Savjet mladih 2021-2024

Temeljem Zakona o savjetima mladih, Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Varaždina i Statuta Grada Varaždina, Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 28. prosinca 2020. godine izabralo je članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Varaždina. Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju sa na razdoblje od tri godine.

Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Varaždina  ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 11/20)

Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Varaždina održana je 18. siječnja 2021. godine na kojoj je za predsjednika izabran Leo Amidžić, a za zamjenika predsjednika Josip Pokorny.

Leo Amidžić podnio je ostavku na mjesto predsjednika Savjeta mladih Grada Varaždina te je na 8. sjednici Savjeta mladih Grada Varaždina održanoj 24.lipnja 2022. godine izabran novi predsjednik Josip Pokorny.

Za zamjenika predsjednika Savjeta mladih izabran je Leo Amidžić.

Članovi i zamjenici članova Savjeta mladih Grada Varaždina (mandat 2021-2024)

JOSIP POKORNY– predsjednik

LEO AMIDŽIĆ – zamjenik predsjednika

LUCIJA CAR - članica

TONI ČAKMAZOVIĆ - član

DAVID HIRŠZON - član

DORA KERMEK - članica

TIN KOLENKO - član

LOVRO LUKAVEČKI - član

IVAN TODOROVIĆ - član

 

Zamjenici članova:

KARLO FURJAN – zamjenik člana

JELENA PUZAK – zamjenica člana

PETAR RUNAC – zamjenik članice

JURICA PAJTAK – zamjenik člana

TEO TUĐAN – zamjenik člana

MONIKA RUSAK – zamjenica članice

LUCIJA BRIŠKI – zamjenica člana

MAGDALENA KRAJNIK – zamjenica člana

EDO RISEK zamjenik člana

 

Program rada Savjeta mladih za 2021. godinu

Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2021. godinu

Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Varaždina za 2021. godinu

 

Program rada Savjeta mladih za 2022. godinu

Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Varaždina za 2022. godinu

Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Varaždina za 2022. godinu

 

Program rada Savjeta mladih za 2023. godinu

Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih za 2023. godinu