ITU općenito

Ravnomjeran razvoj svih krajeva Hrvatske jedan je od glavnih ciljeva Vlade Republike Hrvatske. Regionalna politika je politika ulaganja u budućnost, poticanje stvaranja novih radni mjesta, konkurentnosti, gospodarskog rasta, bolje kvalitete života i održivog razvoja.

Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) predstavljaju mehanizam koji se po prvi puta koristio u Europskoj uniji u razdoblju 2014. – 2020. godine, a koji omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) namijenjen je financiranju aktivnosti održivog urbanog razvoja iz europskih fondova.

ITU mehanizam se do 2021. godine provodio u osam urbanih središta – Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu, Zadru, Slavonskom Brodu, Puli i Karlovcu uključujući i njihove susjedne jedinice lokalne samouprave (JLS), koji zajedno stvaraju prostorno - funkcionalnu cjelinu – urbanu aglomeraciju odnosno urbano područje. Uz postojećih osam gradova priliku za korištenje EU sredstava u okviru ITU mehanizma u novom financijskom razdoblju 2021. – 2027. dobilo je još 14 gradova s okolnim područjem, između kojih je i Grad Varaždin.

Dugoročni cilj projekata financiranih kroz ITU mehanizam je doprinijeti gospodarskom i ekonomskom razvoju Republike Hrvatske i unaprjeđenju kvalitete života hrvatskih građana, posebice razvoju urbanih područja u kojima se provode integrirana teritorijalna ulaganja. I u novoj financijskoj perspektivi, velika važnost bit će dana razvoju regija i gradova koji izravno i snažno doprinose pametnom, održivom i uključivom rastu Europske unije.

Sredstva se kroz ITU mehanizam dodjeljuju putem javnih poziva, a namijenjena su za financiranje projekata koji se provode na sedam odabranih područja:

  • stvaranje povoljnijeg okruženja za poduzetnike
  • omogućavanje razvoja kvalitetne infrastrukture za razvoj najvažnijih gospodarskih sektora
  • rekonstrukciju i unaprjeđenje kulturne baštine u svrhu razvoja turizma
  • revitalizaciju zapuštenih vojnih, industrijskih i drugih područja
  • poboljšanje usluge javnog prijevoza
  • obnovu sustava toplinarstva.