Odluke gradonačelnika Grada Varaždina i Stožera civilne zaštite Grada Varaždina u vezi sprječavanja širenja koronavirusa

Odluke Stožera civilne zaštite RH za sprečavanje širenja zaraze koronavirusom

Pogledajte sve Odluke Stožera civilne zaštite RH

UPUTE I PREPORUKE HZJZ RH ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA ZARAZE KORONAVIRUSOM

Pogledajte sve upute i preporuke HZJZ

Odluke gradonačelnika Grada Varaždina i Stožera civilne zaštite Grada Varaždina u vezi sprječavanja širenja koronavirusa

16. travnja 2021. godine

Odluka o izmjeni Odluke mogućnosti korištenja školskih sportskih dvorana osnovnih škola i Dječjeg vrtića "Varaždin" za vanjske korisnike

 

1. travnja 2021. godine

Odluka o mogućnosti korištenja školskih sportskih dvorana osnovnih škola i Dječjeg vrtića „Varaždin“ za vanjske korisnike

 

5. ožujka 2021. godine

Odluka o epidemiološkoj mjeri na području Grada Varaždina radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem javnih okupljanja

 

2. ožujka 2021. godine

 

14. listopada 2020. godine

Odluka o korištenju maski za lice, medicinskih i zaštitnih maski od 5. do 8. razreda osnovnih škola s područja Grada Varaždina

 

25. rujna 2020. godine

Odluka o mogućnosti korištenja školskih športskih dvorana za vanjske korisnike na području Grada Varaždina za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

 

21. rujna 2020. godine

Odluka u vezi korištenja zaštitnih maski od 5. do 8. razreda osnovnih škola s područja Grada Varaždina

 

10. rujna 2020.

Odluka o protuepidemijskim mjerama u vezi javnih društvenih okupljanja na području Grada Varaždina za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

 

7. rujna 2020. godine

Odluka o protuepidemijskim mjerama u vezi provođenja nastave produženog boravka u osnovnim školama za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

 

4. rujna 2020. godine

Odluka o izmjeni Odluke o protuepidemijskim mjerama u vezi održavanja manifestacija na otvorenom na području Grada Varaždina

 

3. rujna 2020. godine

Odluka o protuepidemijskim mjerama u vezi korištenja - davanja u najam školsko sportskih dvorana osnovnih škola za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

 

31. kolovoza 2020. godine

Odluka o protuepidemijskim mjerama u vezi održavanja manifestacija na otvorenom na području Grada Varaždina

 

19. kolovoza 2020. godine

Odluka o protuepidemijskim mjerama u vezi održavanja manifestacija na otvorenom na području Grada Varaždina u razdoblju od 19. do 30. kolovoza 2020. godine

 

29. svibnja 2020. godine

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o protuepidemijskim mjerama na području Grada Varaždina – organiziranje drive in tržnice na parkiralištu na Trgu bana Jelačića u Varaždinu

 

19. svibnja 2020. godine

Odluka o protuepidemijskim mjerama u vezi održavanja javnih događanja, okupljanja i manifestacija na području Grada Varaždina za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

 

12. svibnja 2020. godine

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke za obustavu naplate parkiranja

 

27. travnja 2020. godine

Odluka Stožera civilne zaštite Grada Varaždina o izmjenama Odluke o mjerama za sprječavanje širenja koronavirusa COVID-19 na području Grada Varaždina u vezi otkazivanja svih javnih događanja i okupljanja te obustave rada i drugog

Odluka Stožera civilne zaštite Grada Varaždina o izmjenama Odluke o protuepidemijskim mjerama na području Grada Varaždina u vezi radnog vremena trgovinama, linijskog prijevoza i taxi usluga

Odluka Stožera civilne zaštite Grada Varaždina o izmjenama Odluke o protuepidemijskim mjerama na području Grada Varaždina u vezi zatvaranja tržnica

Odluka Stožera civilne zaštite Grada Varaždina o izmjenama Odluke o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima

Odluka Stožera civilne zaštite Grada Varaždina o izmjenama Odluke o protuepidemijskim mjerama na području Grada Varaždina u vezi zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj te izdavanja propusnica

 

20. travnja 2020. godine

Upute za individualne sportske ribolovce u vrijeme zaštite od epidemije virusa Covid-19

 

16. travnja 2020. godine

Odluka o protuepidemijskim mjerama na području Grada Varaždina – organiziranje drive in tržnice na parkiralištu na Trga bana Jelačića u Varaždinu

 

4. travnja 2020. godine

Uputa Stožera civilne zaštite Grada Varaždina o radu pekarnica

 

27. ožujka 2020. godine

Uputa stožerima Civilne zaštite - dostava plina

 

24. ožujka 2020. godine

Odluka Stožera civilne zaštite Varaždinske županije o izdavanju propusnica

  • Svi stožeri s područja Varaždinske županije pa tako i Stožer Grada Varaždina te svi pravni subjekti dužni su postupati po toj Odluci

 

23. ožujka 2020. godine

Odluka o izmjeni Odluke o protuepidemijskim mjerama na području Grada Varaždina vezana uz zabranu napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka bez propusnica

Odluka o protuepidemijskim mjerama na području Grada Varaždina vezana uz obustavu naplate parkiranja

Odluka o protuepidemijskim mjerama na području Grada Varaždina vezana uz zabranu napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka bez propusnica 

 

22. ožujka 2020. godine

Odluka o protuepidemijskim mjerama na području Grada Varaždina vezana uz zatravanje tržnica

Odluka o protuepidemijskim mjerama na području Grada Varaždina vezana uz radno vrijeme trgovina i prijevoze (linijski i taxi)

 

21. ožujka 2020. godine

Odluka o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima

 

20. ožujka 2020. godineOdluka o davanju naloga za aktivaranje i stavljanje u punu funkciju predsjednika i članova Vijeća mjesnih odbora s područja Grada Varžadina zbog provedbe zadaća i mjera vezanih uz graničavanje širenje koronavirusa COVID-19

 

19. ožujka 2020. godine
Odluka Stožera civilne zaštite Grada Varaždina o mjerama za sprječavanje širenja koronavirusa COVID-19 na području Grada Varaždina

 

19. ožujka 2020. godine
Odluka Gradonačelnika Grada Varaždina o aktiviranju operativnih snaga civilne zaštite s područja Grada Varaždina

 

17. ožujka 2020. godine
Odluka Gradonačelnika Grada Varaždina o aktiviranju i stavljanju u punu funkciju Stožera civilne zaštite Grada Varaždina zbog nastale situacije vezane uz širenje koronavirusa COVID-19

 

12. ožujka 2020. godine
Odluka Stožera civilne zaštite Grada Varaždina o provođenju mjera zaštite od korona virusa prilikom okupljanja građana