Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Varaždina

Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Varaždina

Izmjene i dopune Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Varaždina

Rješenje o imenovanju predsjednika i četiri člana Etičkog odbora za praćenje primjene Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Varaždina

Rješenje o imenovanju članova Vijeća časti za praćenje primjene Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Varaždina

 

 

Obavijest članica/članova Gradskog vijeća Grada Varaždina o vlasništvu nad udjelima u poslovnom subjektu

Sukladno odredbi članka 4. stavka 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 143/21), član Gradskog vijeća Grada Varaždina Devid Kos dostavio je obavijest o 5% ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta -ARERA j. d.o.o.