Radna tijela Gradskog vijeća u mandatu 2017.-2021.

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i druge akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Grada. Bira se na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na način određen zakonom.

Nakon izbora koji su održani 21. svibnja 2017. godine, u vijeće od 25 članova izabrano je 5 vijećnica i 20 vijećnika.

Mandat članova Gradskog vijeća traje četiri godine.

Predsjednik Gradskog vijeća je Damir Habijan (HDZ) koji predsjedava sjednicama predstavničkog tijela i zastupa ga, a zamjenici predsjednika su Bruno Ister (SDP) i Davor Patafta (Kandidacijska lista grupe birača – nositelj Vlado Sevšek). 

Gradsko vijeće osniva odbore, komisije i druga radna tijela u kojima se razmatraju pitanja o kojima se odlučuje u Vijeću kao i obavljanje drugih poslova koji im se povjeravaju na temelju Statuta Grada i zakona.

 

RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA

MANDATNA KOMISIJA

Stjepan Cepanec - predsjednik
Damir Laljek - član
Ljubica Križan - član

 

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE

Stjepan Cepanec - predsjednik
Mario Lešina - zamjenik predsjednika
Robert Puja - član
Ljubica Križan - član
Josip Dreven - član

 

ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA

Damir Habijan - predsjednik
Mirna Amadori - zamjenica predsjednika
Neven Bosilj - član
Robert Puja - član
Ljubica Križan - članica

 

ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Mario Lešina - predsjednik
Božo Soldo - zamjenik predsjednika
Neven Bosilj - član
Vjeran Strahonja - član
Davor Patafta - član

 

ODBOR ZA OBRTNIŠTVO I PODUZETNIŠTVO

Bruno Ister - predsjednik
Danijel Kuserbanj - zamjenik predsjednika
Miroslav Marković - član
Davor Patafta - član
Mario Lešina - član
Robert Gotić - član
Željko Prstec - član

 

ODBOR ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNO-STAMBENO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

Vjeran Strahonja - predsjednik
Mirna Amadori - zamjenica predsjednika
Božo Soldo - član
Stjepan Cepanec - član
Aurelija Šemiga - članica
Bruno Ister - član
Davor Patafta - član
Josip Dreven - član
Robert Gotić - član

 

ODBOR ZA KULTURU, SPORT I TURIZAM

Gordana Marsenić - predsjednica
Željko Prstec - zamjenik predsjednice
Tatjana Kušter - članica
Damir Laljek - član
Vesna Dušak - članica

 

ODBOR ZA ODGOJ, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Aurelija Šemiga - predsjednica
Danijela Puškadija Topić - zamjenica predsjednice
Tatjana Kušter - članica
Robert Puja - član
Gordana Marsenić - članica

 

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

Ivan Čehok, gradonačelnik Grada Varaždina - predsjednik
Damir Habijan, predsjednik Gradskog vijeća Grada Varaždina - član
Mirna Amadori, članica Gradskog vijeća - članica
Mario Lešina, član Gradskog vijeća - član
Božo Soldo, za područje znanosti - član
Vjeran Strahonja, za područje znanosti - član
Robert Gotić, za područje gospodarstva - član
Željko Prstec, za područje umjetnosti - član
Davor Bobić, za područje kulture - član
Alen Runac, za područje sporta - član
Boris Kos, za područje obrtništva i poduzetništva - član

Povjerenstvo za utvrđivanje činjenica u pitanjima od javnog interesa što se odnose na zakonitost rada gradskih tijela i gradskih javnih službi

Damir Habijan - predsjednik
Mario Lešina - član
Josip Dreven - član
Vlado Sevšek - član
Neven Bosilj - član
Mirna Amadori - članica
Danijela Puškadija Topić - članica

 

Radna tijela Gradskog vijeća u mandatu 2013.-2017.