Savjet mladih 2017-2020

Na dan 19. travnja 2019. godine održana je sjednica Savjeta mladih Grada Varaždina na kojoj je jednoglasno izabran novi predsjednik Tim Hrvaćanin te nova zamjenica predsjednika Kaja Pavlinić.

Na sjednici su predstavljeni i novi članovi Savjeta mladih Grada Varaždina: Dorian Brlek, Etelka Kožar, Ivan Slunjski i Filip Težak.

Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Varaždina - dodatni izbor za četiri člana ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/2019)

Članovi i zamjenici Savjeta mladih Grada Varaždina (mandat 2017-2020) 19. travnja 2019.

Tim Hrvaćanin – predsjednik Savjeta mladih Grada Varaždina
Kaja Pavlinić – zamjenica predsjednika Savjeta mladih Grada Varaždina

Dorian Brlek –član

Etelka Kožar – članica

Lovro Lukavečki – član

Mario Sinčić - član

Ivan Slunjski– član

Filip Težak - član

Sven Vukelić – član

 

Igor Košmerl – zamjenik člana
Natalija Jurčić – zamjenica članice

 

PETAR HAJDUK – zamjenik člana

LUKA ZLATIĆ – zamjenik članice

Mateja Medlobi – zamjenica člana

Saša Vrček – zamjenik člana

Leo Amidžić – zamjenik člana

Magdalena Krajnik – zamjenica člana

Igor Buć – zamjenik člana
 

Program rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2019. godinu

Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2019. godinu

Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Varaždina za 2019. godinu

 

Program rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2020. godinu

Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2020. godinu

 

Temeljem Zakona o savjetima mladih, Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Varaždina i Statuta Grada Varaždina, Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 28. studenoga 2017. godine izabralo je članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Varaždina. Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju sa na razdoblje od tri godine.

Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 11/2017)

Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Varaždina održana je 29. studenoga 2017. godine na kojoj je za predsjednika izabran Bogdan Okreša Đurić, a za zamjenika predsjednika Tim Hrvaćanin.

ČLANOVI I ZAMJENICI SAVJETA MLADIH GRADA VARAŽDINA (MANDAT 2017-2020)

Bogdan Okreša Đurić – predsjednik
Tim Hrvaćanin – zamjenik predsjednika
Amir Chamae – član
Miroslav Komes – član
Sanja Labaš – članica
Lovro Lukavečki – član
Kaja Pavlinić – članica
Mario Sinčić – član
Sven Vukelić – član

Andrija Krmpotić – zamjenik člana
Igor Košmerl – zamjenik člana
Roman Petak – zamjenik člana
Sabina Posavec – zamjenica člana
Natalija Putarek – zamjenica članice
Mateja Medlobi – zamjenica člana
Natalija Jurčić – zamjenica članice
Saša Vrček – zamjenik člana
Igor Buć – zamjenik člana

Program rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2018. godinu

Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2018. godinu

Rješenja o razrješenju članova Savjeta mladih Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 1/2019)