Sustav civilne zaštite

Dokumenti Grada Varaždina iz sustava civilne zaštite:

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: dokumenti doneseni na temelju Zakona o zaštiti spašavanju (»Narodne novine«, br. 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.) ostaju na snazi do donošenja procjene rizika od velikih nesreća i plana djelovanja civilne zaštite sukladno članku 97. Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15)