Projekt

Odvojeno sakupljanje otpada i recikliranje osnove su modernog upravljanja otpadom jer na taj način štedimo prirodne resurse, smanjujemo gomilanje otpada na odlagalištima i štitimo okoliš. Grada Varaždin zato je s partnerima Gradovima Varaždinske Toplice i Grad Vodice te Općinama Mali Bukovec, Sveti Đurđ, Vidovec, Veliki Bukovec pokrenuo projekt "PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš – PROMO". Projekt se provodi na području svih ovih jedinica lokalne samouprave.

Nadamo se da ćemo ovim projektom potaknuti građane da povećaju stopu odvojenog komunalnog otpada, jer će time utjecati na smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta te usvoje nove navike kod gospodarenja otpadom.

Malom promjenom vlastitog ponašanja svi možemo značajno utjecati na smanjenje količine otpada na odlagalištima.

Projekt se provodi pod glavnim motom NEMA VIŠE KANTICE ZA SVE, jer na području provedbe projekta nema više bacanja otpada u jedan spremnik – za svaku vrstu otpada namijenjen je zaseban spremnik!

Pored toga, prateće poruke projekta su također i sljedeće:

  • Smanjenjem otpada koji svakodnevno proizvodimo možemo smanjiti njegov štetan utjecaj i uštedjeti.
  • Odvojeno prikupljanje otpada ključni je korak za njegovo recikliranje te preduvjet za kružno gospodarstvo.
  • Informativnim aktivnostima građane upoznati s postignutim ciljevima i ostvarenim rezultatima u području gospodarenja otpadom kako bi mogli pratiti napredak.
  • Za održivo gospodarenje otpadom nužna je suradnja svih dionika države, lokalne samouprave i građana.

U donjoj su tablici prikazani svi glavni podaci projekta.

NAZIV PROJEKTA

PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš - PROMO

Status U provedbi
Naziv EU FONDA/programa kroz koji je projekt sufinanciran Kohezijski fond
Ukupna vrijednost projekta EUR HRK
- 1.200.000,00
Udio grada varaždina kao partnera na projektu EUR HRK
- 1.200.000,00

Varaždinu iz EU (85%)

Sufinanciranje iz Proračuna Grada Varaždina (15%) Ostali izvori financiranja projekta
EUR HRK EUR HRK EUR HRK
- 1.020.000,00 - 180.000,00 - -
TRAJANJE PROJEKTA 09. srpnja 2018. - 10. kolovoza 2020.
Vodeći partner Grad Varaždin
Ostali partneri na projektu Grad Varaždinske Toplice (HR)
Grad Vodice (HR)
Općina Mali Bukovec (HR)
Općina Sveti Đurđ (HR)
Općina Veliki Bukovec (HR)
Općina Vidovec (HR)
Uloga grada varaždina u projektu Nositelj projekta
Opis projekta Glavni cilj projekta je provedbom edukativnih i informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom izgraditi svijest ljudi o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom te sprečavanju njegovog nastanka što će pridonijeti ostvarenju strateških ciljeva u sektoru održivog gospodarenja otpadom na lokalnoj razini.
Članovi projektnog tima Grad Varaždin: Goranka Grgić (voditelj), Andrejana Šantek i Mirjana Premuž