Savjet mladih 2017-2020

Temeljem Zakona o savjetima mladih, Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Varaždina i Statuta Grada Varaždina, Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 28. studenoga 2017. godine izabralo je članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Varaždina. Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju sa na razdoblje od tri godine.

Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 11/2017)

Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Varaždina održana je 29. studenoga 2017. godine na kojoj je za predsjednika izabran Bogdan Okreša Đurić, a za zamjenika predsjednika Tim Hrvaćanin.

ČLANOVI I ZAMJENICI SAVJETA MLADIH GRADA VARAŽDINA (MANDAT 2017-2020)

Bogdan Okreša Đurić – predsjednik
Tim Hrvaćanin – zamjenik predsjednika
Amir Chamae – član
Miroslav Komes – član
Sanja Labaš – članica
Lovro Lukavečki – član
Kaja Pavlinić – članica
Mario Sinčić – član
Sven Vukelić – član

Andrija Krmpotić – zamjenik člana
Igor Košmerl – zamjenik člana
Roman Petak – zamjenik člana
Sabina Posavec – zamjenica člana
Natalija Putarek – zamjenica članice
Mateja Medlobi – zamjenica člana
Natalija Jurčić – zamjenica članice
Saša Vrček – zamjenik člana
Igor Buć – zamjenik člana

Program rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2018. godinu

Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2018. godinu

Program rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2019. godinu

Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2019. godinu

Rješenja o razrješenju članova Savjeta mladih Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 1/2019)

Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Varaždina - dodatni izbor za četiri člana („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/2019)