Vijećnici Gradskog vijeća Grada Varaždina

Ime i prezime Stranka Email adresa
Dražen Jagić
SDP Vijećnička pitanja
Klara Huzjak
SDP Vijećnička pitanja
Filip Težak
SDP Vijećnička pitanja
Lovro Lukavečki
SDP Vijećnička pitanja
Gordana Marsenić
SDP Vijećnička pitanja
Biserka Ivek
SDP Vijećnička pitanja
Josip Garić
SDP Vijećnička pitanja
Blaženka Beli
SDP Vijećnička pitanja
Leonard Sekovanić
SDP Vijećnička pitanja
Lidija Maček
SDP Vijećnička pitanja
Damir Đopar
SDP Vijećnička pitanja
Danka Marić Paravinja
SDP Vijećnička pitanja
Ivan Čehok
Kandidacijska lista grupe birača dr. sc. Ivana Čehoka Vijećnička pitanja
Danijela Puškadija
Kandidacijska lista grupe birača dr. sc. Ivana Čehoka Vijećnička pitanja
Mario Lešina
Kandidacijska lista grupe birača dr. sc. Ivana Čehoka Vijećnička pitanja
Stjepan Cepanec
Kandidacijska lista grupe birača dr. sc. Ivana Čehoka Vijećnička pitanja
Spomenka Kiđemet-Piskač
HDZ Vijećnička pitanja
Aranka Oreški
HDZ Vijećnička pitanja
Devid Kos
Narodna stranka-Reformisti Vijećnička pitanja
Dubravka Novak
Kandidacijska lista grupe birača Dubravke Novak Vijećnička pitanja
Gordana Kišak
HDZ Vijećnička pitanja