Planovi natječaja/poziva

6. veljače 2024. godine

Izmjene godišnjeg plana javnih poziva za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Gradu Varaždinu za 2024. godinu

18. siječnja 2024. godine

Godišnji plan javnih poziva za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Gradu Varaždinu za 2024. godinu

15. SVIBNJA 2023. GODINE

Godišnji plan javnih poziva za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Gradu Varaždinu za 2023. godinu

10. SIJEČNJA 2022. GODINE

Godišnji plan javnih poziva za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Gradu Varaždinu za 2022. godinu

7. SIJEČNJA 2021. GODINE

Godišnji plan javnih poziva za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Gradu Varaždinu za 2021. godinu

29. svibnja 2020. godine

Izmjene i dopune Godišnjeg plana javnih poziva za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Gradu Varaždinu za 2020. godinu

24. PROSINCA 2019. GODINE

Godišnji plan natječaja/poziva za financiranje projekata i programa udruga/neprofitnih organizacija u 2020. godini iz proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu

29. svibnja 2019. godine

I. Izmjene i dopune Godišnjeg plana natječaja/poziva za financiranje projekata i programa udruga/neprofitnih organizacija u 2019. godini iz proračuna Grada Varaždina za 2019. godinu

28. prosinca 2018. godine

Godišnji plan natječaja/poziva za financiranje projekata i programa udruga/neprofitnih organizacija u 2019. godini iz proračuna Grada Varaždina za 2019. godinu

19. siječnja 2018. godine

Godišnji plan natječaja/poziva za financiranje projekata i programa udruga/neprofitnih organizacija u 2018. godini iz proračuna Grada Varaždina za 2018. godinu

10. listopada 2017. godine

I. Izmjene i dopune Godišnjeg plana natječaja/poziva za financiranje projekata i programa udruga/neprofitnih organizacija u 2017. godini iz proračuna Grada Varaždina za 2017. godinu

11. srpnja 2017. godine

Godišnji plan natječaja/poziva za financiranje projekata i programa udruga/neprofitnih organizacija u 2017. godini iz proračuna Grada Varaždina za 2017. godinu

11. listopada 2016.

II. Izmjene i dopune Godišnjeg plana natječaja/poziva za financiranje projekata i programa udruga/neprofitnih organizacija u 2016. godini iz proračuna Grada Varaždina za 2016. godinu

11. srpnja 2016.

Izmjene i dopune Godišnjeg plana natječaja/poziva za financiranje projekata i programa udruga/neprofitnih organizacija u 2016. godini iz proračuna Grada Varaždina za 2016. godinu

 

Godišnji plan natječaja/poziva za financiranje projekata i programa udruga/neprofitnih organizacija u 2016. godini iz proračuna Grada Varaždina za 2016. godinu