Planovi natječaja/poziva

29. svibnja 2019. godine

I. Izmjene i dopune Godišnjeg plana natječaja/poziva za financiranje projekata i programa udruga/neprofitnih organizacija u 2019. godini iz proračuna Grada Varaždina za 2019. godinu

28. prosinca 2018. godine

Godišnji plan natječaja/poziva za financiranje projekata i programa udruga/neprofitnih organizacija u 2019. godini iz proračuna Grada Varaždina za 2019. godinu

19. siječnja 2018. godine

Godišnji plan natječaja/poziva za financiranje projekata i programa udruga/neprofitnih organizacija u 2018. godini iz proračuna Grada Varaždina za 2018. godinu

10. listopada 2017. godine

I. Izmjene i dopune Godišnjeg plana natječaja/poziva za financiranje projekata i programa udruga/neprofitnih organizacija u 2017. godini iz proračuna Grada Varaždina za 2017. godinu

11. srpnja 2017. godine

Godišnji plan natječaja/poziva za financiranje projekata i programa udruga/neprofitnih organizacija u 2017. godini iz proračuna Grada Varaždina za 2017. godinu

11. listopada 2016.

II. Izmjene i dopune Godišnjeg plana natječaja/poziva za financiranje projekata i programa udruga/neprofitnih organizacija u 2016. godini iz proračuna Grada Varaždina za 2016. godinu

11. srpnja 2016.

Izmjene i dopune Godišnjeg plana natječaja/poziva za financiranje projekata i programa udruga/neprofitnih organizacija u 2016. godini iz proračuna Grada Varaždina za 2016. godinu

 

Godišnji plan natječaja/poziva za financiranje projekata i programa udruga/neprofitnih organizacija u 2016. godini iz proračuna Grada Varaždina za 2016. godinu