Udruga Muzej anđela

OIB:28598700756

Stjepana Vukovića 15
42000 Varaždin

Udruga Muzej anđela Varaždin je osnovana i registrirana u travnju 2016. prema Rješenju Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji klasa: UP/I-230-02-16-01/75 URBROJ: 2186-01-03-16-2 od 15. travnja 2016. i Statutu, Udruga je osnovana kao neprofitna organizacija s osnovnom svrhom i ciljem da njezine aktivnosti na području kulturnog i umjetničkog stvaralaštva budu usmjerene da se Grad Varaždin percipira kao grad Anđela - „grad u kojem spavaju anđeli“ što otvara velike potencijale za razvoj kulture i turizma Grada.

U izvršenju osnovnog cilja postojanja, Udruga izvodi konkretne programe i projekte kao npr;

  • Godišnji Književni natječaj za Kratku priču,
  • Likovne izložbe,
  • Pričanje priča i bajki djeci predškolskog i školskog uzrasta (do 10 godina), od strane certificirane pripovjedačice tijekom cijele godine,
  • Likovno izražavanje djece likova iz odslušanih priča pod vodstvom likovnog umjetnika,
  • Izdavanje slikovnica,
  • Sudjelovanje Udruge u programima Grada u uređivanju za vrijeme Adventa, Špancirfesta i drugih događanja,
  • Suradnja s Glazbenom školom i Dječjim Anđeoskim zborom,
  • Suradnja s Varaždinskim mažoretkinjama (Anđeoski ples),
  • Predstavljanje knjiga proze i poezije raznih autora (Dan Šercar, Vesna Abraham, Jadranka Ježek i drugi),
  • Održavanje i dogradnja  umjetničke instalacije „ Anđelinjak“ na Franjevačkom trgu u Varaždinu, autora Željka Prsteca , koja prostorna instalacija je već niz godina postala nezaobilazna točka interesa posjetitelja iz zemlje i inozemstva.