28. ožujak 2022.

Obavijest u vezi stambenog zbrinjavanja raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Dana 25. ožujka na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite MUP objavljen Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.

Poveznica: https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/javni-poziv-za-dostavu-ponuda-vlasnika-stambene-jedinice-za-stambeno-zbrinjavanje-raseljenih-osoba-iz-ukrajine-u-pojedinacnom-smjestaju/5518

(Važno, na navedenoj stranici nalaze se i obrasci “Ponuda smještaja za raseljene osobe” i “Potvrda o nadzoru stambene jedinice“)

Uputom Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a o provedbi Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju utvrđena je obaveza za lokalne stožera civilne zaštite jedinica lokalne samouprave prema adresi stambene jedinice da izdaju „Potvrde o nadzoru stambene jedinice“.

Stožer civilne zaštite Grada Varaždina na temelju zaprimljenih Zahtjeva za izdavanje potvrde o nadzoru stambenih jedinca provest će neposredni nadzor stambene jedinice, utvrditi vjerodostojnost ponude i ovisno o utvrđenom stanju izdati Potvrdu o nadzoru stambene jedinice, koju će dostaviti ponuditelju.

Zahtjev za izdavanje Potvrde u pravilu se predaje putem e-pošte: [email protected].

Iznimno, zahtjev je moguće:

  • predati osobno na porti objekta Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina, na adresi Trg slobode 12, Varaždin, a gdje se može i osobno preuzeti prazni obrazac, ili
  • poslati poštom na adresu Stožer civilne zaštite Grada Varaždina, Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin, sa naznakom „zahtjev za potvrdu o nadzoru stambenih jedinica“.

Potvrde o nadzoru Stožera civilne zaštite Grada Varaždin bit će izdane zainteresiranim vlasnicima-ponuditeljima nakon izvršenog neposrednog nadzora i utvrđivanja vjerodostojnosti navedenog u dostavljenoj Ponudi za smještaj za raseljene osobe od strane nadležnih osoba Stožera civilne zaštite Grada Varaždina.

Nadzor i utvrđivanja vjerodostojnosti ponude vrši se u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju („Narodne novine“ broj 37/22) i Uputom o provedbi Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju Ravnateljstva civilne zaštite, MUP RH (KLASA: 017-01/22-01/3, URBROJ: 511-01-300-22-1 od 25. ožujka 2022 godine).

Za sve potrebne informacije u vezi izdavanja Potvrda o nadzoru, zainteresirani ponuditelji stambenih jedinica mogu se obratiti na mail adresu [email protected] ili telefon 042-201-426 u vremenu od 8,00 do 9,00 sati.

Za sve ostale informacije u vezi Javnog poziva za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju potrebno je obratiti se Ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a: poštom na adresu Nehajska 5, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu [email protected], a na koje adrese se i dostavljaju ispunjeni obrazac s pripadajućom dokumentacijom.

 

Prilozi:

Odluka Vlade Republike Hrvatske o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Uputa Ravnateljstva civilne zaštite o provedbi Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Obrazac Zahtjeva Stožera civilne zaštite Grada Varaždina za izdavanje potvrda