SVEČANA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA VARAŽDINA - DAN GRADA VARAŽDINA 2022.