Savjet mladih 2021-2024

Temeljem Zakona o savjetima mladih, Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Varaždina i Statuta Grada Varaždina, Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 28. prosinca 2020. godine izabralo je članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Varaždina. Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju sa na razdoblje od tri godine.

Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Varaždina  ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 11/20)

Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Varaždina održana je 18. siječnja 2021. godine na kojoj je za predsjednika izabran Leo Amidžić, a za zamjenika predsjednika Josip Pokorny.

Članovi i zamjenici članova Savjeta mladih Grada Varaždina (mandat 2021-2024)

LEO AMIDŽIĆ – predsjednik

JOSIP POKORNY– zamjenik predsjednika

LUCIJA CAR - članica

TONI ČAKMAZOVIĆ - član

DAVID HIRŠZON - član

DORA KERMEK - članica

TIN KOLENKO - član

LOVRO LUKAVEČKI - član

IVAN TODOROVIĆ - član

 

Zamjenici članova:

KARLO FURJAN – zamjenik člana

JELENA PUZAK – zamjenica člana

PETAR RUNAC – zamjenik članice

JURICA PAJTAK – zamjenik člana

TEO TUĐAN – zamjenik člana

MONIKA RUSAK – zamjenica članice

LUCIJA BRIŠKI – zamjenica člana

MAGDALENA KRAJNIK – zamjenica člana

EDO RISEK zamjenik člana

 

Program rada Savjeta mladih za 2021. godinu

Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2021. godinu

 

Program rada Savjeta mladih za 2022. godinu

Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2022. godinu