Radna tijela Gradskog vijeća

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i druge akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Grada. Bira se na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na način određen zakonom.

Nakon izbora koji su održani 16. svibnja 2021. i 30. svibnja 2021. godine, u vijeće od 21 člana izabrano je 6 vijećnica i 15 vijećnika.

Mandat članova Gradskog vijeća traje četiri godine.

Predsjednica Gradskog vijeća je Zdravka Grđan (nezavisna nositeljica liste Narodna stranka –Reformisti) koja predsjedava sjednicama predstavničkog tijela i zastupa ga, a zamjenica predsjednice iz reda predstravničke većine je Gordana Marsenić (SDP).

Gradsko vijeće osniva odbore, komisije i druga radna tijela u kojima se razmatraju pitanja o kojima se odlučuje u Vijeću kao i obavljanje drugih poslova koji im se povjeravaju na temelju Statuta Grada i zakona.

 

RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA

MANDATNA KOMISIJA

 1. IVAN OBADIĆ – predsjednik
 2. BLAŽENKA BELI – članica
 3. DAMIR LALJEK – član

 

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE

 1. LOVRO LUKAVEČKI – za predsjednika
 2. NIKOLA KUMEK – za zamjenika predsjednika
 3. NATALIJA MARTINČEVIĆ – za članicu
 4. VIKTOR MRZLEČKI – za člana
 5. ENES GARIBOVIĆ – za člana

 

ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA

 1. IVAN OBADIĆ – za predsjednika
 2. ZDRAVKA GRĐAN – za zamjenicu predsjednika
 3. LOVRO LUKAVEČKI – za člana
 4. DAMIR HABIJAN – za člana
 5. ZLATAN AVAR – za člana

 

ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN

 1. NIKOLA KUMEK – za predsjednika
 2. BRUNO ISTER – za zamjenika predsjednika
 3. ZDRAVKA GRĐAN – za članicu
 4. DAVOR PATAFTA – za člana
 5. IVAN ČEHOK – za člana

 

ODBOR ZA OBRTNIŠTVO I PODUZETNIŠTVO

 

ODBOR ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNO-STAMBENO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

 

ODBOR ZA KULTURU, SPORT I TURIZAM

 

ODBOR ZA ODGOJ, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

 

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

Povjerenstvo za utvrđivanje činjenica u pitanjima od javnog interesa što se odnose na zakonitost rada gradskih tijela i gradskih javnih službi

 

Radna tijela Gradskog vijeća u mandatu 2017.-2021.

Radna tijela Gradskog vijeća u mandatu 2013.-2017.