Proračunski dokumenti

Proračunski dokumenti i izvještaji o izvršenju proračuna

 

2024. GODINA

 

 

2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2024. i projekcije za 2025. i 2025. godinu

1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina. i projekcije za 2025. i 2026. godinu

1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina i projekcije za 2026. i 2026. godinu-strojno čitljivi oblik

Proračun Grada Varaždina za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Proračun u malom za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Obrazac za sudjelovanje u izradi proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prijedlog Proračuna Grada Varaždina za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Varaždina za 2024. godinu

 

Strojno čitljivi oblik

Proračun Grada Varaždina za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu

 

 

 

2023. GODINA

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Varaždina za 2023. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Varaždin aza 2023. -strojno čitljivi oblik

Izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna grada Varaždina za 2023. godinu 

II izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje 1.1.-30.6.2023.

I izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu

Ispravak uvodnog teksta Proračuna za 2023.-ispravak

Proračun Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Proračun u malom

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu

Odluka o financiranju nužnih i neophodnih rashoda i izdataka Grada Varaždina i proračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2023.

Obrazloženje uz Odluku o financiranju nužnih i neophodnih rashoda i izdataka (1.1.-30.6.2023.)

Odluka o financiranju nužnih i neophodnih rashoda i izdataka Grada Varaždina i proračunskih korisnika

za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 2023.

Obrazloženje uz Odluku o financiranju nužnih i neophodnih rashoda i izdataka (1.1.-31.3.2023.)

 

STROJNO ČITLJIVI OBLIK

Proračun grada Varaždina za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.-30.6.2023.

 

 

2022. GODINA

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2022.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu (27. rujan 2022.)

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina za 2021. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu (14. travanj 2022.)

I. Izmjene Odluke o izvršenju Proračuna grada Varaždina za 2022. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu ( 31. siječanj 2022.)

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu

Proračun Grada Varaždina za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Proračun Grada Varaždina za 2022. godinu-opći dio

Proračun Grada Varaždina za 2022. godinu -posebni dio

Proračun u malom za 2022. godinu

 

STROJNO ČITLJIVI OBLIK

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu

Opći dio - prihodi, primici, rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

Posebni dio-izvršenje po programskoj klasifikaciji

Izvršenje Proračuna 1.6.2022.

Opći dio

Posebni dio

Izmjene i dopune proračuna Grada Varaždina za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. godinu (27.9.2022.)

Opći dio Proračuna

Posebni dio Proračuna

 

2021. GODINA

 

IV. izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu

II. Izmjena i dopuna Odluke o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za 2021. godinu 

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina za razdoblje 1. sijčnja do 30. lipnja 2021. godine

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

I. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Varaždina za 2021. 

Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Proračun Grada Varaždina za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Varaždina 2021. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu 

 

STROJNO ČITLJIV OBLIK

Izvršenje proračuna Grada Varaždina za razdoblje 1.1.-31.12.2021.-opći dio

Izvršenje proračuna Grada Varaždina za razdoblje 1.1.-31.12.2021.-posebni dio

Izvršenje Proračuna Grada Varaždina za 1.-6..2021.-opći dio

Izvršenje Proračuna Grada Varaždina za 1.-6. 2021 .- posebni dio

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu-opći dio

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu-posebni dio 

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu-opći dio

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu-posebni dio

III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu-opći dio

III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu-posebni dio

IV. Izmjene i dopune Porračuna Grada Varaždina za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu - opći dio

IV. izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu-posebni dio

Izvršenje Proračuna za 2020. godinu-Opći dio

Izvršenje Proračuna za 2020. godinu-Posebni dio

 

 

 

 

2020. GODINA

 

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu s projkecijama za 2021. i 2022. godinu

II. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Varaždin za 2020. godinu

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

I. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Varaždin za 2020. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Proračun Grada Varaždina za 2020. godinu u malom

Proračun Grada Varaždina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Proračun Grada Varaždina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu (strojno čitljivi oblik)

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu

 

2019. GODINA

 

III. Izmjene i dopune Proračuna grada Varaždina za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu (.pdf)

III. Izmjene i dopune Proračuna grada Varaždina za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu (.xls)

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.-30.6.2019. (.pdf)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.-30.6.2019. (.xls)

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.-31.12.2018. godine (.pdf)

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.-31.12.2018. (.xls)

 

 

II. izmjene i dopune proračuna Grada Varaždina za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

I. izmjene i dopune proračuna Grada Varaždina za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Proračun Grada Varaždina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

 

Odluka o izmjeni odluke o izvršavanju Proračuna Grada Varaždina za 2019. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Varaždina za 2019. godinu

 

2018. GODINA

 

        IV. izmjene i dopune proračuna Grada Varaždina za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu    

          Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Garda Varaždina za radoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

   III. izmjene i dopune proračuna Grada Varaždina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

  Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Garda Varaždina za radoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

  II. izmjene i dopune proračuna Grada Varaždina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

  I. izmjene i dopune proračuna Grada Varaždina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

  Proračun Grada Varaždina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

 

2017. GODINA

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina za razdoblje 1. siječnja - 31. prosinca 2016. godine

Proračun Grada Varaždina za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Varaždina za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa Gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika proračuna Grada Varaždina za prvo tromjesječje 2017. godine

 

2016. GODINA

IV. izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu.pdf

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine.pdf

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu.pdf

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu.pdf

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu.pdf

Proračunski vodič za građane za 2016. godinu.pdf

Proračun Grada Varaždina za 2016.godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu.pdf

Prijedlog proračuna Grada Varaždina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu.pdf

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina za razdoblje 1. siječnja - 31. prosinca 2015. godine.pdf

Strojno čitljivi oblik proračuna na 4. proračunskoj razini

II. izmjene i dopune i izvršenje proračuna za 2017. godinu

Proračun Grada Varaždina za 2017. godinu

V. izmjene i dopune i izvršenje proračuna za 2016. godinu

Proračun Grada Varaždina za 2016. godinu

 IV. izmjene i dopune i izvršenje proračuna za 2015. godinu

Proračun Grada Varaždina za 2015. godinu

VI. izmjene i dopune i izvršenje proračuna za 2014. godinu

Proračun Grada Varaždina za 2014. godinu

III. izmjene i dopune i izvršenje proračuna za 2013. godinu

Proračun Grada Varaždina za 2013. godinu

 

 

 

2015. GODINA

IV. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Proračun Grada Varaždina za 2015.godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu

Prijedlog proračuna Grada Varaždina za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina za razdoblje 1. siječnja - 31. prosinca 2014. godine


2014. GODINA


2013. GODINA