GRIC - Gradski Reklamacijsko Informacijski Centar

Gradski reklamacijsko informacijski centar (GRIC) je sustav koji omogućuje građanima Grada Varaždina da, korištenjem samo jednog telefonskog broja putem pozivnog centra ili putem Internet stranica, komuniciraju sa gradskim službama i trgovačkim društvima na način da prijavljuju probleme, reklamacije i postavljaju upite na usluge čije je rješavanje sadržano i obuhvaćeno Katalogom usluga koje pruža Grad Varaždin, s mogućnošću da dobiju povratne i relevantne informacije vezane uz rješavanje prijavljenih problema, reklamacija i upita...
 


 

BESPLATNI TELEFON 0800 0042

radno vrijeme GRIC-a: 

Ponedjeljak: 7 – 15

Utorak: 7 – 17

Srijeda: 7 – 15

Četvrtak: 7 – 15

Petak: 7 – 13

REDARSTVO DEŽURNA LINIJA

vikendom za žurne slučajeve zvati: 099/4200-200

 

Prijava problema

Provjera statusa