Digitalna pristupačnost

IZJAVA O DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI

Kao tijelo javnog sektora, Grad Varaždin je obvezan osigurati pristupačnost svoje Internet stranice u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 17/19), kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na službenu Internet stranicu Grada Varaždina na adresi www.varazdin.hr.

Status usklađenosti

Internet stranica www.varazdin.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom. Ispunjen je dio zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

Nepristupačni sadržaj

Neusklađenost sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

Mogućnost opažanja
Struktura stranice nije označena na način da slijepe i slabovidne osobe znaju kad prelaze iz jedne rubrike, poglavlja ili neke druge kategorije sadržaja u drugu.
Nije moguće jednostavno promijeniti vrstu fonta u font pogodan za osobe s disleksijom.
Kontrast teksta, tekstualnih okvira i slika na mrežnim stranicama u odnosu na pozadinu stranica je dobar (jak), ali ne postoji opcija promjene kontrasta.
Slike i složene slike (npr. grafovi i dijagrami) nemaju prikladan tekstualni naziv (alt atribut) na hrvatskom jeziku.

Operabilnost
Koristi se tekst u obliku slikovnih datoteka.
Kretanje kroz digitalni sadržaj i njegovo korištenje nije omogućeno korištenjem samo tipkovnice.
Veličina ikona na mrežnim stranicama, zajedno s prostorom oko njih, koje se aktiviraju klikom miša ili nekog drugog pokazivača, je manja od propisane veličine. Isto tako međusobna udaljenost klikabilnih elemenata, kao i njihova udaljenost od teksta je manja od propisane.
Neki od izbornika nisu fiksni element koji se aktivira klikom/dodirom.

Razumljivost
Audio i video zapisi nemaju tekstualni opis na hrvatskom jeziku koji sadržava najvažnije informacije o onome što audio ili video zapis prikazuje.

Stabilnost
Sadržaj stranice čitačima ekrana uvijek izgleda isto, osim u pregledniku Internet Explorer, kod koje se sadržaj ne prikazuje uvijek na isti način.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 22. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je proveo Grad Varaždin uz korištenje vanjske procjene TD Marker d.o.o., uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem alata AChecker.

Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima, internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: MS Win10 i Google Chrome.

Grad Varaždin će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost Internet stranice Grada Varaždina korisnici mogu uputiti:

Grad Varaždin je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih Internet stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: [email protected].