Koordinacijsko vijeće urbanog područja Varaždin

Koordinacijsko vijeće urbanog područja Varaždin je tijelo zaduženo za koordinaciju izrade, izmjene i/ili dopune, donošenja, provedbe i praćenja provedbe SRUP-a Varaždin. Koordinacijsko vijeće sudjeluje u svim fazama postupka izrade SRUP-a Varaždin kroz utvrđivanje prioriteta razvoja urbanoga područja te predlaganja strateških projekata važnih za razvoj urbanoga područja. U svojem radu se rukovodi načelima politike regionalnoga razvoja iz propisa koji uređuje regionalni razvoj Republike Hrvatske.

Članovi Koordinacijskog vijeća su gradonačelnici i načelnici svih jedinica lokalne samouprave koje čine urbano područje Varaždin.

Predsjednik Koordinacijskog vijeća je gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj, a zamjenica predsjednika Koordinacijskog vijeća je načelnica Općine Trnovec Bartolovečki VericaVitković.

1. sjednica Koordinacijskog vijeća urbanog područja Varaždin

2. sjednica Koordinacijskog vijeća urbanog područja Varaždin

3. sjednica Koordinacijskog vijeća urbanog područja Varaždin

4. sjednica Koordinacijskog vijeća urbanog područja Varaždin

5. sjednica Koordinacijskog vijeća urbanog područja Varaždin

6. sjednica Koordinacijskog vijeća urbanog područja Varaždin