Financijski izvještaji Javnih ustanova

Sukladno članku 12. stavku 5. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15) te članku 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici objavljuju godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od dana njihove predaje. Proračunski i izvanproračunski korisnici koji nemaju vlastite internetske stranice, objavljuju godišnje financijske izvještaje na internetskim stranicama nadležnog razdjela organizacijske klasifikacije državnog proračuna, odnosno nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u roku od osam dana od dana njihove predaje.

 

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1.-31.12.2019. godine

Galerijski centar

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1.-31.12.2018. godine Galerijski centar

2017. godina

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1.-31.12.2017. godine Galerijski centar

Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje 1.1.-31.12.2017. godine

Tablice uz obvezne bilješke