3D model Varaždina na Google Earthu

Opći uvjeti korištenja 3D modela grada Varaždina na servisu Google Earth! (dalje: Opći uvjeti korištenja)

Podaci prikazani na „3D modelu grada Varaždina na servisu Google Earth“ (dalje: 3D model grada), modelu nemaju službeni karakter niti bilo kakvu pravnu snagu.

Preuzimanje s interneta, instalacija, korištenje i bilo koja druga radnja vezana uz aplikaciju Google Earth i sadržaj 3D modela grada, korisnik radi na vlastitu odgovornost. Grad Varaždin ne može biti odgovoran korisniku ni trećim stranama za bilo kakvu imovinsku ili neimovinsku štetu koja je povezana s korištenjem 3D modela grada i aplikacije Google Earth ili proizlazi iz samog korištenja istih. Prihvaćanje odricanja od odgovornosti nužan je preduvjet korištenja sadržaja. Korištenje sadržaja 3D modela grada dozvoljeno je samo u strogo privatne i nekomercijalne svrhe.

Zabranjeno je svako kopiranje, objavljivanje, reproduciranje, štampanje te pohranjivanje na medije bilo kojeg dijela sadržaja 3D modela grada bez pismene suglasnosti Grada Varaždina. U slučaju zlouporabe korištenja 3D modela grada Varaždina pokrenut će se postupak protiv počinitelja sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

Grad Varaždin ima namjeru i nadalje razvijati 3D model dodavanjem novih objekata te zadržava sva prava na to da, sukladno svojoj diskrecijskoj ocjeni, mijenja, zamjenjuje ili ukida izgled, sadržaj ali i Opće uvjete korištenja i to bez obveze prethodne najave. Grad Varaždin zadržava pravo na promjenu, privremenu obustavu,odgodu i prestanak pružanja navedenog sadržaja u bilo koje vrijeme, iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti. Nije dozvoljeno objavljivanje poveznice („linka“) izravno na sam 3D model grada, već isključivo samo poveznicu na internetsku stranicu: http://www.varazdin.hr/hr/naslovnica/novosti-u-tijeku/3d-model-varazdina-na-google-earthu.html koja sadrži ove Opće uvjete korištenja.

Slažem se sa svim Odredbama općih uvjeta korištenja 3D modela Grada Varaždina na servisu Google Earth. Učitaj 3D model grada u aplikaciju Google Earth.

Preuzimanje i korištenje 3D modela grada na bilo koji način podrazumijeva da je korisnik u potpunosti upoznat, da razumije, te da se u potpunosti slaže sa svim odredbama Općih uvjeta korištenja.

Nužni tehnički preduvjeti i savjeti:

  • Za prikaz 3D modela povijesne jezgre Grada Varaždina potrebno je na računalu imati instaliranu aplikaciju Google Earth verzije 4 ili više.
  • Aplikaciju Google Earth možete besplatno preuzeti sa slijedeće lokacije: http://earth.google.com.
  • Osnovne upute za rad sa aplikacijom Google Earth možete pronaći u padajućem izborniku "Pomoć" odabirom "Korisnički vodič".
  • Za optimalan prikaz modela objekata potrebno je u "primarnoj bazi podataka" aktivirati sloj "teren", a ostale slojeve deaktivirati (donji lijevi prozor aplikacije Google Earth). Za prikaz imena ulica potrebno je aktivirati sloj "ceste".
  • U ovisnosti o brzini kojom pristupate internetu, te o trenutnom zauzeću poslužitelja za učitavanje kompletnog sadržaja potrebno je do nekoliko minuta.
  • Nakon pokretanja 3D modela povijesne jezgre Grada Varaždina na lokaciji http://gis.varazdin.hr/vz3d/varazdin.kmz potrebno je pričekati učitavanje sadržaja. Nakon učitavanja sadržaja aplikacija će se sama pozicionirati na područje Grada Varaždina.

U mapi privremena mjesta (srednji lijevi prozor aplikacije Google Earth) mogu se odabirati slijedeći slojevi sa pripadajućim strukturama:

  • zračni snimak (digitalni ortofoto)
  • LOD2 (objekti modelirani bez tekstura pročelja)
  • LOD3 (objekti modelirane sa teksturama pročelja)
  • POI (točke interesa)

Kako bi vam dočarali Grad Varaždin u jednoj posve novoj dimenziji te vas ohrabrili da instalirate i pokrenete aplikaciju Google Earth evo nekoliko slika ekrana: