Postupak vrednovanja

U skladu sa člankom 48. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske SRUP Varaždin, kao i drugi planski dokumenti politike regionalnoga razvoja podliježu postupku vrednovanja tijekom izrade, provedbe te nakon provedbe, a detaljniji postupak i metodologija vrednovanja politike regionalnoga razvoja uređuje se Pravilnikom o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnoga razvoja u skladu s kojim se provodi i postupak vrednovanja Strategije razvoja urbanog područja Varaždin u razdoblju 2021.-2027. i to temeljem Odluke gradonačelnika Grada Varaždina o početku postupka vrednovanja Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje 2021.-2027. godine i Plana vrednovanja SRUP-a Varaždin.