Primopredaja izvršnih ovlasti nakon lokalnih izbora 2021. godine

Postupak primopredaje izvršnih ovlasti u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave provodi se nakon provedenih izbora za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i po njihovom stupanju na dužnost.

U postupku primopredaje izvršnih ovlasti općinski načelnik, gradonačelnik, župan i gradonačelnik Grada Zagreba te poglavarstvo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: poglavarstvo) kojima prestaje mandat dužni su općinskom načelniku, gradonačelniku, županu i gradonačelniku Grada Zagreba koji stupaju na dužnost, podnijeti pisano izvješće o obavljanju poslova iz svojeg djelokruga.

Izvješće iz stavka 1. ovoga članka treba najmanje sadržati informacije o:

  • planiranim projektima, mjerama i drugim planiranim aktivnostima,
  • o započetim, a nedovršenim projektima, mjerama i drugim započetim, a nedovršenim aktivnostima te
  • o preuzetim, a nepodmirenim obvezama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

1. Projekti (Prilog 1.)

1.1. Započeti projekti – popis projekata koji su u tijeku u bilo kojoj fazi realizacije na dan 7. lipnja 2021.

1.2. Planirani projekti

a.  popis projekata za koje je podnijeta prijava na raspisane natječaje,

b.  popis projekata za koje je spremna dokumentacija za pokretanje postupka prijave na natječaje

c.  popis projekata koji su planirani sukladno strategiji, planovima provedbe ili drugim aktima Grada

Projekti

 

2. Financijska dokumentacija i ugovori (Prilog 2.)

2.1. Izvadak po transakcijskom računu od dana 7. lipnja 2021. godine

2.2. Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 7. lipnja 2021.

2.2.1. Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 1. lipnja 2021.

2.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 7. lipnja 2021.

2.3. Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021.

2.3.1. Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021.

2.3.2. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021.

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

 

2.4. Popis ugovora važećih na dan 7. lipnja 2021. godine

Popis Ugovora

 

3. Izjava o fiskalnoj odgovornosti za razdoblje 1. siječnja do 7. lipnja 2021. godine (Prilog 3.)

Izjava o fiskalnoj odgovornosti

 

4. Popis sudskih postupaka (Prilog 4.)

Popis sudskih postupaka