Gospodarstvo

Varaždin, kao kulturno, prometno, upravno, ali i industrijsko središte sjeverozapadne Hrvatske spada u gospodarski vrlo aktivne dijelove Hrvatske. Varaždin je iznimno povoljno geografski smješten na tzv. sjeverozapadnim vratima Hrvatske te je dobro prometno povezan s ostatkom Hrvatske i važnim prometnim čvorištima u inozemstvu. Udaljenost do Zagreba je samo 80 km, a do Republike Slovenije i Republike Mađarske dvadesetak odnosno četrdesetak kilometara.
Povoljan geografski položaj, kvalitetna obrazovna struktura stanovništva, poduzetnička tradicija te postojanje kvalitetne prometne infrastrukture snažan su doprinos potencijalu razvoja gospodarskih aktivnosti u Varaždinu. Grad Varaždin svojim programima potpore poduzetnicima i obrtnicima te raznim projektima i aktivnostima potiče daljnji razvoj poduzetništva, a važan doprinos daju gradske tvrtke i potporne institucije: Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o., Tehnološki park Varaždin d.o.o., Regionalna energetska agencija Sjever - REA, Gradska tržnica d.o.o. te Zona Sjever d.o.o. Prema podacima iz Analize financijskih rezultata poslovanja poduzetnika sa sjedištem u gradu Varaždinu u 2022. godini (Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja) slijedi:

Rangiranje Grada Varaždina kao županijskog središta u Republici Hrvatskoj (od 21):

- po kriteriju broja poduzetnika, Grad Varaždin je pozicioniran na 8. mjestu (2.304),

- po kriteriju broja zaposlenih kod poduzetnika, Grad Varaždin je pozicioniran na 5. mjestu (21.641),

- po kriteriju ukupnog prihoda, Grad Varaždin pozicioniran je na 6. mjestu (19.028.569 kn),

- po kriteriju dobiti, Grad Varaždin je pozicioniran na 9. mjestu (914.543.000 kn) te

- po kriteriju neto dobiti Grad Varaždin je pozicioniran na 9. mjestu (768.010.000 kn).

 

Na rang listi gradova i općina Varaždinske županije poduzetnici grada Varaždina u 2022. godini zauzimaju 1. mjesto po broju poduzetnika, broju zaposlenih, ukupnom prihodu, dobiti razdoblja i neto dobiti.

Varaždinski poduzetnici zapošljavaju 21.641 djelatnika, što čini 48,4% ukupno zaposlenih u Varaždinskoj županiji te 2,2% zaposlenih u Republici Hrvatskoj.

Prema prosječnom broju zaposlenih po poduzetniku, na prvom je mjestu, sa 11 zaposlenih, Koprivnica, sjedište Koprivničko-križevačke županije, koju slijedi Slavonski Brod (10), sjedište Brodsko-posavske županije. Sva ostala županijska središta u prosjeku imaju manje od 10 zaposlenih po poduzetniku, s time da Zagreb ima prosjek od osam zaposlenih po poduzetniku, dok je najmanji prosjek u gradovima – županijskim središtima: Split, Zadar, Dubrovnik, Šibenik i Gospić (po pet zaposlenih).

 

SEKTORSKA STRUKTURA

Na području Varaždina, prema kriteriju broja zaposlenih dominantnu ulogu imaju poduzetnici čija je pretežita djelatnost u jednom od tri područja: Prerađivačka industrija, Trgovina na veliko i malo i Građevinarstvo.

U 2022. godini, kod poduzetnika Varaždina iz djelatnosti Prerađivačka industrija bilo je najviše zaposlenih, njih 7.432 ili 34,3% od ukupno zaposlenih na razini Varaždina.

UKUPNI PRIHODI I UKUPNI RASHODI PODUZETNIKA SA SJEDIŠTEM U VARAŽDINU U 2022. GODINI

Poduzetnici u Varaždinu u promatranom su razdoblju ostvarili neto dobit od 768,0 milijuna kuna, u odnosu na prethodnu poslovnu godinu kada su ostvarili neto dobit od 745,5 milijuna kuna.

U 2022. godini kod 2.304 poduzetnika bilo je 21.641 zaposlenih (2,7% više u odnosu na 2021. godinu) koji su sudjelovali u ostvarenju ukupnih prihoda od 19,0 milijardi kuna, što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 22,5%, odnosno za 3,5 milijardi kuna.

U 2022. godini 1.653 poduzetnika sa sjedištem u Varaždinu ostvarilo je dobit razdoblja u iznosu od 914,5 milijuna kuna, što je za 9,3% više nego 2021. godine.

PLAĆE

Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom kod poduzetnika sa sjedištem u Varaždinu iznosila je u 2022. godini 6.366 kuna, što je 732 kune ili 13,0% više nego prethodne 2021. godine.

Prema obrađenim podacima, prosječna mjesečna neto plaća u 2022. godini koja je obračunata zaposlenima kod poduzetnika u Varaždinu (6.366 kuna) veća je za 0,8% od prosječne mjesečne neto plaće na razini Varaždinske županije (6.318 kuna) te 8,7% manja od prosječne mjesečne neto plaće poduzetnika na razini Hrvatske (6.973 kune).