Prostorni planovi i karte - u tijeku izrade i donošenja

Odluke o izradi V. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina (GUP-a) 

Odluka o izradi II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina (PPUG-a)

Odluka o izradi IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina (IV. IiD UPU-a povijesne jezgre)

 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU V. IZMJENE I DOPUNE GUP-a GRADA VARAŽDINA

Za pojedinosti o javnoj raspravi kliknite na poveznicu ovdje.

 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU II. IZMJENE I DOPUNE PPUG-A VARAŽDIN

Izvješće o javnoj raspravi možete preuzeti ovdje.

 

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II. IZMJENE I DOPUNE PPUG-A VARAŽDIN

Za pojedinosti o ponovnoj javnoj raspravi kliknite na poveznicu ovdje.

 

ZAJEDNIČKA ODLUKA O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA UPU-A SJEVERNOG DIJELA GRADA VARAŽDINA I S TIM U VEZI IZMJENE I DOPUNE GUP-A GRADA VARAŽDINA

Zajednička odluka o izradi III. Izmjena i dopuna UPU-a sjevernog dijela grada Varaždina i s tim u vezi Izmjene i dopune GUP-a grada Varaždina

Izvješće -1/2020 o zaključku stručne analize inicijative koja je zaprimljena u 2020. godini u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova odnosno njihovih izmjena i dopuna