Odluke gradonačelnika Grada Varaždina i Stožera civilne zaštite Grada Varaždina u vezi sprječavanja širenja koronavirusa

Odluke Stožera civilne zaštite RH za sprečavanje širenja zaraze koronavirusom

Pogledajte sve Odluke Stožera civilne zaštite RH

UPUTE I PREPORUKE HZJZ RH ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA ZARAZE KORONAVIRUSOM

Pogledajte sve upute i preporuke HZJZ

Odluke gradonačelnika Grada Varaždina i Stožera civilne zaštite Grada Varaždina u vezi sprječavanja širenja koronavirusa

 

31. svibnja 2023. godine (KLASA: 810-01/21-01/4, URBROJ: 2186-1-04-01/4-23-242)

Odluka o prestanku važenja Odluke o stanju pripravnosti i aktiviranju Stožera civilne zaštite Grada Varaždina i ostalih operativnih snaga iz sustava civilne zaštite Grada Varaždina radi provođenja  mjera i aktivnosti za sprječavanje širenja pandemijske bolesti COVID-19

 

ARHIVA 

 

28. lipnja 2021. godine (KLASA: 810-01/21-01/4, URBROJ: 2186/01-04/16-21-93)

Odluka o stanju pripravnosti i aktiviranju Stožera civilne zaštite Grada Varaždina i ostalih operativnih snaga iz sustava civilne zaštite Grada Varaždina radi provođenja mjera i aktivnosti za sprječavanje širenja pandemijske bolesti COVID-19

 

28. siječnja 2022. godine (KLASA: 240-01/22-01/1, URBROJ: 2186-1-04-01/2-22-35)

Odluka o primjeni modela C izvođenja nastave u Strojarskoj i prometnoj školi od 28. siječnja do 4. veljače 2022. godine

 

27. siječnja 2022. godine (KLASA: 240-01/22-01/1, URBROJ: 2186-1-04-01/2-22-33)

Odluka o primjeni modela C izvođenja nastave u Medicinskoj školi u Varaždinu od 31. siječnja do 4. veljače 2022. godine

 

25. siječnja 2022. godine (KLASA: 240-01/22-01/1, URBROJ: 2186-1-04-01/2-22-29)

Odluka o promjeni modela izvođenja nastave u Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule u Varaždin od 24. do 31. siječnja 2022. godine

 

25. siječnja 2022. godine (KLASA: 240-01/22-01/1, URBROJ: 2186-1-04-01/2-22-27)

Odluka o promjeni modela izvođenja nastave u IV. osnovnoj školi Varaždin od 26. siječnja do 4. veljače 2022. godine

 

24. siječnja 2022. godine (KLASA: 240-01/22-01/1, URBROJ: 2186-1-04-01/2-22-24)

Odluka o promjeni modela izvođenja nastave u Srednjoj strukovnoj školi od 25. do 28. siječnja 2022. godine

 

22. siječnja 2022. godine (KLASA: 240-01/22-01/1, URBROJ: 2186-1-04-01/2-22-21)

Odluka o promjeni modela izvođenja nastave u Graditeljskoj, prirodoslovnoj i rudarskoj školi od 24. do 29. siječnja 2022. godine

 

22. siječnja 2022. godine (KLASA: 240-01/22-01/1, URBROJ: 2186-1-04-01/2-22-19)

Odluka o promjeni modela izvođenja nastave u Medicinskoj školi u Varaždinu od 24. do 29. siječnja 2022. godine

 

22. siječnja 2022. godine (KLASA: 240-01/22-01/1, URBROJ: 2186-1-04-01/2-22-16)

Odluka o promjeni modela izvođenja nastave u Glazbenoj školi u Varaždinu od 24. do 29. siječnja 2022. godine

 

19. siječnja 2022. godine (KLASA: 240-01/22-01/1, URBROJ: 2186-1-04-01/2-22-14)

Odluka o promjeni modela izvođenja nastave u Drugoj gimnaziji Varaždin od 24. siječnja do 18. veljače 2022. godine

 

19. siječnja 2022. godine (KLASA: 240-01/22-01/1, URBROJ: 2186-1-04-01/2-22-12)

Odluka o promjeni modela izvođenja nastave u Prvoj gimnaziji Varaždin od 20. do 28. siječnja 2022. godine

 

18. siječnja 2022. godine (KLASA: 240-01/22-01/1, URBROJ: 2186-1-04-01/2-22-10)

Odluka o promjeni modela izvođenja nastave u Srednjoj strukovnoj školi od 18. do 21. siječnja 2022. godine

 

18. siječnja 2022. godine (KLASA: 240-01/22-01/1, URBROJ: 2186-1-04-01/2-22-8)

Odluka o primjeni modela C u Medicinskoj školi Varaždin od 18. do 21. siječnja 2022. godine

 

 

17. siječnja 2022. godine (KLASA: 240-01/22-01/1, URBROJ: 2186-1-04-01/2-22-6)

Odluka o primjeni modela C u VI. i VII. osnovnoj školi Varaždin od 18. do 28. siječnja 2022. godine

 

08. studeni 2021. godine (KLASA: 810-01/21-01/4, URBROJ: 2186/01-13-21-198)

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke u vezi organizacije rada u osnovnim školama na području Grada Varaždina u uvjetima povezanim s bolesti COVID-19

 

09. srpnja 2021. godine (KLASA: 810-01/21-01/4, URBROJ: 2186/01-04/16-21-107)

Odluka o stavljanju izvan snage odluka u vezi epidemijskih mjera na području Grada Varaždina

 

06. listopada 2021. godine (KLASA: 810-01/21-01/4, URBROJ: 2186/01-04/16-21-181)

Odluka u vezi organizacije rada u osnovnim školama na području Grada Varaždina u uvjetima povezanim s bolesti COVID-19

   (stavljena izvan snage Odlukom 8. studenog 2021. godine, KLASA: 810-01/21-01/4, URBROJ: 2186/01-13-21-198)

 

06. rujna 2021. godine (KLASA: 810-01/21-01/4, URBROJ: 2186/01-04/16-21-142)

Odluka u vezi organizacije rada u osnovnim školama na području Grada Varaždina u uvjetima povezanim s bolesti COVID-19

   (stavljena izvan snage Odlukom 10. listopada 2021. godine, KLASA: 810-01/21-01/4, URBROJ: 2186/01-04/16-21-181)

 

16. travnja 2021. godine (KLASA: 810-01/21-01/4, URBROJ: 2186/01-04/16-21-54)

Odluka o izmjeni Odluke mogućnosti korištenja školskih sportskih dvorana osnovnih škola i Dječjeg vrtića "Varaždin" za vanjske korisnike

(stavljena izvan snage Odlukom 9. srpnja 2021., KLASA: 810-01/21-01/4, URBROJ: 2186/01-04/16-21-107)

 

1. travnja 2021. godine (KLASA: 810-01/21-01/4, URBROJ: 2186/01-04/16-21-41)

Odluka o mogućnosti korištenja školskih sportskih dvorana osnovnih škola i Dječjeg vrtića „Varaždin“ za vanjske korisnike

(stavljena izvan snage Odlukom 9. srpnja 2021., KLASA: 810-01/21-01/4, URBROJ: 2186/01-04/16-21-107)

 

5. ožujka 2021. godine (KLASA: 810-01/21-01/4, URBROJ: 2186/01-04/16-21-14)

Odluka o epidemiološkoj mjeri na području Grada Varaždina radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem javnih okupljanja

(stavljena izvan snage Odlukom 9. srpnja 2021., KLASA: 810-01/21-01/4, URBROJ: 2186/01-04/16-21-107)

 

2. ožujka 2021. godine (KLASA: 810-01/21-01/4, URBROJ: 2186/01-04/16-21-5)

(stavljena izvan snage Odlukom 1. travnja 2021., KLASA: 810-01/21-01/4, URBROJ: 2186/01-04/16-21-41)

 

14. listopada 2020. godine (KLASA: 810-01/20-01/6, URBROJ: 2186/01-04/19-453)

Odluka o korištenju maski za lice, medicinskih i zaštitnih maski od 5. do 8. razreda osnovnih škola s područja Grada Varaždina

(stavljena izvan snage Odlukom 9. srpnja 2021., KLASA: 810-01/21-01/4, URBROJ: 2186/01-04/16-21-107)

 

10. rujna 2020. (KLASA: 810-01/20-01/6, URBROJ: 2186/01-04/19-343)  

Odluka o protuepidemijskim mjerama u vezi javnih društvenih okupljanja na području Grada Varaždina za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

(stavljena izvan snage Odlukom 5. ožujka 2021., KLASA: 810-01/21-01/4,URBROJ: 2186/01-04/16-21-14)

 

25. rujna 2020. godine (KLASA: 810-01/20-01/6, URBROJ: 2186/01-04/19-20-400)

Odluka o mogućnosti korištenja školskih športskih dvorana za vanjske korisnike na području Grada Varaždina za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

(stavljena izvan snage Odlukom 2. ožujka 2021., KLASA: 810-01/21-01/4, URBROJ: URBROJ: 2186/01-04/16-21-5)

 

21. rujna 2020. godine (KLASA: 810-01/20-01/6, URBROJ: 2186/01-04/19-20-379)

Odluka u vezi korištenja zaštitnih maski od 5. do 8. razreda osnovnih škola s područja Grada Varaždina

(stavljena izvan snage Odlukom 14. listopada 2020., KLASA: 810-01/20-01/6, URBROJ: 2186/01-04/19-20-453)

 

7. rujna 2020. godine (KLASA: 810-01/20-01/6, URBROJ: 2186/01-04/19-335)

Odluka o protuepidemijskim mjerama u vezi provođenja nastave produženog boravka u osnovnim školama za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

(stavljena izvan snage Odlukom 9. srpnja 2021., KLASA: 810-01/21-01/4, URBROJ: 2186/01-04/16-21-107)

 

4. rujna 2020. godine (KLASA: 810-01/20-01/6, URBROJ: 2186/01-04/16-20-329)

Odluka o izmjeni Odluke o protuepidemijskim mjerama u vezi održavanja manifestacija na otvorenom na području Grada Varaždina

(stavljena izvan snage Odlukom 10. rujna 2020., KLASA: 810-01/20-01/6, URBROJ: 2186/01-04/19-20-343) 

 

3. rujna 2020. godine (KLASA: 810-01/20-01/6, URBROJ: 2186/01-04/19-20-326)

Odluka o protuepidemijskim mjerama u vezi korištenja - davanja u najam školsko sportskih dvorana osnovnih škola za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

(stavljena izvan snage Odlukom 25. rujna 2020., KLASA: 810-01/20-01/6, URBROJ: 2186/01-04/19-20-400) 

 

31. kolovoza 2020. godine (KLASA: 810-01/20-01/6, URBROJ: 2186/01-04/16-20-306)

Odluka o protuepidemijskim mjerama u vezi održavanja manifestacija na otvorenom na području Grada Varaždina

(stavljena izvan snage Odlukom 10. rujna 2020., KLASA: 810-01/20-01/6, URBROJ: 2186/01-04/19-20-343)

 

19. kolovoza 2020. godine (KLASA: 810-01/20-01/6, URBROJ: 2186/01-04/16-20-273)

Odluka o protuepidemijskim mjerama u vezi održavanja manifestacija na otvorenom na području Grada Varaždina u razdoblju od 19. do 30. kolovoza 2020. godine

(nevažeća)

 

29. svibnja 2020. godine (KLASA: 810-01/20-01/6, URBROJ: 2186/01-04/19-20-190)

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o protuepidemijskim mjerama na području Grada Varaždina – organiziranje drive in tržnice na parkiralištu na Trgu bana Jelačića u Varaždinu

 

19. svibnja 2020. godine (KLASA: 810-01/20-01/6, URBROJ: 2186/01-04/19-20-165)

Odluka o protuepidemijskim mjerama u vezi održavanja javnih događanja, okupljanja i manifestacija na području Grada Varaždina za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

(stavljena izvan snage Odlukom 10. rujna 2020., KLASA: 810-01/20-01/6, URBROJ: 2186/01-04/19-20-343)

 

12. svibnja 2020. godine (KLASA: 810-01/20-01/6, URBROJ: 2186/01/04/19-20-156)

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke za obustavu naplate parkiranja

 

27. travnja 2020. godine (KLASA: 810-01/20-01/2, URBROJ: 2186/01/04/19-20-117)

Odluka Stožera civilne zaštite Grada Varaždina o izmjenama Odluke o protuepidemijskim mjerama na području Grada Varaždina u vezi zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj te izdavanja propusnica

(stavljena izvan snage Odlukom 9. srpnja 2021., KLASA: 810-01/21-01/4, URBROJ: 2186/01-04/16-21-107)

 

27. travnja 2020. godine (KLASA: 810-01/20-01/2, URBROJ: 2186/01/04/19-20-116)

Odluka Stožera civilne zaštite Grada Varaždina o izmjenama Odluke o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima

(stavljena izvan snage Odlukom 9. srpnja 2021., KLASA: 810-01/21-01/4, URBROJ: 2186/01-04/16-21-107)

 

27. travnja 2020. godine (KLASA: 810-01/20-01/2, URBROJ: 2186/01/04/19-20-115)

Odluka o izmjenama Odluke o protuepidemijskim mjerama na području Grada Varaždina u vezi zatvaranja tržnica

(stavljena izvan snage Odlukom 9. srpnja 2021., KLASA: 810-01/21-01/4, URBROJ: 2186/01-04/16-21-107)

 

27. travnja 2020. godine (KLASA: 810-01/20-01/2, URBROJ: 2186/01/04/19-20-114)

Odluka Stožera civilne zaštite Grada Varaždina o izmjenama Odluke o protuepidemijskim mjerama na području Grada Varaždina u vezi radnog vremena trgovinama, linijskog prijevoza i taxi usluga

(stavljena izvan snage Odlukom 9. srpnja 2021., KLASA: 810-01/21-01/4, URBROJ: 2186/01-04/16-21-107)

 

27. travnja 2020. godine (KLASA: 810-01/20-01/2, URBROJ: 2186/01/04/19-20-113)

Odluka Stožera civilne zaštite Grada Varaždina o izmjenama Odluke o mjerama za sprječavanje širenja koronavirusa COVID-19 na području Grada Varaždina u vezi otkazivanja svih javnih događanja i okupljanja te obustave rada i drugog

(stavljena izvan snage Odlukom 9. srpnja 2021., KLASA: 810-01/21-01/4, URBROJ: 2186/01-04/16-21-107)

 

20. travnja 2020. godine

Upute za individualne sportske ribolovce u vrijeme zaštite od epidemije virusa Covid-19

 

16. travnja 2020. godine (KLASA: 810-01/20-01/6, URBROJ: 2186/01/04/19-20-93)

Odluka o protuepidemijskim mjerama na području Grada Varaždina – organiziranje drive in tržnice na parkiralištu na Trga bana Jelačića u Varaždinu

(stavljena izvan snage Odlukom 29. svibnja 2020. (KLASA: 810-01/20-01/6, URBROJ: 2186/01-04/19-20-190)

 

4. travnja 2020. godine

Uputa Stožera civilne zaštite Grada Varaždina o radu pekarnica

 

23. ožujka 2020. godine (KLASA: 810-01/20-01/2, URBROJ: 2186/01/04/19-20-59)

Odluka o izmjeni Odluke o protuepidemijskim mjerama na području Grada Varaždina vezana uz zabranu napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka bez propusnica

(stavljena izvan snage Odlukom 9. srpnja 2021. (KLASA: 810-01/21-01/4, URBROJ: 2186/01-04/16-21-107)

 

23. ožujka 2020. godine (KLASA: 810-01/20-01/2, URBROJ: 2186/01/04/19-20-58)

Odluka o protuepidemijskim mjerama na području Grada Varaždina vezana uz zabranu napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka bez propusnica 

(stavljena izvan snage Odlukom 9. srpnja 2021. (KLASA: 810-01/21-01/4, URBROJ: 2186/01-04/16-21-107)

 

23. ožujka 2020. godine (KLASA: 810-01/20-01/6, URBROJ: 2186/01/04/19-20-57)

Odluka o protuepidemijskim mjerama na području Grada Varaždina vezana uz obustavu naplate parkiranja

(stavljena izvan snage Odlukom 12. svibnja 2020. (KLASA: 810-01/20-01/6, URBROJ: 2186/01-04/19-20-156)

 

22. ožujka 2020. godine (KLASA: 810-01/20-01/2, URBROJ: 2186/01/04/19-20-55)

Odluka o protuepidemijskim mjerama na području Grada Varaždina vezana uz radno vrijeme trgovina i prijevoze (linijski i taxi)

(stavljena izvan snage Odlukom 9. srpnja 2021. (KLASA: 810-01/21-01/4, URBROJ: 2186/01-04/16-21-107)

 

21. ožujka 2020. godine (KLASA: 810-01/20-01/2, URBROJ: 2186/01/04/19-20-52)

Odluka o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima

(stavljena izvan snage Odlukom 9. srpnja 2021. (KLASA: 810-01/21-01/4, URBROJ: 2186/01-04/16-21-107)

 

27. ožujka 2020. godine

Uputa stožerima Civilne zaštite - dostava plina

 

22. ožujka 2020. godine (KLASA: 810-01/20-01/2, URBROJ: 2186/01/04/19-20-56)

Odluka o protuepidemijskim mjerama na području Grada Varaždina vezana uz zatravanje tržnica

(stavljena izvan snage Odlukom 9. srpnja 2021. (KLASA: 810-01/21-01/4, URBROJ: 2186/01-04/16-21-107)

 

20. ožujka 2020. godine (KLASA: 810-01/20-01/6, URBROJ: 2186/01-04/19-20-50)

Odluka o davanju naloga za aktivaranje i stavljanje u punu funkciju predsjednika i članova Vijeća mjesnih odbora s područja Grada Varžadina zbog provedbe zadaća i mjera vezanih uz graničavanje širenje koronavirusa COVID-19

(stavljena izvan snage Odlukom od 28. lipnja 2021., KLASA: 810-01/21-01/4, URBROJ: 2186/01-04/16-21-93)

 

19. ožujka 2020. godine (KLASA: 810-01/20-01/2, URBROJ: 2186/01/04/19-20-44)
Odluka Stožera civilne zaštite Grada Varaždina o mjerama za sprječavanje širenja koronavirusa COVID-19 na području Grada Varaždina

(stavljena izvan snage Odlukom 9. srpnja 2021. (KLASA: 810-01/21-01/4, URBROJ: 2186/01-04/16-21-107)

 

19. ožujka 2020. godine (KLASA: 810-01/20-01/6, URBROJ: 2186/01-04/19-20-37
Odluka Gradonačelnika Grada Varaždina o aktiviranju operativnih snaga civilne zaštite s područja Grada Varaždina

(stavljena izvan snage Odlukom od 28. lipnja 2021., KLASA: 810-01/21-01/4, URBROJ: 2186/01-04/16-21-93)

 

17. ožujka 2020. godine (KLASA: 810-01/20-01/6, URBROJ: 2186/01-04/19-20-20) 
Odluka Gradonačelnika Grada Varaždina o aktiviranju i stavljanju u punu funkciju Stožera civilne zaštite Grada Varaždina zbog nastale situacije vezane uz širenje koronavirusa COVID-19

(stavljena izvan snage Odlukom od 28. lipnja 2021., KLASA: 810-01/21-01/4, URBROJ: 2186/01-04/16-21-93)

 

12. ožujka 2020. godine (KLASA: 810-01/20-01/2, URBROJ: 2186/01/04/19-20-8)
Odluka Stožera civilne zaštite Grada Varaždina o provođenju mjera zaštite od korona virusa prilikom okupljanja građana

(stavljena izvan snage Odlukom 9. srpnja 2021., KLASA: 810-01/21-01/4, URBROJ: 2186/01-04/16-21-107)