dobiti. U odnosu na usporednu 2015. godinu iskazana neto dobit u iznosu od 220,9 milijuna kuna povećana je za 203,3% te čini 36,1% neto dobiti Varaždinske županije i 0,9% udjela u neto dobiti ukupnog hrvatskog poduzetništva.

 

Uvoz i izvoz

U 2016. godini poduzetnici grada Varaždina sudjelovali su sa 28,4% u ukupnom izvozu te sa 36,2% u ukupnom uvozu Varaždinske županije.