Sportske građevine Grada Varaždina

GRADSKA SPORTSKA DVORANA „VARAŽDIN“

Adresa : Šetalište Franje Tuđmana 1, 42000 Varaždin
T: 042/659-125

M: 098/239-691
E: [email protected]
Web: http://arena-varazdin.com/index.php?content=kontakt

GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

Javna ustanova „Gradski bazeni Varaždin“
Adresa: Zagrebačka 85a, 42000 Varaždin
T: 042/215-366
E: [email protected]
Web​: http://bazeni-varazdin.hr/wp/

SPORTSKA DVORANA „VARAŽDIN“

Upravitelj: Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina
Adresa: Graberje 31, 42000 Varaždin
M: 099/ 209 2612
E: [email protected]
Web​: http://www.sport-varazdin.com/

SPORTSKI CENTAR „SLOBODA“

Upravitelj: Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina
Adresa: Ognjena Price 34, 42000 Varaždin
M: 099/ 209 2612
E: [email protected]
Web​: http://www.sport-varazdin.com/

STADION „VARTEKS“

Upravitelj: Nogometni klub "Varaždin"
Adresa: Zagrebčka 93, 42000 Varaždin
T: 042/488-065
M: 091/593 5020
E: [email protected]
Web​: http://www.nk-varazdin.com/

IGRALIŠTE „SREDNJOŠKOLAC“

Upravitelj: Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina
Adresa: Kralja Petra Krešimira IV. broj 8, 42000 Varaždin
M: : 099/ 209 2612
E: [email protected]
Web​: http://www.sport-varazdin.com/

STOLNOTENISKA DVORANA „VARAŽDIN“

Upravitelj: Stolnoteniski klub „Varaždin“ 
Adresa: Kralja Petra Krešimira IV. broj 8, 42000 Varaždin
M: 098 763 033
E: [email protected]
Web​: http://www.stk-varazdin.hr/

STRELJANA „VARAŽDIN“

Upravitelj: Streljačko društvo „Varaždin“
Adresa: Međimurska 26d, 42000 Varaždin
T: 042/233-087
E: [email protected]
Web​: http://www.streljastvo-varazdin.hr/

DVORANA ZA HRVANJE

Upravitelj: Hrvački klub „Vindija“
Adresa: Zagrebačka 85a, 42000 Varaždin
M: 098/574 979
E: [email protected]

 

 

TENISKI TERENI „VARTEKS“

Upravitelj: Teniski klub „Varteks“
Adresa: Zagrebačka 91b, 42000 Varaždin
T: 042/241-766
E: [email protected]
Web​: http://www.tkvarteks.hr/

NOGOMETNO IGRALIŠTE U BIŠKUPCU

Upravitelj: Nogometni klub „Mladost“
Adresa: Sportska 25, 42000 Varaždin
M: 098/466-399
E: [email protected]

NOGOMETNO IGRALIŠTE U KUČANU GORNJEM

Upravitelj: Nogometni klub „Udarnik 32“
Adresa: Varaždinska 168, 42000 Varaždin
M: 091/732 6878
E: [email protected]

NOGOMETNO IGRALIŠTE U KUČANU DONJEM

Upravitelj: Nogometni klub „Zelengaj“
Adresa: Zelengaj 75, 42000 Varaždin
M: 091/7990-272
E: [email protected]
Web​: http://www.nk-zelengaj.hr/

NOGOMETNO IGRALIŠTE U JALKOVCU

Upravitelj: Nogometni klub Varaždin
Adresa: Zagrebačka 94, 42000 Varaždin
M: 091/593-5020

E: [email protected]
Web​: http://www.nk-varazdin.com/

NOGOMETNO IGRALIŠTE U GOJANCU

Upravitelj: Nogometni klub „Plitvica“
Adresa: Plitvička 30, 42205 Vidovec
M: 098/267-274
E: [email protected]

NOGOMETNO IGRALIŠTE U HRAŠĆICI

Upravitelj: Nogometni klub "Varteks"
Adresa: Ruđera Boškovića 11, Hrašćica, 42000 Varaždin
M: 095/5226566
E: [email protected]
Web​: http://www.nk-varteks.com/

SPORTSKO REKREACIJSKO JAHALIŠTE U BIŠKUPCU

Upravitelj: Konjički klub „Varaždin 95“
Adresa: Sajmišna 68, Biškupec
M: 098/395-107
E: [email protected]
Web​: http://kk-varazdin95.hr/

ZGRADA ŽUPANIJSKOG NOGOMETNOG SAVEZA VARAŽDIN

Upravitelj: Županijski nogometi savez Varaždin
Adresa: Zagrebačka 91, 42000 Varaždin
T: 042/240-206
E: [email protected]
Web​: http://www.zns-varazdin.hr/cms/

TENISKI TERENI VARAŽDIN

Upravitelj: Teniski klub "Varaždin 1181"
Adresa: Zagrebačka 93a, 42000 Varaždin
M: 098/555-755
E: [email protected]
Web​: http://www.tk-varazdin1181.hr/

SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR "MIRKO RELAC"

Upravitelj: DŠR Mirko Relac "Sport za sve"

Adresa: Varaždinska bb, Poljana Biškupečka, 42000 Varaždin

M: 099/859-2345