GINEVRA

 

Governance of transformative innovation in Central European Cities: the AV case

 

Upravljanje transformativnim inovacijama u gradovima središnje Europe: primjeri autonomnih vozila

 

Akronim: GINEVRA

Predviđeno trajanje projekta: 1.1.2023. - 31.12.2025.

Program: INTERREG Središnja Europa 2021. - 2027.

Proračun projekta: 2.536.965,40 EUR

Sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF):  80%

Vrijednost za Grad Varaždin: 160.800 EUR

Zemlje partneri: Italija, Slovenija, Mađarska, Hrvatska, Njemačka, Austrija, Poljska

Ukupno 11 partnera i 3 suradnika iz 7 zemalja

  • Grad Varaždin – partner
  • Razvojna agencija Sjever - suradnik

OPIS PROJEKTA:

Cilj projekta je povećati svijest i suradnju tijela javnog sektora i drugih dionika te poboljšati upravljanje na više razina kako bi se pripremila sigurna i građanima prilagođena implementacija autonomnih vozila u malim i srednjim gradovima Središnje Europe.

Napredak tehnologije kod automatizirane vožnje stvorio je prilike za pametnu urbanu mobilnost. Automatizirana vozila sada su popularna tema s porastom programa pametnih gradova. Međutim, zakonodavci, urbani administratori, kreatori politika i planeri nisu spremni nositi se s mogućim poremećajem u prometu koje donose autonomna vozila, a koja bi potencijalno mogla zamijeniti konvencionalni prijevoz. Postoji nedostatak znanja o tome kako će nove mogućnosti poremetiti rad i koje su političke strategije potrebne za rješavanje takvog poremećaja.

Aktivnosti transnacionalne suradnje rezultirati će poboljšanim kapacitetima javnih tijela za provedbu koordiniranih i kooperativnih procesa teritorijalnog upravljanja u smislu uvođenja autonomnih vozila, na temelju učenja o politikama i promjenama politika vezano na transport. To će u konačnici poboljšati teritorijalnu i društvenu koheziju i smanjiti razvojne prepreke. Za građane će to konkretno rezultirati boljim javnim uslugama osiguravanjem snažne uključenosti građana u projekt.

Prvi sastanak partnera projekta na kojem su prisustvovali predstavnici Grada Varaždina i Razvojne agencije Sjever - DAN održan je na projektnom sastanku 13.-14. lipnja 2023. godine u Bialystoku u Poljskoj. Cilj prvog sastanka partnera bio je uz detaljno upoznavanje s projektom učvrstiti razumijevanje GINEVRA pristupa i plana rada uključujući upravljanje, komunikaciju i tehničke aktivnosti projekta. Održane su tri radionice o odgovornim inovacijama, višerazinskom / sektorskom upravljanju transformativnim inovacijama i spremnosti upravljanja autonomnim vozilima.

Bialystok – sastanak partnera lipanj 2023.

GINEVRA poster