Gospodarstvo

Varaždin, kao kulturno, prometno, upravno, ali i industrijsko središte sjeverozapadne Hrvatske spada u gospodarski natprosječno aktivne i izvozno orijentirane dijelove Hrvatske. Varaždin je iznimno povoljno geografski smješten na tzv. sjeverozapadnim vratima Hrvatske te je dobro prometno povezan s ostatkom Hrvatske i važnim prometnim čvorištima u inozemstvu. Udaljenost do Zagreba je samo 80 km, a do Republike Slovenije i Republike Mađarske dvadesetak odnosno četrdesetak kilometara.
Povoljan geografski položaj, kvalitetna obrazovna struktura stanovništva, poduzetnička tradicija te postojanje kvalitetne prometne infrastrukture snažan su doprinos potencijalu razvoja gospodarskih aktivnosti u Varaždinu. Grad Varaždin svojim programima potpore poduzetnicima i obrtnicima te raznim projektima i aktivnostima potiče daljnji razvoj poduzetništva, a važan doprinos daju gradske tvrtke i potporne institucije: Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o., Tehnološki park Varaždin d.o.o., Regionalna energetska agencija Sjever - REA, Gradska tržnica d.o.o., Centar kompetencije za obnovljive izvore energije d.o.o. te Zona Sjever d.o.o. Prema podacima iz Analize financijskih rezultata poslovanja poduzetnika sa sjedištem u gradu Varaždinu u 2020. godini (Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja) slijedi:

Rangiranje Grada Varaždina kao županijskog središta u Republici Hrvatskoj (od 21):

  • po kriteriju broja poduzetnika, Grad Varaždin je pozicioniran na 8. mjestu (2.176)
  • po kriteriju broja zaposlenih kod poduzetnika, Grad Varaždin je pozicioniran na 5. mjestu (21.003)
  • po kriteriju ukupnog prihoda, Grad Varaždin pozicioniran je na 5. mjestu (14.876.418.000 kn)
  • po kriteriju dobiti, Grad Varaždin je pozicioniran na 5. mjestu (707.384.000 kn)
  • po kriteriju neto dobiti Grad Varaždin je pozicioniran na 3. mjestu (571.653.000 kn).

 

Na rang listi gradova i općina Varaždinske županije poduzetnici grada Varaždina u 2021. godini zauzimaju 1. mjesto po broju poduzetnika, broju zaposlenih, ukupnom prihodu, dobiti razdoblja i neto dobiti.

Varaždinski poduzetnici zapošljavaju 21.003 djelatnika, što čini 47,9% ukupno zaposlenih u Varaždinskoj županiji te 2,2% zaposlenih u Republici Hrvatskoj.

Prema prosječnom broju zaposlenih po poduzetniku na prvom je mjestu Koprivnica (sjedište Koprivničko-križevačke županije) sa 11,3 zaposlenih, a slijede Krapina (10,8), Požega (10,2), Slavonski Brod (9,9) i Varaždin (9,7). Sva ostala županijska središta u prosjeku imaju manje od 9 zaposlenih po poduzetniku, s time da Grad Zagreb ima prosjek od 8,0 zaposlenih po poduzetniku, dok je najmanji prosjek među gradovima – županijskim središtima u Dubrovniku (4,6),Zadru (4,7), Splitu (4,8) te Šibeniku (5,2).

SEKTORSKA STRUKTURA

Pregled djelatnosti 2.176 poduzetnika s područja grada Varaždina:

  • 458 poduzetnika se bavi trgovinom na veliko i malo s ukupno 2.958 zaposlena
  • 400 poduzetnika stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti s ukupno 1.171 zaposlena
  • 262 poduzetnika u prerađivačkoj industriji s ukupno 8.027 zaposlena
  • 214 građevinskih poduzetnika s ukupno 2.173 zaposlena
  • 156 poduzetnika iz područja informacija i komunikacija s ukupno 854 zaposlenih.

Ukupni prihodi i ukupni rashodi poduzetnika sa sjedištem u Varaždinu u 2020. godini

Kroz promatrano razdoblje od deset godina najveći ukupan prihod ostvaren je u 2019. godini u iznosu od 15,2 milijuna kuna što je u odnosu na 2011. godinu više za 18,1%. Najveći ukupan rashod također je ostvaren u 2019. godini u iznosu od 14,6 milijuna kuna što je u odnosu na 2011. godinu više za 14,4%.

Poduzetnici Varaždina ostvarili su u 2020. godini ukupne prihode u iznosu od 14,9 milijardi kuna te su u odnosu na prethodnu godinu isti manji za 1,2%, odnosno za 187,3 milijuna kuna. Prema tom kriteriju, poduzetnici sa sjedištem u Varaždinu prvi su među 25 gradova i općina Varaždinske županije, a na 5.-om mjestu među 556 gradova i općina Hrvatske.

Plaće

Najviša prosječna mjesečna plaća obračunata je 2020. godine (prosjek 5.323, 00 kn) te je u odnosu na početnu promatranu 2011. godinu ista povećana za 38,7%.

Izvoz

Najveći izvoz ostvaren je u 2019. godini u iznosu od 3,2 milijuna kuna te je isti veći za 93,3% u odnosu na početnu promatranu 2011. godinu. Najviše investicija ostvareno je 2011. godine te su u odnosu na 2020. godinu iste manje za 4,8%.