Participativni proračun za mlade 2022 – projekti

Grad Varaždin na prijedlog Odbora za mlade Gradskog vijeća Grada Varaždina po prvi puta provodi projekt Participativni proračun za mlade Grada Varaždina s ciljem omogućavanja aktivnog uključivanje mladih u odlučivanje o tome koji će se projekti za mlade financirati iz proračuna Grada Varaždina.

Takav proračun predstavlja uspješan mehanizam identificiranja i realiziranja potreba mladih i zadovoljenje njihovih potreba na lokalnoj razini.

U tu svrhu raspisan je Javni poziv za prijavu prijedloga projekta za participativni proračun za mlade Grada Varaždina za 2022. godini, a konačna odluka o izboru najboljih projekata donosi se na izborima za najbolje prijave/projekte na kojima pravo glasa imaju mladi od 15 do 30 godina s prebivalištem/boravištem na području Grada Varaždina.

Radi omogućavanja javnog predstavljanja projekta i veće participacije mladih mišljenje i prijedlog je Odbora za mlade Gradskog vijeća Grada Varaždina da se izbori za najbolje prijave/projekte održe putem online ankete u razdoblju  od 3. do 11. rujna 2022. godine koja će biti objavljena na službenim web i Facebook stranicama Grada Varaždina kako bi mogli glasati u što većem broju.

Mladi će imati mogućnost glasati za tri, po njihovom mišljenju, najbolja projekta od ukupno je prijavljenih 12 prijedloga projekata.

 

1. Starogradski plesovi za mlade Varaždince - CTK - Centar tradicijske kulture Varaždin

2. PGV ljubitelji prirode - Prva gimnazija Varaždin

3. Pokreni promjenu - prihvati različitost - Udruga Humano&ETC

4. Radionica filmske kritike - Filip Kušter

5. Pokreni se i upotpuni život - Graditeljska, prorodoslovna i rudarska škola

6. Mladi poduzetnici - Gospodarska škola Varaždin

7. Kreativna radionica glazbene produkcije za djecu i mlade - Ivor Barić

8. Prevencija negativnog utjecaja socijalnih mreža na sliku tijela - Medicinska škola

9. Varaždinski community radio - Tim Hrvaćanin

10. Ljetna škola - Makerspace

11. Restauracija Kioska K67 u P4 - Udruga mladih V.U.K.

12. Prva ljetna škola Inženjerstva okoliša - Studentski zbor Geotehničkog fakulteta

 

Rezultati izbora:

Odluka o utvrđivanju rezultata izbora za najbolji projekt prijavitelja na Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2022. godinu