Gradsko vijeće u mandatu od 2017. - 2021. godine

Ime i prezime Stranka
Mirna Amadori Kandidacijska lista grupe birača
dr. sc. Ivana Čehoka
Neven Bosilj SDP
Stjepan Cepanec Kandidacijska lista grupe birača
dr. sc. Ivana Čehoka
Darko Detelj Narodna stranka - reformisti
Josip Dreven nezavisni
Vesna Dušak nezavisna
Robert Gotić HDZ
Damir Habijan HDZ
Bruno Ister SDP
Ljubica Križan SDP
Danijel Kuserbanj Kandidacijska lista grupe birača
dr. sc. Ivana Čehoka
Tatjana Kušter Kandidacijska lista grupe birača
dr. sc. Ivana Čehoka
Damir Laljek HDZ
Mario Lešina Kandidacijska lista grupe birača
dr. sc. Ivana Čehoka
Miroslav Marković SDP
Gordana Marsenić SDP
Natalija Martinčević Narodna stranka - reformisti
Davor Patafta Kandidacijska lista grupe birača Vlade Sevšeka
Željko Prstec Kandidacijska lista grupe birača
dr. sc. Ivana Čehoka
Robert Puja HDZ
Danijela Puškadija Topić Kandidacijska lista grupe birača
dr. sc. Ivana Čehoka
Božo Soldo Kandidacijska lista grupe birača
dr. sc. Ivana Čehoka
Aurelija Šemiga Kandidacijska lista grupe birača
dr. sc. Ivana Čehoka 
Vlado Sevšek Kandidacijska lista grupe birača Vlade Sevšeka
Vjeran Strahonja nestranački