Albanska nacionalna manjina Grada Varaždina

PREDSTAVNIK ALBANSKE NACIONALNE MANJINE grada varaždina

Predstavnik nacionalne manjine specifična je institucija koju pripadnici pojedine nacionalne manjine biraju radi ostvarivanja svojih prava u javnom životu i zastupanju svojih interesa na razini jedinica lokalne (općine i gradovi) i područne (županije) samouprave, te ne stječe status pravne osobe i djeluje samostalno, a u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Predstavnik albanske nacionalne manjine grada Varaždina:
Alija Redžaj
Kontakt: 091/126-8537