Sportske građevine Grada Varaždina

Gradska sportska dvorana „Varaždin“

Adresa : Šetalište Franje Tuđmana 1, 42000 Varaždin
T: 042/659-125

M: 098/239-691
E: [email protected]
Web: http://arena-varazdin.com/index.php?content=kontakt

Gradski bazeni Varaždin

Javna ustanova „Gradski bazeni Varaždin“
Adresa: Zagrebačka 85a, 42000 Varaždin
T: 042/215-366

M: 099/311-7915
E: [email protected]
Web​: http://bazeni-varazdin.hr/wp/

Sportska dvorana „Varaždin“

Upravitelj: Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina
Adresa: Graberje 31, 42000 Varaždin
T: 042/211-831
F: 042/214-577
M: 091/211-831
E: [email protected]
Web​: http://www.sport-varazdin.com/

Sportski centar „Sloboda“

Upravitelj: Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina
Adresa: Ognjena Price 34, 42000 Varaždin
T: 042/211-831
F: 042/214-577
M: 091/211-831
E: [email protected]
Web​: http://www.sport-varazdin.com/

Stadion „Varteks“

Upravitelj: Nogometni klub "Varaždin"
Adresa: Zagrebčka 93, 42000 Varaždin
T: 042/488-065
M: 098/267-505
E: [email protected]
Web​: http://www.nk-varazdin.com/

Igralište „Srednjoškolac“

Upravitelj: Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina
Adresa: Kralja Petra Krešimira IV. broj 8, 42000 Varaždin
T: 042/211-831
F: 042/214-577
M: 091/211-831
E: [email protected]
Web​: http://www.sport-varazdin.com/

Stolnoteniska dvorana „Varaždin“

Upravitelj: Stolnoteniski klub „Varaždin“ 
Adresa: Kralja Petra Krešimira IV. broj 8, 42000 Varaždin
T: 042/320-399
E: [email protected]
Web​: http://www.stk-varazdin.hr/

Streljana „Varaždin“

Upravitelj: Streljačko društvo „Varaždin“
Adresa: Međimurska 26d, 42000 Varaždin
T: 042/233-087
E: [email protected]
Web​: http://www.streljastvo-varazdin.hr/

Dvorana za hrvanje

Upravitelj: Hrvački klub „Vindija“
Adresa: Zagrebačka 85a, 42000 Varaždin
T: 042/240-509
E: [email protected]

Teniski tereni „Varteks“

Upravitelj: Teniski klub „Varteks“
Adresa: Zagrebačka 91b, 42000 Varaždin
T: 042/241-766
E: [email protected]
Web​: http://www.tkvarteks.hr/

Nogometno igralište u Biškupcu

Upravitelj: Nogometni klub „Mladost“
Adresa: Sportska 25, 42000 Varaždin
M: 098/466-399
E: [email protected]

Nogometno igralište u Kučanu Gornjem

Upravitelj: Nogometni klub „Udarnik 32“
Adresa: Varaždinska 168, 42000 Varaždin
M: 099/6707-012
E: [email protected]

Nogometno igralište u Kučanu Donjem

Upravitelj: Nogometni klub „Zelengaj“
Adresa: Zelengaj 75, 42000 Varaždin
M: 091/7990-272
E: [email protected]
Web​: http://www.nk-zelengaj.hr/

Nogometno igralište u Jalkovcu

Upravitelj: Nogometni klub Varaždin
Adresa: Zagrebačka 94, 42000 Varaždin
M: 091/593-5020

E: [email protected]
Web​: http://www.nk-varazdin.com/

Nogometno igralište u Gojancu

Upravitelj: Nogometni klub „Plitvica“
Adresa: Plitvička 30, 42205 Vidovec
M: 098/267-274
E: [email protected]

Nogometno igralište u Hrašćici

Upravitelj: Nogometni klub "Varteks"
Adresa: Ruđera Boškovića 11, Hrašćica, 42000 Varaždin
M: 098/446-144
E: [email protected]
Web​: http://www.nk-varteks.com/

Sportsko rekreacijsko jahalište u Biškupcu

Upravitelj: Konjički klub „Varaždin 95“
Adresa: Sajmišna 68, Biškupec
M: 098/395-107
E: [email protected]
Web​: http://kk-varazdin95.hr/

Zgrada Županijskog nogometnog saveza Varaždin

Upravitelj: Županijski nogometi savez Varaždin
Adresa: Zagrebačka 91, 42000 Varaždin
T: 042/240-206
E: [email protected]
Web​: http://www.zns-varazdin.hr/cms/

TENISKI TERENI VARAŽDIN

Upravitelj: Teniski klub "Varaždin 1181"
Adresa: Zagrebačka 93a, 42000 Varaždin
M: 098/555-755
E: [email protected]
Web​: http://www.tk-varazdin1181.hr/

SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR "MIRKO RELAC"

Upravitelj: DŠR Mirko Relac "Sport za sve"

Adresa: Varaždinska bb, Poljana Biškupečka, 42000 Varaždin

M: 099/859-2345