Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sv. Nikola“ Varaždin

p.p. 80,
42 000 Varaždin
T/F: 042 234 050
M: 091 68 33333
E: sv.nikola.varazdin@gmail.com
Web: http://www.utociste-sveti-nikola.hr/

Ravnateljica: Irena Mađarić, mag. soc. rada

Upravno vijeće Doma za žrtve obiteljskog nasilja "Utočište Sveti Nikola" Varaždin

Mirna Kezele - predsjednica Upravnog vijeća
Nada Zadravec - članica
Ljubica Božić - članica
Petra Vargek - članica
Predstavnica korisnica - članica